Głównym problemem jaki omawiany jest podczas Forum Wymiany Doświadczeń to  brak dobrej współpracy pomiędzy rodzinami zastępczymi, a Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Przedstawiciele rodzin zwracają uwagę na brak kontaktu, izolacje rodzin między sobą oraz brak wsparcia ze strony Organizatora Pieczy Zastępczej. Problemem jest brak zaangażowania koordynatorów pieczy zastępczych w bezpośrednie problemy rodzin i dzieci, a także lokację dzieci w rodzinach destrukcyjnych (często spokrewnionych). Uwidoczniony został problem przydzielania dzieci do domów dziecka. Często przerabianych placówek na  2×14 dzieci zamiast do rodzin zastępczych czy do pogotowia opiekuńczego kierując się dobrem dziecka. Pomimo wolnych miejsc w rodzinach zastępczych i wyrażonej woli rodziców zastępczych.  Pojawiający się nieustannie problem braku powstawania rodzin zastępczy dlaczego? Lokowanie  dzieci wymagających wybitnej koncentracji (np.: choroby psychiczne) bez wcześniejszego poinformowania rodziny o takich upośledzeniach. 

Rodziny zwracają również uwagę na wynagrodzenie zawodowe utrzymujące się na minimalnym poziomie 2230 zł/miesiąc. Uwidocznił się problem lekceważącego podejścia pracowników PCPR w stosunku do rodzin zawodowych. W przypadku występujących konfliktów brak chęci do podpisywania dalszych umów o współpracy co rodzi strach o przyszłość szczególnie u osób w średnim wieku. Padło pytanie „Gdzie jest dobro dziecka” Mamy wątpliwość czy jednostki samorządowe w gminie i powiecie robią wszystko co jest możliwe, żeby faktycznie na pierwszym miejscu mieć na uwadze dobro dzieci w pieczy zastępczej. 

W konkluzji do spotkań utworzyliśmy grupę dyskusyjną na Facebook-u, gdzie zainteresowane osoby z rodzin zastępczych będą otrzymywać wsparcie i gdzie będzie się odbywały dyskusje dotyczące wymiany doświadczeń pomiędzy rodzinami zastępczymi na podkarpaciu.