Zadanie publiczne pod tytułem: „Rozwój Rodzicielstwa Zastępczego” finansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NOWEFIO NA LATA 2021-2030,

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 163732.00 zł
Dotacja w ramach niniejszej oferty 159332.00 zł

Projekt ma na celu poprawę dostępu do informacji o rodzicielstwie zastępczym na podkarpaciu, budowanie i rozwój kapitału społecznego, upowszechnianie wiedzy nt. pieczy rodziny zastępczej oraz wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym poprzez ukierunkowane aktywności na wspólną realizację działań z instytucjami publicznymi. W projekcie zaplanowano działania, które przybliżą organizacje obywatelskie do życia publicznego, wspierające dialog obywatelski oraz pobudzające do debaty publicznej na temat funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej. Fundacja chce stwarzać taką przestrzeń, aby tworzyć warunki do współdziałania organizacji pozarządowych z administracją publiczną w realizacji dobra wspólnego.
Chcemy osiągnąć cele poprzez: Zwiększenie dostępności do wiedzy i informacji o rodzicielstwie zastępczym oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W celu pozyskania kandydatów do bycia Rodziną Zastępczą Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci podjęła działania ukierunkowane na upowszechnianie informacji i wiedzy o funkcjonowaniu Rodzin Zastępczych w społeczeństwie. Wszystkie zaplanowane inicjatywy ukierunkowane są na pobudzenie do działania w zakresie funkcjonowania rodziny pieczy zastępczej, wymiany informacji organizacji obywatelskich z władzami publicznymi/ organizacjami publicznymi tak aby w wyniku realizacji projektu powstały trwałe rozwiązania instytucjonalne w zakresie polityki informacyjnej.

W ramach realizacji projektu w 2021 w dniu 27 października odbyła konferencja online pt. „Rodzina Zastępcza. Twórzmy więzi! Możesz mieć wpływ”. W wyniku akcji promocyjnej zainteresowanie wydarzeniem i chęć uczestnictwa zadeklarowało 626 osób z czego zarejestrowało się 200 uczestników i aktywny udział 90 osób. Na konferencji uczestnicy zaproponowali 10 tematów do dyskusji, które odbyły się w dwóch turach. Wszystkie tematy dotyczyły rodzicielstwa zastępczego w różnych zakresach – aspektów prawnych, potrzeb i problemów widzianych zarówno od strony rodzin jak i urzędów oraz organizacji pozarządowych. Z dyskusji zostały sporządzone notatki, Uczestnikom udostępniono ankiety oraz umożliwiono nagranie swoich wypowiedzi. Z wypowiedzi powstał film dokumentujący wydarzenie, który można obejrzeć tutaj:
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7LIVvClSsNI 
oraz raport podsumowujący wydarzenie zawierający notatki z dyskusji:
https://fundacjawielkieserce.org/fws/wp-content/uploads/2021/12/Raport-Rodzina-Zastepcza-2021-3.pdf.

Wysłaliśmy raport  do wszystkich zarejestrowanych 200 osób. oraz  wraz z filmem z wydarzenia udostępniliśmy na stronie Fundacji. Organizacja konferencji zostało poprzedzone dwugodzinnym warsztatem przygotowawczym dnia 29 września, w którym wzięło udział 10 osób, przedstawicieli środowisk reprezentujących rodziny zastępczej, organizatorów pieczy oraz środowiska organizacji pozarządowych – którzy zaangażowali się w część merytoryczną wydarzenia. Zostały przygotowane materiały informacyjne, zaproszenia, ulotki oraz instrukcje dotyczące tematyki i formuły wydarzenia oraz zachęcające do wzięcia w nim udziału. W 2022 roku również odbędzie się taka debata na którą już teraz zapraszamy – śledzcie nasza stronę WWW oraz informacje na FB Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci | Facebook

