Świat Bez Sierot (WWO) – relacja z trzeciego światowego forum w Chiang Mai w Tajlandii

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 25 marca 2024

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci jako jedyna organizacja z Polski została zaproszona na Trzecie Światowe Forum, organizowane przez „Świat Bez Sierot” (WWO). Wydarzenie odbyło się w dniach 29 lutego – 4 marca w Chiang Mai, Tajlandii pod hasłem ,,Razem od kryzysu do nadziei”. 

W forum wzięło udział ponad 500 liderów organizacji i kościołów – działających na rzecz ochrony dzieci i dobra dziecka, jakim jest rodzina. Pochodzili oni z ponad 70 różnych krajów. Przedstawicielami naszej fundacji na tym wydarzeniu była Pani Prezes Jadwiga Jagieło oraz Tamara Statkiewicz  z“Młodzież z Misja – Polska “

Karmen Friesen, główna koordynatorka WWO, podkreśliła wagę problemu: „Pięć milionów dzieci żyje w sierocińcach, chociaż większość z nich nadal ma rodziny, co czyni je sierotami społecznymi. 150 milionów dzieci straciło jednego lub oboje rodziców, co czyni je prawnie sierotami. A oszałamiający miliard dzieci na świecie każdego roku doświadcza jakiejś formy przemocy fizycznej, seksualnej lub emocjonalnej, co oznacza, że jedno z dwojga dzieci na świecie jest dziś w znacznym stopniu bezbronne”.

Głównym celem WWO jest wyposażenie kościołów i przywódców chrześcijańskich w narzędzia niezbędne do reagowania na specyficzne wyzwania w ich narodach.

Karmen Friesen w swoim wystąpieniu wspominała również o międzynarodowych działaniach, jakie ich organizacja prowadzi. „Zeszłego lata nasz zespół przeszkolił dyrektorów sierocińców i innych liderów organizacji non-profit w Panamie, a następnie był gospodarzem okrągłego stołu dla 40 liderów ewangelickich, non-profit i rządowych, aby ułatwić im zbadanie, w jaki sposób chrześcijanie mogą współpracować w całym kraju, aby wspólnie dokonać znacznie bardziej znaczących zmian. Byliśmy zdumieni, siedząc w pokoju z ministrami rządu i widząc możliwość, jaką Kościół ma do współpracy z rządem, aby przenosić dzieci z sierocińców do rodzin i wzmacniać rodziny ewangelią oraz ekonomią, edukacją i wsparcie dla rodziców.”

Forum oferowało szereg sesji plenarnych i grupowych, mających na celu przygotowanie liderów do skuteczniejszego reagowania na potrzeby sierot i bezbronnych dzieci. Program obejmował również ponad 50 warsztatów wyboru, gdzie eksperci i praktycy dzielili się wiedzą oraz narzędziami praktycznymi. Nacisk położono na podejścia oparte na rzetelnych dowodach i realistycznych zasadach, z uwzględnieniem różnic kulturowych i narodowych.

Centralnym punktem strategii WWO jest wzmacnianie rodzin, zarówno w zakresie zapobiegania, jak i interwencji. Idealnym rozwiązaniem jest przede wszystkim zapobieganie powstawaniu sierot. Jeśli to niemożliwe, przejście od opieki zinstytucjonalizowanej do modeli rodzinnych stanowi kluczową troskę osób zaangażowanych w duszpasterstwo sierot.

Drugi mówca, Phil Aspegren, założyciel Casa Viva – ministerstwa specjalizującego się w promowaniu rodzinnych rozwiązań dla dzieci na całym świecie – podzielił się z uczestnikami swoimi przemyśleniami.

W trakcie swojego wystąpienia nawiązał do biblijnego wersetu z Listu Jakuba 1:27, często przywoływanego w kontekście opieki nad sierotami i zadał retoryczne pytanie: „Czy to prawda, czy fałsz? Prawdziwa religia buduje sierocińce”.

Jego odpowiedź była stanowcza: „Absolutnie nie. Nie na tym polega prawdziwa religia”. Według niego należy skoncentrować się na trosce o dobro dzieci pozbawionych opieki ojcowskiej, co jest właśnie misją Casa Viva. Organizacja ta dąży do zmiany mentalności osób zarządzających domami dziecka, kierując ich uwagę na alternatywne formy opieki poza instytucjonalną.

Aspegren tłumaczył, że Casa Viva pomaga domom dziecka zrozumieć, iż nie powinny one definiować się jako sierocińce, ale raczej jako organizacje działające w najlepszym interesie dzieci, młodzieży i rodzin.

