Rodzina w Zastępstwie

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 12 września 2023

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci którego celem jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w regionie, w tym wspieranie i promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych. Projekt wspiera działania w zakresie kształtowania polityk publicznych na poziomie lokalnym skupiając się na wsparciu rodzin i systemu pieczy zastępczej. 

Działania projektu skierowane są do mieszkańców województwa podkarpackiego w szczególności do kandydatów na rodziców zastępczych, osób działających społecznie w organizacjach pozarządowych, radnych, osób pracujących w samorządach, nauczycieli, policjantów oraz wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym.

Wszystkie zaplanowane działania w ramach realizacji projektu ukierunkowane są na pobudzenie do działania w zakresie funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz

wymiany informacji pomiędzy organizacjami obywatelskimi, władzami publicznymi, organizacjami publicznymi, tak aby w wyniku realizacji projektu powstały trwałe rozwiązania instytucjonalne w zakresie polityki informacyjnej oraz wzrost wiedzy na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt jest realizowany w okresie od 1  2023 roku do 15 grudnia 2023

W ramach projektu realizowane będą:

 • Forum wymiany dobrych praktyk

Skierowane do instytucji wspierających system pieczy zastępczej, pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej, sądów rodzinnych, rodzin zastępczych, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi, ekspertów pracujących z rodzinami zastępczymi m.in. psychologów, kuratorów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców, policjantów itp.

 • Klub dla rodzin

Dla mieszkańców województwa podkarpackiego, osób w trakcie kwalifikacji na rodzinę zastępczą, rodzin zastępczych wraz z dziećmi.

 • Punkt konsultacyjny

Dla mieszkańców województwa podkarpackiego, dla rodziców, osób zainteresowanych wsparciem rodzin zastępczych a także dla kandydatów.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać
Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,
telefonicznie: 533 211 555
lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Organizator: Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

Projekt “RODZINA W ZASTĘPSTWIE”  jest finansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Całkowita wartość projektu: 33 635 zł
Dofinansowanie: 25 823 zł

Harmonogram spotkań:

Forum wymiany

15 września 2023 w RZESZOWIE
20 października 2023 w NISKU
17 listopada 2023 w PRZEWORSKU
08 grudnia 2023 KROSNIE

Klub dla rodzin zastępczych 

09 września 2023
21 października 2023 
25 listopada 2023
02 grudnia 2023

Punkt konsultacyjny 

W poniedziałki
Mama zastępcza   – rodzina specjalistyczna  

wrzesień
11.09.2023 godz. 10:00 – 12:30
25.09.2023 godz. 10:00 – 12:30

październik
02.10.2023 godz. 10:00 – 12:30
23.10.2023 godz. 10:00 – 12:30

listopad
13.11.2023 godz. 10:00 – 12:30
27.11.2023 godz. 10:00 – 12:30

grudzień
04.12.2023 godz. 10:00 -12:30

We wtorki
Mama Zastępcza dziecko z FAS / trener  

wrzesień
05.09.2023 godz. 15:30 – 17:00
12.09.2023 godz. 16:00 – 17:00
19.09.2023 godz. 15:30 – 17:00
26.09.2023 godz. 16:00 – 17:00

październik
03.10.2023 godz. 15:30 – 17:00
10.10.2023 godz. 16:00 – 17:00
17.10.2023 godz. 15:30 – 17:00
24.10.2023 godz. 16:00 – 17:00

listopad
07.11.2023 godz. 15:30 – 17:00
14.11.2023 godz. 16:00 – 17:00
21.11.2023 godz. 15:30 – 17:00
28.11.2023 godz. 16:00 – 17:00

grudzień
05.12.2023 godz. 15:30 – 17:00
12.12.2023 godz. 16:00 – 17:00

W środy
Mama zastępcza zawodowa

wrzesień
06.09.2023 godz. 12:00 – 13:00
13.09.2023 godz. 9:00 – 10:30
20.09.2023 godz. 12:00 – 13:00
27.09.2023 godz. 9:00 – 10:30

październik
04.10.2023 godz. 12:00 – 13:00
11.10.2023 godz. 9:00 – 10:30
18.10.2023 godz. 12:00 – 13:00
25.10.2023 godz. 9:00 – 10:30

listopad
08.11.2023 godz. 12:00 – 13:00
15.11.2023 godz. 9:00 – 10:30
22.11.2023 godz. 12:00 – 13:00
29.11.2023 godz. 9:00 – 10:30

grudzień
06.12.2023 godz. 9:00 – 10:30
13.12.2023 godz. 12:00 – 13:00

W czwartki
Mama zastępcza zawodowa oraz opieka nad dziećmi z Trisomią 21

wrzesień
14.09.2023 godz. 9:00 – 11:30
28.09.2023 godz. 9:00 – 11:30

październik
12.10.2023 godz. 9:00 – 11:30
26.10.2023 godz. 9:00 – 11:30

listopad
09.11.2023 godz. 9:00 – 11:30
23.11.2023 godz. 9:00 – 11:30

grudzień
07.12.2023 godz. 9:00 – 11:30

Koordynator ds współpracy z rodzinami i instytucjami  – dni robocze 9.00 – 17.00

Zgłoszenia do udziału w projekcie
Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,
telefonicznie: 533 211 555
lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Sesja zdjęciowa i wystawa fotografii

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 07 września 2023

Czy widać różnicę między mamą zastępczej a mamą?

