Rozwój Rodzicielstwa Zastępczego – FIO

Projekt ma na celu poprawę dostępu do informacji o rodzicielstwie zastępczym na podkarpaciu.

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu:

  • powstanie filmu dokumentalnego o rodzinie zastępczej
  • powstanie oprogramowanie – Baza wolnych miejsc/rodzin zastępczych z przeznaczeniem dla jednostek zajmujących się pieczą rodziny zastępczej tj. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci, ROPS-y, MOPR-y, PCPR-y. (program wspomagający instytucje – innowacyjny na poziomie krajowym z możliwością dalszego rozbudowania i wykorzystania na poziomie krajowym)
  • powstanie miejsca pracy dla koordynatora współpracy z instytucjami, który będzie odpowiedzialny za wsparcie i pomoc rodzinom zastępczym do aktywnej współpracy z organizatorem pieczy zastępczej
  • organizacja konferencji w formie open space technology – 2 edycje
  • organizacja spotkań „Forum wymiany dobrych praktyk” – 24 spotkania w różnych powiatach
  • Promocja projektu

Dlatego już dziś zapraszamy wszystkie rodziny zastępcze do kontaktu z Fundacją w celu przeprowadzenia spotkania z Wami i z Waszym OPZ, wyboru lidera wśród rodzin zastępczych.

Szukamy rodziny zastępczej chętnej do udziału w filmie, pokazania swojej codzienności.

Chcesz pomóc dzieciom w pieczy zastępczej zgłoś się do nas.

Chcesz wziąć udział w konferencji Open Space Technology zgłoś się już dziś jako ekspert.

Chcesz coś zmienić zgłoś się do nas biuro@fundacjawielkieserce.org