„Mogą stać się agencją lub służbą, która będzie czymś więcej niż tylko sierocińcem. Pomyliliśmy cel z naszą metodą. Naszą metodą jest sierociniec, ale nie to jest naszym celem. Naszym celem jest dobra opieka nad dziećmi. A więc to jest pierwsza rzecz, na którą zwracam uwagę. Domy dziecka uczą się, że mogą zrobić więcej, niż tylko opiekować się dziećmi i rodziną. Mogą być rozwiązaniem umożliwiającym powrót dzieci do rodzin biologicznych” – stwierdził.

Kolejnym krokiem w strategii Casa Viva jest personalizacja opieki, uwzględniająca indywidualne potrzeby każdego dziecka.

„Personalizacja opieki ma na celu humanizację każdego dziecka i powiedzenie: jeśli w naszym sierocińcu będzie 25 dzieci, będziemy potrzebować 25 rozwiązań, bo nie ma dwóch takich samych dzieci, nie ma dwóch dzieci, które potrzebują tego samego. Musimy stworzyć odpowiednie rozwiązanie dla każdego dziecka”.

Casa Viva koncentruje się także na wspieraniu rodzin biologicznych dzieci. „Czy możemy zapewnić tym dzieciom powrót do ich matek i ojców? Jak możemy wspierać te dzieci i ich rodziców?” – pytał Aspegren.  Zaznaczając, że ostatecznym celem jest odejście od zwykłego umieszczanie dziecka w instytucji, ale poszukiwanie rozwiązań, które rozwiązują podstawowe problemy. W sytuacji, gdy powrót do rodziny biologicznej nie jest możliwy, kolejnym najlepszym rozwiązaniem jest rodzina rozszerzona. Jeżeli i to nie wchodzi w grę, organizacja bada możliwości adopcji lub zapewnienia długoterminowej opieki w rodzinie zastępczej.

Aspegren podkreślił, że jest to możliwe i widoczne w przypadku domów dziecka na całym świecie, które przekształcają się z prostych sierocińców w programy oferujące pełne spektrum opieki. Te domy zaczynają także rozwijać programy profilaktyczne, opiekę zastępczą i adopcyjną, a pracownicy socjalni zatrudnieni w tych placówkach wspierają cały proces i program.

Rezultaty takiego podejścia są wyraźnie inne, gdy opieką i wsparciem objęte są całe rodziny.

Aspegren zauważył również, że wiele dzieci trafia do placówek nie dlatego, że straciły rodziców, ale z powodu trudnych warunków życiowych ich rodzin. Nowy paradygmat opieki uwzględnia więc całą sytuację rodzinną.

            Cieszymy się niezmiernie i jesteśmy wdzięczni za szansę uczestniczenia w tak istotnym wydarzeniu. Forum to było dla nas znaczącą inspiracją i potwierdziło, że wybrana przez naszą fundację ścieżka jest właściwa i przynosi efekty. Naszym priorytetem jest wszechstronne wspieranie dzieci w trudnych sytuacjach życiowych oraz ich rodzin. Dużą wagę kładziemy na współdziałanie z różnymi instytucjami, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jesteśmy głęboko przekonani, że międzynarodowa wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk jest kluczowa dla tworzenia skutecznych systemowych rozwiązań w naszym kraju. To przekonanie ugruntowały inspirujące historie i wiedza zdobyta podczas forum. Wierzymy, że ta wiedza umożliwi nam opracowanie jeszcze bardziej efektywnych i dostosowanych do lokalnych warunków rozwiązań, które znacząco poprawią życie wielu dzieci i rodzin.

Infolinia dla “Rodzina w zastępstwie”

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 16 lutego 2024

Infolinia dla “Rodzina w zastępstwie” to bezpłatna linia telefoniczna zapewniająca wsparcie, informacje i porady dla osób, które rozważają zostanie rodzicami zastępczymi. Nasza infolinia oferuje profesjonalne doradztwo oraz pomoc w procesie przygotowania się do tej ważnej roli społecznej.

Poniedziałek 13.00- 18.00
Wtorek środa czwartek 10.00 -16.00
Piątek 13.00- 18.00

Infolinia dostępna jest dla:

 • Osób rozważających rolę rodzica zastępczego: Osoby, które zastanawiają się nad zostaniem rodzicem zastępczym lub które są już zaangażowane w ten proces, mogą skorzystać z infolinii, aby uzyskać wsparcie, porady i informacje dotyczące tego wyjątkowego wyzwania.
 • Rodzin zastępczych: Obecni rodzice zastępczy, którzy potrzebują wsparcia w codziennej opiece nad dziećmi, rozwiązywaniu problemów i radzeniu sobie ze stresem, mogą korzystać z infolinii, aby uzyskać pomoc i porady od profesjonalistów.
 • Pracowników socjalnych i instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi: Pracownicy socjalni, organizacje pozarządowe i inne instytucje zajmujące się opieką nad dziećmi mogą korzystać z infolinii jako wsparcia w prowadzeniu rodzinnych placówek opiekuńczych oraz w pracy z rodzicami zastępczymi.

