WOJEWÓDZKA KONFERENCJA “Potrzebni Rodzice Zastępczy”

 

7 września 2021 Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Zapraszamy na Wojewódzką Konferencję “Potrzebni Rodzice Zastępczy” która odbędzie się 7 września 2021  w Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie o godz. 10.00

Będzie to konferencja promująca rodzinną pieczę zastępczą w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie, połączona z oficjalną premierą filmu “Potrzebni Rodzice Zastępczy” realizowanego przez TPD oddz. w Krośnie, w partnerstwie z PCPR-ami i MOPR-em z woj. podkarpackiego oraz wystawą fotografii “Mam z córkami” – Czy widać różnicę między mamą zastępczą a mamą?”.

Celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat roli rodziny w procesie rozwoju dziecka. Działanie ma na celu promocję rodzicielstwa zastępczego, podniesienie świadomości społecznej w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, wartości zastępczej pieczy rodzinnej, docenienie pracy rodziców zastępczych, podniesienie prestiżu rodziny zastępczej, pokazanie wartości rodziny w wychowaniu dziecka. Nawiązywanie relacji społecznych w celu pozyskiwania rodzin i osób na nowe rodziny zastępcze oraz budowanie kapitału potencjalnych kandydatów i pokazanie możliwości pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

REJESTRACJA