Rozwój Rodzicielstw Zastępczego

Zaczynamy rekrutację do projektu „Rozwój rodzicielstwa zastępczego” dla rodzin zastępczych, Organizatorów Pieczy Zastępczej, pracowników OPZ oraz organizacji pozarządowych.

 

Działania zaplanowane w ramach realizacji projektu:

  • organizacja konferencji w formie open space technology – 2 edycje

Pierwsza edycja Ogólnopolskiej  Dyskusji 27 X w godzinach 10.00 – 14.00 Spotkanie z wszystkimi osobami zainteresowanymi “Rozwojem Rodzinnej Pieczy Zastępczej” z całej Polski.

Określasz temat i zagadnienia, którym chcesz się podzielić czy znaleźć rozwiązanie!  ZAREJESTRUJ SIĘ !

Już dziś możesz zgłosić się na moderatora! Czekamy na Ciebie biuro@fundacjawielkieserce.org

  • organizacja spotkań „Forum wymiany dobrych praktyk” – 24 spotkania w różnych powiatach

Przez okres 2 lat chcemy spotkać się w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego z rodzinami zastępczymi – wybrać w każdym powiecie lidera wśród rodzin, organizacjami pozarządowymi i Organizatorami Pieczy Zastępczej.

Na spotkaniach chcemy poznać Wasze problemy, by potem omówić je z organizatorami i spisać  wnioski dla decydentów w samorządzie. Na spotkanie chętnie zaprosimy też Przewodniczących Komisji Rodziny z Waszego Samorządu.

Zapraszamy także organizacje wspierające dzieci i rodziny na Waszym terenie by przekonać ich do wsparcia dla rodzin zastępczych

  • Powstanie filmu dokumentalnego o rodzinie zastępczej
  • powstanie oprogramowanie – Baza wolnych miejsc/rodzin zastępczych z przeznaczeniem dla jednostek zajmujących się pieczą rodziny zastępczej tj. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci, ROPS-y, MOPR-y, PCPR-y. (program wspomagający instytucje – innowacyjny na poziomie krajowym z możliwością dalszego rozbudowania i wykorzystania na poziomie krajowym)

Powstanie miejsca pracy dla koordynatora współpracy z instytucjami, który będzie odpowiedzialny za wsparcie i pomoc rodzinom zastępczym do aktywnej współpracy z organizatorem pieczy zastępczej – Pani Elżbieta Janicka elzbieta@fundacjawielkieserce.org

 

 
 

Zgłoszenie Organizator Pieczy Zastępczej – https://forms.gle/bfkXt22ro3mnesb17

Zgłoszenie Pracownik –  https://forms.gle/6239CG5TxztQ7Qss6
Zgłoszenie Rodzina Zastępcza – https://forms.gle/p9rdbBzNkFbroYYw7
Zgłoszenie Organizacja – https://forms.gle/9Rwn3wrYhsbj4yCn7
 
Projekt „Rozwój Rodzicielstwa Zastępczego” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.