Eksperci, specjaliści i terapeuci zajmujący się opieką nad dziećmi i problemami rodzin zastępczych wspierają infolinię poprzez udzielanie porad.

Ferie zimowe 2024 w Krośnie

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 20 grudnia 2023

Serdecznie zapraszamy do zapisów na ferie zimowe w Krośnie z WIELKIM SERCEM! Jest nam niezmiernie miło, że możemy po raz kolejny organizować dla Państwa dzieci wypoczynek. W zimowe ferie czeka na Państwa dzieci moc atrakcji, kreatywne zajęcia i duża ilość świetnej zabawy.

Kto może wziąć udział w półkolonii z WIELKIM SERCEM?

Dzieci w wieku 7 – 12 lat

Gdzie odbywa się Półkolonia z WIELKIM SERCEM?

W tym roku będziemy w centrum miasta w Szkole Podstawowej Nr 8 ul. Prochownia 7, duży parking, boisko, górka do zjazdów na sankach.

Nie może zabraknąć aktywności fizycznych w sportach zimowych, wybierzemy się na lodowisko MOSiR, basen.

TERMINY PÓŁKOLONII W KROŚNIE:

TURNUS I:
29.01 – 02.02.2024

TURNUS II:
05.02 – 09.02.2024

Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/fxxixCG967XtsU4m9

Nasz zespół – specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, przygotowali wyjątkowy program zimowych półkolonii.

Jakie atrakcje czekają na dzieci podczas zimowych półkolonii z WIELKIM SERCEM?

 1. Integracja i zabawa: zajęcia edukacyjne i rozrywka
  • akcja „Adoptuj pluszaka” – rozwijanie w dzieciach empatii oraz wrażliwości na drugiego człowieka
  • warsztaty z Kart Przyjaźni to ćwiczenia inteligencji emocjonalnej skupionej na pracy nad emocjami. Dzięki tym warsztatom zdobędziemy wiedzę na temat naszych emocji oraz uzyskamy kilka ciekawych i bardzo ważnych wskazówek dotyczących właściwej komunikacji bez używania aspektów przemocowych.
   Nauczymy się posługiwania swoimi emocjami i pracy nad tymi trudnymi.
  • wyjście na lodowisko – wspólne wyjście na lodowisko MOSiR, będziemy uczyć się jazdy na łyżwach i świetnie bawić
  • wyjście na sanki – koło szkoły mamy górkę do zjazdów na sankach i jabłuszkach
  • wyjście na basen – Basen to super opcja do spędzenia wspólnie aktywnie czasu wolne, to również moment na pokonywanie słabości i doskonaleniu swoich umiejętności
  • kreatywne zajęcia plastyczne – rozwijanie swoich pasji poprzez malowanie
  • konkurs plastyczny z nagrodami
  • Mam talent – dzieci prezentują swoje mocne strony, pasje, dzieła artystyczne
  • warsztaty taneczne – aby nie zabrakło ruchu, a swoją nie zużytą energię dzieciaki wykorzystują w atrakcyjny sposób
  • zajęcia sportowe – wspólne gry z piłką, tor przeszkód
  • kreatywne zajęcia świetlicowe: gry i zabawy, dyskoteka.

Jak będzie wyglądał PLAN DNIA?

7.30 – 9.00 – zbiórka dzieci – zajęcia świetlicowe, integracyjne; (prosimy o przyniesienie OBUWIA ZAMIENNEGO)
9.00 – śniadanie (dzieci przynoszą własne śniadanie)
9.30 – 13.30 – zajęcia programowe wg harmonogramu
13.30 – obiad (zapewniony, w cenie turnusu )
14.00 – 16.30 – zajęcia według harmonogramu
Od godz. 14.30, jeśli istnieje taka potrzeba, można już wybierać dziecko ze szkoły (z wyjątkiem dni, kiedy zaplanowane są wyjścia na basen lub do Etnocentrum).

Bardzo prosimy nie opóźniać odbioru dziecka po godz. 16.30, gdyż o tej godzinie szkoła będzie zamykana.

ORGANIZACJA: PODZIAŁ NA GRUPY

 • podczas każdego turnusu dzieci będą podzielone na 3 grupy (po 13,14 osób)
 • każda grupa będzie miała swojego wychowawcę, ponieważ wiek dzieci jest zbliżony – dzieci same dobierają się do grup w pierwszym dniu turnusu

Koszt udziału w zimowej półkolonii:

CENA za turnus: 500 zł (zaliczka 200 zł do 7 dni od przesłania formularza, pozostała kwota nie później niż 10 dni przed rozpoczęciem turnusu) Cena zawiera: wyżywienie, wstępy do Etnocentrum, na basen, na lodowisko, ubezpieczenie, drobne upominki.

