W ramach prowadzonego przez nasza Fundacje projektu Rozwój rodzicielstwa zastępczego, 27 października spotkaliśmy się online na debacie, której przyświecało motto: Rodzina zastępcza. Twórzmy więzi! Możesz mieć wpływ.

Wszystkim gorąco dziękujemy za udział. Bardzo nas cieszy sukces wydarzenia. Poruszyliśmy wiele tematów dotyczących pieczy rodzinnej, aspektów prawnych, potrzeb i problemów widzianych zarówno od strony rodzin, jak i urzędów oraz organizacji pozarządowych. Dzięki otwartej formule spotkania ( Open Space ) każdy mógł w niej aktywnie uczestniczyć i przedstawić swoje zdanie. Zostało zaproponowanych 10 tematów do dyskusji. Wszyscy czujemy niedosyt rozmowy.  Dziękujemy za zaangażowanie i wszystkie wypowiedzi.

Możecie obejrzeć film z tego wydarzenia pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=7LIVvClSsNI

Raport z debaty dostępny jest tutaj: Raport-Rodzina-Zastepcza-2021.pdf

Raport z ewaluacji Open Space Technology Raport-z-ewaluacji-projektu-ex-ante-1.0

W 2022 roku również odbędzie się taka debata na którą już teraz zapraszamy – śledzcie nasza stronę WWW oraz informacje na FB

Rozpoczęliśmy również  – w ramach projektu –  cykl spotkań z rodzinami zastępczymi oraz pracownikami organizatorów pieczy zastępczej w powiatach.

W dniu 13 listopada spotkaliśmy się z rodzinami zastępczymi w Jaśle.

18 listopada odbyło się spotkanie z rodzinami z powiatu bieszczadzkiego oraz z pracownikami PCPR i koordynatorami.

10 grudnia w siedzibie MOPR w Krośnie spotkaliśmy się z pracownikami i koordynatorami pieczy zastępczej.

Dotknęliśmy wielu trudnych tematów, wszystkie rozmowy były owocne i odbyły się w partnerskiej atmosferze.

Na spotkaniach poruszyliśmy kwestie codziennych trosk i wyzwań z którymi mierzą się na co dzień rodziny zastępcze oraz osoby pracujące  z rodzinami. Zastanawialiśmy się wspólnie nad najpilniejszymi potrzebami i formami pomocy. Planowaliśmy wspólne
działania oraz próbowaliśmy szukać rozwiązań w ramach już istniejących uwarunkowań prawnych i na podstawie dobrych praktyk.
Przede wszystkim dużo rozmawiamy i dzielimy się doświadczeniami. Zarówno rodziny jak i pracownicy podzielili się z nami cennymi spostrzeżeniami, dzięki czemu możemy planować dalsze, wspólne działania.

Nic nie zastąpi bezpośrednich spotkań i rozmów.

Już kilka spotkań pozwoliło nam wyłonić powtarzające się pytania i problemy – wśród rodzin dotyczyły one m.in  form i możliwości uzyskania pomocy dla nich oraz  dzieci przebywających w pieczy, dostępu do terapii i specjalistów  oraz potrzeby wymiany doświadczeń między rodzinami i utworzenia grup wsparcia.

Z organizatorami i pracowników PZ rozmawialiśmy m.inn. na temat  dróg dotarcia do kandydatów na rodziny zastępcze, jak ich wspierać  oraz o potrzebie konstruktywnej współpracy z rodzinami i instytucjami zaangażowanymi w proces przekazywania dzieci w piecze, w tym z sądami i innymi instytucjami  oraz z organizacjami pozarządowymi.

Jeszcze raz dziękujemy za spotkania, które już się odbyły.  Cały czas można rejestrować się do udziału w projekcie,

link dla rodzin https://forms.gle/6239CG5TxztQ7Qss6
link dla pracowników https://forms.gle/p9rdbBzNkFbroYYw7

My przygotowujemy się na kolejne spotkania a Was zapraszamy do kontaktu  oraz zgłaszania chęci zorganizowania takiego spotkania u Was.

Kontakt do koordynatora współpracy z instytucjami
Elżbieta Janicka
Tel: 533-211-555
elzbieta@fundacjawielkieserce.org

Projekt „Rozwój Rodzicielstwa Zastępczego” jest współfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
#NOWEFIO #NIW
niw.gov.pl