Zgodnie z harmonogramem projektu odbyło się 5 spotkań w ramach forum wymiany doświadczeń. 2 spotkania z rodzinami zastępczymi – w Jaśle oraz Ustrzykach. 2 spotkania z OPZ – w Ustrzykach i Krośnie oraz 1 spotkanie w szerszym gronie, połączone z premierą filmu promującego rodzicielstwo zastępcze oraz dyskusją na temat procesu decyzji o zostaniu rodziną zastępczą. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele OPZ, rodziny zastępcze, kandydaci na rodziny zastępcze oraz wolontariusze. Dzięki spotkaniom nawiązane zostały bliższe relacje z rodzinami i OPZ w powiatach w których odbyły się spotkania oraz zaplanowano wspólne działania na rzecz wsparcia rodzin zastępczych oraz pozyskania nowych. Na spotkaniach poruszone zostały kwestie wyzwań z którymi mierzą się na co dzień rodziny zastępcze oraz osoby pracujące z rodzinami. Zaplanowane zostały wspólne działania w zakresie promocji rodzicielstwa zastępczego oraz omówiono istniejące uwarunkowania prawnych oraz dobre praktyki. Na spotkaniach wyłoniono powtarzające się pytania i problemy wśród rodzin oraz u Organizatorów i pracowników PZ oraz omawiane były możliwe rozwiązania w ramach istniejących uwarunkowań prawnych. Od dnia 1.07.2021 zatrudniony jest Koordynator współpracy z instytucjami. Osoba zatrudniona na stanowisku koordynatora jest odpowiedzialna za bieżący kontakt z instytucjami – organizatorami pieczy zastępczej, organizacjami pozarządowymi i rodzinami oraz koordynowanie realizacji zaplanowanych – w ramach projektu
– zadań.

Nawiązaliśmy stała współpracę z Organizatorami Pieczy Zastępczej, tam gdzie odbyły się Fora Wymiany doświadczeń, co będzie skutkowało realizacją wielu wydarzeń w strefie rodzicielstwa zastępczego. Koordynator wraz z członkami Zarządu wziął także udział w szkoleniach, w celu podniesienia własnych kompetencji w obszarze działalności ze społecznością lokalną. W ramach zaplanowanego utworzenia bazy rodzin zastępczych i wolnych miejsc dla dzieci w tych rodzinach, zostały zebrane informacje o rodzinnej pieczy zastępczej w województwie podkarpackim na podstawie udostępnionych danych od organizatorów pieczy na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. W celu promocji projektu przygotowane zostały ulotki i materiały informacyjne promujące projekt naszych działaniach informujemy również na bieżąco na stronie WWW oraz w socialmediach Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci | Facebook – https://www.facebook.com/events/410901340645681/?active_tab=discussion

W ramach promocji projektu oraz działań mających zachęcić do zainteresowania się tematem rodzicielstwa zastępczego, przygotowany został scenariusz oraz zrealizowano film dokumentalny, pt. „Dzieciństwo zastępcze” pokazujący proces podejmowania decyzji o zostaniu rodziną zastępczą, pokazane zostało otoczenie społeczne rodziny oraz jej funkcjonowanie. Wykupiona została licencja oraz prawa autorskie do filmu https://youtu.be/CH6SQdrRmhs Emisja filmu odbyła się emisja filmu w lokalnych stacjach – TVP Rzeszów oraz TV Obiektyw, Telewizja „Obiektyw” w miastach: Rzeszów, Krosno, Jasło, Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne oraz w Gorlice i Biecz w Małopolsce. Dociera do stu tysięcy abonentów. Każdy program jest umieszczany na stronach internetowych www.telewizjaobiektyw.pl, www.tvobiektyw.pl i na FB.
Jest emitowany w tak zwanym zapętleniu, czyli 24 razy na dobę. W ramach promocji projektu oraz idei Rodzicielstwa zastępczego – zaprojektowane i przygotowane zostały – nośniki USB z filmem „Dzieciństwo Zastępcze, pakiety reklamowo informacyjne oraz Terminarz – Kalendarz rodzinny – dla wszystkich uczestników Forum Wymiany Doświadczeń.

Dziękujemy za spotkania, które już się odbyły oraz zapraszamy do rejestracji do udziału w spotkaniach oraz do zgłaszania informacji gdzie chcielibyście się z nami spotkać. Zapraszamy

Linki do rejestracji:
dla rodzin  https://forms.gle/6239CG5TxztQ7Qss6
dla pracowników organizatora pieczy zastępczej https://forms.gle/p9rdbBzNkFbroYYw7
dla organizacji pozarządowych https://forms.gle/fMRa4nZiGCpX1kmY6
Kontakt do koordynatora współpracy z instytucjami
Elżbieta Janicka
Tel: 533-211-555
elzbieta@fundacjawielkieserce.org