Zniżki:

 • dla rodzeństwa – 20 zł dla każdego dziecka
 • przy zapisie na więcej niż 1 turnus – 50 zł na kolejny
 • indywidualne – na wniosek rodziców – prosimy o przesłanie podania z uzasadnieniem poprzez e mail: kolonia@fundacjawielkieserce.org

Zniżki się nie łączą !

Dane do wpłaty:

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
ul. Kopalniana 2
38-400 Krosno
nr konta: 62 1600 1462 1807 6416 7000 0002 Bank Paribas
w tytule: Półkolonia, nr turnusu, imię i nazwisko dziecka

KARTY KWALIFIKACYJNE

Zgodnie z wytycznymi MEN – wypełnienie kart kwalifikacyjnych jest obowiązkowe.
Karty są dostępne do pobrania na stronie oraz otrzymacie je Państwo drogą mailową, po rejestracji za pomocą formularza. Można się również kontaktować w tej sprawie poprzez e-mail: kolonia@fundacjawielkieserce.org

Oryginał wypełnionej karty należy przynieść wraz z innymi dokumentami do 10.01.2024r. do biura Fundacji: ul. Boh. Westerplatte 18A lub przesłać na adres:
38 – 400 Krosno, ul. ul. Boh. Westerplatte 18A

Świetlica Mozaika w ramach programu Pajacyk – pomoc psychospołeczna

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 25 września 2023

W ramach programu Pajacyk, który jest finansowany przez PAH ( Polską Akcję Humanitarną),  Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci rozpoczyna projekt Świetlica Mozaika.

W ramach projektu realizowane będą:

 • indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci i dla rodziców/opiekunów, zarówno z Polski jak i z Ukrainy.
 • zajęcia grupowe: arteterapia, bajkoterapia oraz warsztaty Karty Przyjaźni

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu profilaktykę problemów zdrowia psychicznego a także polepszenie dobrostanu psychologicznego oraz ogólnej sytuacji życiowej dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych oraz wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Projekt realizowany jest w okresie  01.09.2023 do 31.12.2024. 

Szczegóły projektu oraz warunków uczestnictwa w nim

pod numerem telefonu: 533 211 555

oraz mailowo: biuro@fundacjawielkieserce.org

Wartość projektu 97 440 zł

Rodzina w Zastępstwie

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 12 września 2023

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci którego celem jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w regionie, w tym wspieranie i promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych. Projekt wspiera działania w zakresie kształtowania polityk publicznych na poziomie lokalnym skupiając się na wsparciu rodzin i systemu pieczy zastępczej. 

Działania projektu skierowane są do mieszkańców województwa podkarpackiego w szczególności do kandydatów na rodziców zastępczych, osób działających społecznie w organizacjach pozarządowych, radnych, osób pracujących w samorządach, nauczycieli, policjantów oraz wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym.

Wszystkie zaplanowane działania w ramach realizacji projektu ukierunkowane są na pobudzenie do działania w zakresie funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz

wymiany informacji pomiędzy organizacjami obywatelskimi, władzami publicznymi, organizacjami publicznymi, tak aby w wyniku realizacji projektu powstały trwałe rozwiązania instytucjonalne w zakresie polityki informacyjnej oraz wzrost wiedzy na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt jest realizowany w okresie od 1  2023 roku do 15 grudnia 2023

W ramach projektu realizowane będą:

 • Forum wymiany dobrych praktyk

Skierowane do instytucji wspierających system pieczy zastępczej, pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej, sądów rodzinnych, rodzin zastępczych, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi, ekspertów pracujących z rodzinami zastępczymi m.in. psychologów, kuratorów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców, policjantów itp.

 • Klub dla rodzin

Dla mieszkańców województwa podkarpackiego, osób w trakcie kwalifikacji na rodzinę zastępczą, rodzin zastępczych wraz z dziećmi.

 • Punkt konsultacyjny

Dla mieszkańców województwa podkarpackiego, dla rodziców, osób zainteresowanych wsparciem rodzin zastępczych a także dla kandydatów.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać
Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,
telefonicznie: 533 211 555
lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Organizator: Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

Projekt “RODZINA W ZASTĘPSTWIE”  jest finansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Całkowita wartość projektu: 33 635 zł
Dofinansowanie: 25 823 zł

Harmonogram spotkań:

Forum wymiany

15 września 2023 w RZESZOWIE
20 października 2023 w NISKU
17 listopada 2023 w PRZEWORSKU
08 grudnia 2023 KROSNIE

