Wszystkie osoby zaangażowane w działania Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci (w formie zatrudnienia lub wolontariatu) kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach obowiązującego
prawa a także poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają swoim działaniem na otoczenie  thumbnail of Kodeks etykioraz deklarują postępowanie zgodnie z następującymi wartościami etycznymi.

Kodeks Etyki