7 września w WDK w Rzeszowie odbyła się Wojewódzka Konferencja “Potrzebni Rodzice Zastępczy”.  Rozpoczęła ona nasz kolejny projekt promocji rodzicielstwa zastępczego w województwie podkarpackim. Działania nasze mają na celu zapewnienie jak największej liczbie dzieci możliwości dorastania w rodzinach. Chcemy również zachęcać do podejmowania się misji zastania rodziną zastępczą, poprzez dostarczanie niezbędnych informacji  jak to zrobić, jak zacząć, gdzie szukać pomocy oraz przez codzienne wsparcie dla już istniejących rodzin zastępczych.

Konferencja wzbudziła wiele emocji i wzruszeń. Obok niezwykle istotnych wystąpień przedstawiających temat od strony instytucjonalnej i organizacyjnej, nie mniej ważne a na pewno bardzo wzruszające okazały się wystąpienia rodzin i dzieci, które opowiedziały swoje własne historie. Nie mniej wzruszająca okazała się czytana na role bajka „Jeż” Katarzyny Kotowskiej, która w sposób prosty a zarazem mocno poruszający opowiedziała proces odnajdywania się dziecka i rodzica zastępczego

Jednym z elementów konferencji była prezentacja filmu „Antek” , promującego idee rodzicielstwa zastępczego oraz pokazujący problem porzuconych dzieci, potrzebujących domu oraz tęskniących za dorastaniem w rodzinie. Film w wersji skróconej, w formie spotu, emitowany jest we wrześniu w telewizji publicznej TVP w ramach kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Powstal we współpracy i współfinansowaniu województwa podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Rzeszowie  oddz. w Krośnie, miasta Krosna i MOPR w Krośnie, Starostw Powiatowych i PCPR-ów w: Brzozowie, Krośnie, Jaśle, Lesku, Sanoku, Strzyżowie, Ustrzykach – Powiat Bieszczadzki.

Równolegle z konferencja i jako jej cześć zaprezentowany został efekt wcześniejszego projektu z Dnia Rodzicielstwa Zastępczego  – sesja zdjęciowa mam z córkami w malowniczych pejzażach zamku  i parku w Krasiczynie, p.t „Czy widać różnicę między mamą zastępczą a mamą?”   Na zdjęciach zostały przedstawione mamy z ich córkami. W sesji wzięły udział również córki biologiczne. Czy widać było różnicę? Możecie Państwo ocenić sami – wystawę można obejrzeć w WDK w Rzeszowie do końca września a następnie przedstawiona zostanie w innych punkach –  zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie i FB.

W konferencji wzięły udział rodziny zastępcze z naszego województwa oraz przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się pieczą zastępczą nie tylko z województwa podkarpackiego ale także z całej Polski. Swoim udziałem zaszczycili nas przedstawiciele Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla – Pan Jerzy Jęczmienionka dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej – Pani Katarzyna Napiórkowska, Naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 Nasi goście podkreślili konieczność  współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi oraz pokazali wyzwania organizacji rodzinnej pieczy zastępczej oraz jej wagę. Swoim doświadczeniem w pracy na rzecz dzieci pozostających bez opieki rodziców, podzielił się Pan Piotr Rydzewski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Łodzi. O wadze rodziny w procesie dorastania dziecka oraz o rodzinnych formach pieczy zastępczej w teorii i praktyce, opowiedziała prof. dr hab. Magdalena Arczewska  – profesor  socjologii, prawniczka, pracująca w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w  Stowarzyszeniu Sędziów Rodzinnych w Polsce.

 Uroczyście został odczytany list od Poseł na Sejm RP Pani Dominiki Chorosińskiej, która swoimi działaniami wspiera rodziny, a troszcząc się o dobro dziecka oraz popiera rozwój rodzicielstwa zastępczego w Polsce. Państwo Dominika i Michał Chorosińscy wcielili się też w rolę rodziców poszukujących dziecka i zagrali główne role w filmie.

 Konferencja dofinasowana została z budżetu województwa podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, pomogli ją zorganizować i wsparli swoją pracą ROPS wraz z Ośrodkiem Adopcyjnym w Rzeszowie, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, oraz wolontariusze.