Klub dla rodzin zastępczych 

09 września 2023
21 października 2023 
25 listopada 2023
02 grudnia 2023

Punkt konsultacyjny 

W poniedziałki
Mama zastępcza   – rodzina specjalistyczna  

wrzesień
11.09.2023 godz. 10:00 – 12:30
25.09.2023 godz. 10:00 – 12:30

październik
02.10.2023 godz. 10:00 – 12:30
23.10.2023 godz. 10:00 – 12:30

listopad
13.11.2023 godz. 10:00 – 12:30
27.11.2023 godz. 10:00 – 12:30

grudzień
04.12.2023 godz. 10:00 -12:30

We wtorki
Mama Zastępcza dziecko z FAS / trener  

wrzesień
05.09.2023 godz. 15:30 – 17:00
12.09.2023 godz. 16:00 – 17:00
19.09.2023 godz. 15:30 – 17:00
26.09.2023 godz. 16:00 – 17:00

październik
03.10.2023 godz. 15:30 – 17:00
10.10.2023 godz. 16:00 – 17:00
17.10.2023 godz. 15:30 – 17:00
24.10.2023 godz. 16:00 – 17:00

listopad
07.11.2023 godz. 15:30 – 17:00
14.11.2023 godz. 16:00 – 17:00
21.11.2023 godz. 15:30 – 17:00
28.11.2023 godz. 16:00 – 17:00

grudzień
05.12.2023 godz. 15:30 – 17:00
12.12.2023 godz. 16:00 – 17:00

W środy
Mama zastępcza zawodowa

wrzesień
06.09.2023 godz. 12:00 – 13:00
13.09.2023 godz. 9:00 – 10:30
20.09.2023 godz. 12:00 – 13:00
27.09.2023 godz. 9:00 – 10:30

październik
04.10.2023 godz. 12:00 – 13:00
11.10.2023 godz. 9:00 – 10:30
18.10.2023 godz. 12:00 – 13:00
25.10.2023 godz. 9:00 – 10:30

listopad
08.11.2023 godz. 12:00 – 13:00
15.11.2023 godz. 9:00 – 10:30
22.11.2023 godz. 12:00 – 13:00
29.11.2023 godz. 9:00 – 10:30

grudzień
06.12.2023 godz. 9:00 – 10:30
13.12.2023 godz. 12:00 – 13:00

W czwartki
Mama zastępcza zawodowa oraz opieka nad dziećmi z Trisomią 21

wrzesień
14.09.2023 godz. 9:00 – 11:30
28.09.2023 godz. 9:00 – 11:30

październik
12.10.2023 godz. 9:00 – 11:30
26.10.2023 godz. 9:00 – 11:30

listopad
09.11.2023 godz. 9:00 – 11:30
23.11.2023 godz. 9:00 – 11:30

grudzień
07.12.2023 godz. 9:00 – 11:30

Koordynator ds współpracy z rodzinami i instytucjami  – dni robocze 9.00 – 17.00

Zgłoszenia do udziału w projekcie
Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,
telefonicznie: 533 211 555
lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Sesja zdjęciowa i wystawa fotografii

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 07 września 2023

Czy widać różnicę między mamą zastępczej a mamą?

To projekt, który został zrealizowany przez naszą fundację w ramach wyjątkowej współpracy z fantastyczną grupą osób. 

Celem naszych działań było promowanie wizerunku Mam Zastępczych w przestrzeni publicznej. W naszych działaniach skupiliśmy się na stworzeniu profesjonalnej sesji zdjęciowej pt. ,,Czy widać różnicę między mamą zastępczej, a mamą?” oraz organizacji wystawy z tego niezwykłego projektu.

Do udziału w sesji zdjęciowej zaprosiliśmy mamy z córkami, które brały udział w projekcie “7 odcieni Kobiety”, wśród tych mam są mamy zastępcze.

Sesje fotograficzną dla Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci przygotowała i poprowadziła charytatywnie Karolina Migurska.

Karolina Migurska- z wykształcenia fotograf, etnolog i fotoedytor. Autorka wielu pięknych portretów fotograficznych i klimatycznych zdjęć life-stylowych w takich czasopismach jak „Weranda” i „Weranda Country„, „Sielskie Życie„, „Claudia”. Zajmuje się fotografią reportażową, wnętrzarską i kulinarną. Publikuje swoje prace również w „Moim Gotowaniu”, „Sielskiej Kuchni” i wydaniach książkowych. Bawi się stylizacją, pracowała przy sesjach w Elle i Pani. Uwielbia fotografować kobiety i dzieci. Jej fotografie kobiece są jednocześnie formą terapii dla kobiet. Fotografując staram się przekroczyć niewidzialną granicę i wkroczyć do niezwykłego świata i podzielić się radością tworzenia z innymi. https://www.facebook.com/migurska


Podczas sesji fotograficznych o makijaż i fryzury charytatywnie  zadbały:

Kamila Dąbrowska z https://www.facebook.com/akademiakamidabrowska
Monika Wróbel-Filipek z https://www.facebook.com/puderimiod
Natalia Tereszczak https://www.facebook.com/beutyservice2017/

Anna Juźko https://www.facebook.com/pracowniawizazu.annajuzko

 
Cudowne suknie zaprojektowały, uszyły i wypożyczyły :

