Ogólnopolska dyskusja Open Space Technology

Dla dzieci pozbawionych możliwości wychowania się w rodzinie biologicznej rodzinna piecza zastępcza jest deską ratunku. Dzieci bywają pozostawiane w szpitalach, przebywają w pogotowiach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Dźwigając bogaty jak na swój wiek bagaż doświadczeń czekają na bezpieczeństwo i miłość. Tymczasem rodziny zastępcze mają i satysfakcję i swoje zmagania, podobnie jak system opieki ma i wyzwania i sukcesy. Spotkajmy się, posłuchajmy swoich historii, bolączek i tego, co się sprawdza. Wierzymy, że z naszej wymiany wynikną i sieci wsparcia i inspiracje i nowe rozwiązania. Warto być z nami 27 października. Zapraszamy!

Do kogo kierujemy zaproszenie

Zróżnicowanie perspektyw jest nam potrzebne – pomoże wyjść poza utarte schematy myślenia o rodzinnej pieczy zastępczej.
Zapraszamy więc:

 • kandydatów na rodziny zastępcze i/ osoby rozważające zostanie rodzicami zastępczymi
 • organizatorów Pieczy Zastępczej i ich pracowników,
 • psychologów, terapeutów, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
 • nauczycieli i szkolnych pedagogów,
 • rodziny zastępcze i adopcyjne w tym osoby, które wychowały się w rodzinie zastępczej lub adopcyjnej
 • organizacje pozarządowe,
 • dyrektorów ośrodków adopcyjnych,
 • dyrektorów i pracowników domów dziecka,
 • sędziów i kuratorów sądowych,
 • asystentów rodziny i pracowników socjalnych,
 • wszystkich, którzy są przychylni rodzinom zastępczym w szczególności dzieciom w rodzinach zastępczych
 • media
 • inne osoby, które chcą z nami być, bo troszczą się o temat.

Czego możecie się spodziewać?

 • merytorycznej dyskusji, wymiany opinii i pomysłów, a być może nawet rozwiązań, które znajdziemy wspólnie dla siebie i dzieci;
 • nowych kontaktów i relacji;
 • nawiązania współpracy z innymi osobami z systemu.

Wkrótce również artykuł o Open Space Technology – formule, jaką wybraliśmy do debaty i jaka da nam swobodną atmosferę i zapewni twórcze zaangażowanie wszystkich zebranych oraz pomocne nam wszystkim rezultaty.

Jeśli chciałybyście dowiedzieć się więcej o formule (nie)konferencji oraz platformie QiqoChat, na której się spotkamy, załączamy krótki film z podobnego wydarzenia https://youtu.be/gWt6H0bIT1Q

Zasady udziału w wydarzeniu:

 • udział jest bezpłatny;
 • wydarzenie odbędzie się na platformie QiqoChat – potrzebne jest stabilne łącze, spokojne miejsce, mikrofon i kamera;
 • potrzebna jest rejestracja; osoby zarejestrowane otrzymają link i krótką instrukcję.

DO ZOBACZENIA! A TERAZ… zarejestruj się!

 

Projekt „Rozwój Rodzicielstwa Zastępczego” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.