Fundacja Wielkie Serce Dla Dzieci

Każda rodzina jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa.

Jak
możesz
pomóc ?

Wspomóż nas dopisując jednorazowo do twojego rachunku telefonicznego (dostępne w sieciach Play i Plus). Jednorazowo

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 10 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 20 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 50 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 100 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 200 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

Cyklicznie
[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 5 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 10 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 20 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 50 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

[x]

Opłacam: Darowizna w kwocie 100 zł.

Płacąc, akceptujesz regulamin.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci z siedzibą w ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno. Zapoznaj się z pełną treścią.

Rodzina zastępcza a Organizator Pieczy Zastępczej.

utworzone przez | maj 10, 2019 | Bez kategorii | 0 komentarzy

Organizator Pieczy Zastępczej

Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej..

 

Organizator zajmuje się identyfikacją problemów i potrzeb dzieci we współpracy z sądem rodzinnym, rodzicami, wyborem rodzaju pieczy oraz tworzeniem długoterminowego planu dla miejsca, w którym dziecko zostaje umieszczone. Ma obowiązek patrzenia na rodzinę biologiczną jak na całość i często koncentruje się na prawach i potrzebach rodziców biologicznych dziecka, które umieszcza w pieczy zastępczej. Urzędnik jest także związany przepisami prawa i decyzjami sądu (np. wyrok sądu nakazujący zwrócenie dziecka rodzinie biologicznej).

Rodzice zastępczy

Rodzice zastępczy są zobligowani do współpracy z organizatorem, jednak często widzą przebywanie w pieczy dziecka w zupełnie inny sposób. Oczywiście są oni dużo bliżej dziecka, znają jego uczucia i problemy i z czasem tworzy się więź emocjonalna.

Nie można nie zauważyć, że oba te podejścia mogą dać zupełnie inne wyobrażenie tego,  co leży “w najlepszym interesie dziecka”. Zawodowym zadaniem rodziców zastępczych jest rozumienie różnic pomiędzy tymi stanowiskami tak, aby nie traktować tego osobiście.

 W niektórych przypadkach współpraca może się okazać bardzo trudna, jednak badania wykazują, że dziecko najlepiej rozwija się tam, gdzie istnieje dobra relacja i zrozumienie pomiędzy urzędnikami Organizatora a rodzicami zastępczymi.

Rolą Organizatora jest pomoc we właściwej profesjonalnej opiece nad powierzonym dzieckiem, budowanie pozytywnych relacji z rodzina zastępczą. Wzmacnianie wzajemnego zaufania. Wspólne zastanawianie się z rodzinami nad trudnościami, problemami
i rozwiązaniami w życiu codziennym/ oraz omawianie i wdrażanie rozwiązań. Tworzenie planów pracy z powierzonym dzieckiem. Realizowanie wspólnych szkoleń dla wzajemnego poznawania się i budowania lepszego porozumienia.

Każdy rodzic zastępczy potrzebuje wsparcia, dlatego bardzo ważną rolę  odgrywa lokalna sieć współpracy osób, wspierających dziecko, rodzinę zastępczą oraz organizatora pieczy zastępczej. Dobrze by był to pracownik OPZ, organizacja pozarządowa, lub inny rodzic zastępczy, do którego rodzic zastępczy może  udać  się z każdym problemem i z nurtującym go pytaniem.

Dobrym przykładem takich praktyk jest  miasto Tarnobrzeg, gdzie dzięki Pani dyrektor MOPR Elżbieta Miernik-Krukurka, rozwija się  mapa   kontaktów dla rodzin zastępczych. Tworzone są sprzyjające warunki do nawiązywania pozytywnych relacji między rodzinami,  pracownikami OPZ oraz organizacjami pozarządowymi, pani dyrektor z pracownikami co roku organizuje Piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. 

W pikniku biorą udział organizacje pracujące na rzecz dzieci w mieście, pracownicy instytucji na co dzień współpracujący z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu. Panie z urzędu serwują kawę i inne pyszności, a przy okazji, w miłej atmosferze można z nimi porozmawiać z innej perspektywy niż biurko. Dzięki takiej organizacji, zostały zlikwidowane bariery, urzędnicy są otwarci i chętnie pomagają.  Buduje się wzajemne zaufanie. Rodzice zastępczy zachęcani są do wspólnych wyjazdów na szkolenia  i spotkań z innymi rodzinami zastępczymi z kraju.  Rodziny mają stworzone przyjazne warunki  i są  wzmacniane do uczestniczenia w tworzeniu organizacji pozarządowej, która będzie integrowała środowisko
i stanowiła cenne wsparcie.

Przykład Tarnobrzega pokazuje, że kontakty: Rodzice Zastępczy – Instytucja mogą być nie tylko poprawne, ale wykraczać poza schematy urzędnicze.

 

Jadwiga Jagieło

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Our Facebook Page

O NAS:

Nasz Misja
Czym się Zajmujemy
Zespół Fundacji
Komu Pomagamy
Dokumenty
Rodo
Kontakt

DANE FUNDACJI:

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

ul. Kopalniana 2
38-400 Krosno
email: biuro@fundacjawielkieserce.org
tel.  533 211 555,  696 042 270
NIP: 6842645700, KRS 0000668474
nr r-ku: 40 8642 1083 2002 8330 0877 0001

Our Facebook Page