Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

serdecznie zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej – Asystentów Rodziny do

udziału w szkoleniu na temat:

„Jak być prawdziwym liderem zmiany w rodzinie – jak wywierać  wpływ i zachęcać rodziny do podjęcia odpowiedzialności za własne życie”

Data : 13 – 14 październik 2022, godz. 8:00 – 16:00
Miejsce szkolenia: Sala szkoleniowa Biuro Wystaw Artystycznych w Krośnie  ul. Wojciecha Roberta Portiusa 4, 38 -400 Krosno

Szczegóły szkolenia:
 Zobrazowanie roli i kompetencji asystenta rodziny w praktyce,
 Jak pracować z rodziną wieloproblemową,
 Fazy zmiany w rodzinie – dobór odpowiednich narzędzi,
 Pierwsza rozmowa z rodziną – jak ją dobrze przeprowadzić,
 Dialog Motywujący,
 Modelowanie wzorców, czyli jak podnosić kompetencje opiekuńczo – wychowawcze.

Cena 550 zł

Dodatkowym atutem uczestnictwa w szkoleniu jest

Superwizja po zakończonym
szkoleniu trwająca 6 miesięcy

(spotkania raz w miesiącu on – line).

 

ZGŁOSZENIA

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 533 211 555

 

 

REGULAMIN SZKOLEŃ

KARTY PRZYJAŹNI  DUBIECKO 28 września 2022 godz.14.00 więcej tutaj