Ulla Couture https://www.facebook.com/UllaCoutureFashion
Kama Props https://www.facebook.com/Kamaprops-464195543644006
Juliethanmadeprops https://www.facebook.com/juliethandmadeprops
Retroholik https://www.facebook.com/retroholik
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035937293382,
Asanti photo props https://www.facebook.com/profile.php?id=100035937293382
oraz Szalona pracownia krawiecka „Rafaela”
Natalia https://www.facebook.com/rafaelapracowniakrawiecka
Wioletta Bara  https://www.facebook.com/wioletta.bara.historiaubioru

link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/5422849454452323

Wystawa po raz pierwszy została pokazana podczas Wojewódzkiej Konferencji Potrzebni Rodzice Zastępczy 7 września 2021 https://www.rops.rzeszow.pl/a-915-wojewodzka-konferencja-%E2%80%9Epotrzebni-rodzice-zastepczy

Niepełnosprawni Pełnosprawni

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 13 lipca 2023

To projekt realizowany przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci skierowany do całych rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z województwa podkarpackiego, opiekunów dzieci z niepełnosprawnością i ich wszystkich dzieci, również pełnoletnich.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2023 roku do 15 grudnia 2023

Celem projektu jest tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami,  wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, działaniami objęte zostaną osoby z niepełnosprawnością, ich rodzice lub opiekunowie oraz rodzeństwo.

Aby wziąć udział w projekcie wymagane jest:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/podopiecznego
 • miejsce zamieszkania w województwie podkarpackim
 • zgłoszenie do projektu u organizatora

W ramach projektu realizowane będa:

 • Grupa wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych
 • Klub dla rodzin
 • Dogoterapia
 • Alpakoterapia
 • Grupa terapeutyczna dla rodzeństwa osób z niepełnosprawnością
 • Zajęcia integracyjne – warsztaty tematyczne

Część zajęć będzie prowadzona przez psychologa

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy składać drogą internetową przez formularz: https://forms.gle/kSsZQrCAtRq8L3WE9

Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,

 telefonicznie: 533 211 555

lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Organizator: Fundacja WIelkie Serce dla Dzieci

Projekt jest finansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Całkowita wartość projektu: 55 678 zł

Dofinansowanie: 44600 zł

Harmonogram spotkań:

Grupa wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych- środy co dwa tygodnie ( 11 spotkań) czas trwania spotkania 2 godziny – tylko opiekunowie

 • 05.07.2023 godz. 10:00 -12:00
 • 19.07.2023  godz. 10:00 – 12:00
 • 02.08. 2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 16.08.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 06.09.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 20.09.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 04.10.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 18.10.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 08.11.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 22.11.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 13.12.2023 godz. 10:00 – 12:00

Klub dla rodzin – soboty raz w miesiącu (6 spotkań) czas trwania 3 godziny – całe rodziny

 • 15.07.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 12.08.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 16.09.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 14.10.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 18.11.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 9.12.2023 godz. 10:00 – 13:00 

Dogoterapia – wtorki co dwa tygodnie (11 spotkań ) czas trwania 1 godzina – dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzeństwa

 1. 11.07.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 25.07.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 08.08.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 22.08.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 05.09.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 19.09.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 03.10.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 17.10.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 07.11.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 21.11.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 12.12.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00

Alpakoterapia – środy raz w miesiącu (6 spotkań) czas trwania 1 godzina – dla dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem lub innym członkiem rodziny:

 1. 12.07.2023 godz. 16:00-17:00
 2. 14.08.2023 godz. 16:00-17:00
 3. 11.09.2023 godz. 16:00-17:00
 4. 16.10. 2023 godz. 16:00-17:00
 5. 13.11.2023 godz. 16:00-17:00
 6. 11.12.2023 godz. 16:00-17:00

Grupa terapeutyczna dla rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością – piątki dwa razy w miesiącu (11 spotkań ) czas trwania 2 godziny:

 1. 07.07.2023 godz. 16:00
 2. 21.07.2023 godz. 16:00
 3. 04.08.2023 godz. 16:00
 4. 18.08.2023 godz. 16:00
 5. 08.09.2023 godz. 16:00
 6. 22.09.2023 godz. 16:00
 7. 06.10.2023 godz. 16:00
 8. 20.10.2023 godz. 16:00
 9. 03.11.2023 godz. 16:00
 10. 17.11.2023 godz. 16:00
 11. 01.12.2023 godz. 16:00

Zajęcia integracyjne – warsztaty tematyczne – środy raz w tygodniu ( 22 spotkania) czas trwania 2 godziny  – dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodzeństwa oraz podopiecznych Fundacji:

 1. 12.07.2023 godz. 16:00
 2. 19.07.2023 godz. 16:00
 3. 26.07.2023 godz. 16:00
 4. 02.08.2023 godz. 16:00
 5. 09.08.2023 godz. 16:00
 6. 16.08.2023 godz. 16:00
 7. 23.08.2023 godz. 16:00
 8. 30.08.2023 godz. 16:00
 9. 06.09.2023 godz. 16:00 
 10. 13.09.2023 godz. 16:00
 11. 20.09.2023 godz. 16:00
 12. 27.09.2023 godz. 16:00
 13. 04.10.2023 godz. 16:00
 14. 11.10.2023 godz. 16:00
 15. 18.10.2023 godz. 16:00
 16. 25.10.2023 godz. 16:00
 17. 02.11.2023 godz. 16:00
 18. 08.11.2023 godz. 16:00
 19. 15.11.2023 godz. 16:00
 20. 22.11.2023 godz. 16:00
 21. 29.11.2023 godz. 16:00
 22. 06.12.2023 godz. 16:00

Zgłoszenia do udziału w projekcie przez formularz: https://forms.gle/kSsZQrCAtRq8L3WE9

Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,

telefonicznie: 533 211 555

lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Szkolenie dla rodziców, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z zespołem FAS

Zapraszamy rodziców i nauczycieli dzieci z FAS (Zespołem Fetalnego Alkoholowego) na warsztat poświęcony tematowi „Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD”. FAS to stan spowodowany narażeniem płodu na alkohol w czasie ciąży, który może wpływać na rozwój dziecka i wywoływać różnorodne trudności w jego funkcjonowaniu, zwłaszcza w szkolnym środowisku.

Dziecko z zespołem FAS trudności i wyzwania

Celem tego warsztatu jest zapoznanie rodziców i nauczycieli z trudnościami, które szczególnie ujawniają się w szkole u dzieci z FAS. Będziemy skupiać się na wypracowaniu konkretnych sposobów pomocy dziecku zarówno od strony nauczyciela, jak i od strony rodzica. Dodatkowo, skoncentrujemy się na budowaniu modelu efektywnej współpracy między rodzicami a nauczycielami.

Podczas warsztatu omówimy różne aspekty funkcjonowania dzieci z FAS w szkole, takie jak trudności w uczeniu się, regulacji emocji, radzeniu sobie z impulsywnością, interakcjami społecznymi i adaptacją do wymagań szkolnych. Przedstawimy praktyczne techniki i narzędzia, które mogą pomóc zarówno nauczycielom, jak i rodzicom w zaspokajaniu unikalnych potrzeb tych dzieci.

Bardzo istotnym elementem warsztatu będzie wypracowanie modelu współpracy między rodzicami a nauczycielami. Omówimy, jak skutecznie komunikować się i wymieniać informacjami na temat dziecka, jak tworzyć spójne podejście wobec jego potrzeb oraz jak tworzyć wsparcie i zrozumienie dla niego zarówno w domu, jak i w szkole. Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele działali jako zespół, aby dziecko miało spójne przesłanie i otrzymywało wsparcie we wszystkich obszarach swojego życia.

Dołącz do naszego warsztatu „Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD” i zdobądź praktyczne narzędzia oraz strategie, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i wspierać dzieci z FAS w środowisku szkolnym. Pracujmy razem, aby stworzyć dla nich przyjazne, wspierające i twórcze miejsce nauki, w którym będą mogły rozwijać swoje umiejętności i osiągać sukcesy.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 1600 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 4 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 4 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.

Relacje w rodzinie – budowanie prawidłowych więzi poprzez wspólną zabawę

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Relacje w rodzinie – budowanie prawidłowych więzi

Serdecznie zapraszamy na nasz inspirujący warsztat skierowany do rodziców, którego celem jest skupienie się na budowaniu i utrzymywaniu prawidłowych więzi w rodzinie poprzez wspólną zabawę. Często w trudnościach wychowawczych zapominamy o prostych, ale istotnych metodach pracy z dzieckiem. Zapisujemy je na różnego rodzaju terapie i zajęcia, a zapominamy, że nasza obecność i tworzenie pozytywnych relacji mają ogromny potencjał uzdrawiający.

Tematyka i program szkolenia:

 1. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka – poznamy znaczenie więzi emocjonalnej w rozwoju dziecka i jak możemy budować i wzmacniać relację z naszym dzieckiem.
 2. Konsekwencje i nagrody – dowiemy się, jak stawiać odpowiednie granice, konsekwentnie egzekwować zasady oraz jak nagradzać pozytywne zachowania, aby utrzymać harmonię w rodzinie.
 3. Słowa ranią – czyli o przemocy słownej – nauczymy się radzić sobie ze swoimi emocjami w kontekście przemocy słownej, a także jak komunikować się w sposób pozbawiony agresji i szacunku wobec siebie nawzajem.
 4. Budowanie poczucia własnej wartości – przedyskutujemy techniki i strategie, które pomogą nam budować zdrowe poczucie własnej wartości u naszych dzieci, co ma kluczowe znaczenie dla ich rozwinięcia i samodzielności.
 5. Słowa mają moc – sposoby budowania poczucia własnej wartości u dziecka . Dowiemy się, jak ważne są nasze słowa i jak możemy wykorzystać je w sposób pozytywny, aby budować poczucie własnej wartości u naszych dzieci.
 6. Co nieco o relacjach – zbadamy różne aspekty relacji między rodzeństwem, jak wspierać ich współpracę i zrozumienie oraz jak radzić sobie z ewentualnymi konfliktami.
 7. Jak dobrze się bawić i czerpać z tego satysfakcję – odkryjemy, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu z dzieckiem i jak w pełni cieszyć się radością i satysfakcją płynącymi z zabawy i wspólnych aktywności.

Nasze warsztaty są interaktywne i angażujące. Zapewniamy praktyczne ćwiczenia, dyskusje grupowe i możliwość dzielenia się doświadczeniami. Wszystko to po to, aby uczestnicy mogli z łatwością przenieść zdobytą wiedzę i umiejętności do swojego codziennego życia rodzinnego.

Dołącz do naszego warsztatu i odkryj jak budować silne więzi rodzinne poprzez wspólną zabawę i wzajemne wsparcie!

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 3000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.

Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym specyficznych potrzeb dzieci objętych pieczą zastępczą. To szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Często zachowanie, które wydaje się nieadekwatne do sytuacji, nie jest wynikiem złośliwości dziecka, lecz jest spowodowane olbrzymimi deficytami wynikającymi z wcześniejszego życia dziecka.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się skutecznych sposobów pracy ze swoimi dziećmi, aby w codziennym życiu ograniczyć trudne sytuacje do minimum. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów z elementami mini-wykładów, które zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Zajęcia oparte będą głównie na autentycznych przypadkach, a prezentowana teoria będzie wsparta przykładami dobrych praktyk.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka dziecka w pieczy zastępczej:
  • Deficyty rozwojowe: Omówienie różnych obszarów rozwoju, w których dzieci objęte pieczą zastępczą mogą mieć opóźnienia lub braki.
  • Zaburzenie więzi: Analiza wpływu trudnej historii życia na tworzenie więzi i relacji dziecka z innymi ludźmi.
  • Zaburzenia zachowania: Zrozumienie, dlaczego niektóre dzieci mogą wykazywać trudne zachowania i jak radzić sobie z nimi.
  • Mechanizmy obronne: Poznanie mechanizmów, które dzieci stosują w celu radzenia sobie ze stresem i trudnościami.
 2. Sposoby budowania poczucia własnej wartości u dziecka:
  • Koncepcja mocnych stron i potrzeb: Zaprezentowanie strategii skoncentrowanych na identyfikowaniu i rozwijaniu mocnych stron dziecka oraz odpowiedzi na jego potrzeby.
  • Warunki niezbędne do budowania poczucia wartości: Przedstawienie kluczowych elementów, takich jak poczucie przynależności, wyjątkowości, posiadanie wpływu i korzystanie z wartościowych wzorców.
 3. Praca zespołowa w celu osiągnięcia stabilizacji dziecka:
  • Współpraca rodzic – nauczyciel – specjalista: Omówienie znaczenia i strategii skutecznej współpracy między rodzicami, nauczycielami a specjalistami w celu zapewnienia stabilności i wsparcia dziecku.

Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności

Dołącz do naszego szkolenia „Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą” i zdobądź
praktyczne narzędzia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i obsłużyć specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą. Nasze szkolenie skupia się na praktycznych umiejętnościach, które mogą być natychmiast stosowane w codziennej pracy z dziećmi.

Nasze szkolenie „Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą” opiera się na autentycznych przypadkach i prezentuje konkretne przykłady dobrych praktyk.

Dołącz do naszej społeczności specjalistów i osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi objętymi pieczą zastępczą. Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci w lepszym zrozumieniu i obsłudze tych dzieci.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 1200 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 8 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 8 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno
biuro@fundacjawielkieserce.org
tel. 533 211 555, 696 042 270

NIP: 6842645700, KRS 0000668474
Numery rachunków:
BNP Paribas Bank Polska S.A., Krosno
SWIFT: PPABPLPK

PL 89 1600 1462 1807 6416 7000 0001 – waluta PLN
PL 24 1600 1462 1807 6416 7000 0007 – waluta EUR

Rachunki pomocnicze
62 1600 1462 1807 6416 7000 0002 – waluta PLN
35 1600 1462 1807 6416 7000 0003 – waluta PLN

08 1600 1462 1807 6416 7000 0004 – waluta PLN
78 1600 1462 1807 6416 7000 0005 – waluta PLN