To projekt, który został zrealizowany przez naszą fundację w ramach wyjątkowej współpracy z fantastyczną grupą osób. 

Celem naszych działań było promowanie wizerunku Mam Zastępczych w przestrzeni publicznej. W naszych działaniach skupiliśmy się na stworzeniu profesjonalnej sesji zdjęciowej pt. ,,Czy widać różnicę między mamą zastępczej, a mamą?” oraz organizacji wystawy z tego niezwykłego projektu.

Do udziału w sesji zdjęciowej zaprosiliśmy mamy z córkami, które brały udział w projekcie “7 odcieni Kobiety”, wśród tych mam są mamy zastępcze.

Sesje fotograficzną dla Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci przygotowała i poprowadziła charytatywnie Karolina Migurska.

Karolina Migurska- z wykształcenia fotograf, etnolog i fotoedytor. Autorka wielu pięknych portretów fotograficznych i klimatycznych zdjęć life-stylowych w takich czasopismach jak „Weranda” i „Weranda Country„, „Sielskie Życie„, „Claudia”. Zajmuje się fotografią reportażową, wnętrzarską i kulinarną. Publikuje swoje prace również w „Moim Gotowaniu”, „Sielskiej Kuchni” i wydaniach książkowych. Bawi się stylizacją, pracowała przy sesjach w Elle i Pani. Uwielbia fotografować kobiety i dzieci. Jej fotografie kobiece są jednocześnie formą terapii dla kobiet. Fotografując staram się przekroczyć niewidzialną granicę i wkroczyć do niezwykłego świata i podzielić się radością tworzenia z innymi. https://www.facebook.com/migurska


Podczas sesji fotograficznych o makijaż i fryzury charytatywnie  zadbały:

Kamila Dąbrowska z https://www.facebook.com/akademiakamidabrowska
Monika Wróbel-Filipek z https://www.facebook.com/puderimiod
Natalia Tereszczak https://www.facebook.com/beutyservice2017/

Anna Juźko https://www.facebook.com/pracowniawizazu.annajuzko

 
Cudowne suknie zaprojektowały, uszyły i wypożyczyły :

Ulla Couture https://www.facebook.com/UllaCoutureFashion
Kama Props https://www.facebook.com/Kamaprops-464195543644006
Juliethanmadeprops https://www.facebook.com/juliethandmadeprops
Retroholik https://www.facebook.com/retroholik
https://www.facebook.com/profile.php?id=100035937293382,
Asanti photo props https://www.facebook.com/profile.php?id=100035937293382
oraz Szalona pracownia krawiecka „Rafaela”
Natalia https://www.facebook.com/rafaelapracowniakrawiecka
Wioletta Bara  https://www.facebook.com/wioletta.bara.historiaubioru

link do wydarzenia https://www.facebook.com/events/5422849454452323

Wystawa po raz pierwszy została pokazana podczas Wojewódzkiej Konferencji Potrzebni Rodzice Zastępczy 7 września 2021 https://www.rops.rzeszow.pl/a-915-wojewodzka-konferencja-%E2%80%9Epotrzebni-rodzice-zastepczy

SZKOLENIE z nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 08 sierpnia 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu  dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wspieranie i ochrona dziecka i rodziny – nowe rozwiązania prawne wynikające z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw (tzw. Ustawa Kamilka)

Szkolenie składa się z III modułów:

I moduł: Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: nowe obowiązki uczestników systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w tym

zmiany związane z umowami dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz świadczeniami)

II moduł: Ochrona danych osobowych – rejestr czy rejestry  w pieczy zastępczej?

III moduł: Omówienie zarysu nowych rozwiązań prawnych i wynikających z nich obowiązków dla instytucji wspierających – tzw. Ustawa Kamilka

Dodatkowo:

Na szkoleniu będzie możliwość omówienia konkretnych przypadków z jakimi można spotkać się w pracy z ustawami. Pytania można przesłać wcześniej –  po rejestracji/zapisie na szkolenie

Z uwagi na prowadzone obecnie w parlamencie prace związane z nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw omówione zostaną również jej zapisy pod kątem ewentualnych nowych obowiązków instytucji wspierających systemu pieczy zastępczej

Szkolenie poprowadzi Aleksandra Nawrocka  COACHING PRAWNY 

Aleksandra Nawrocka: z wykształcenia  prawnik, przez lata pracownik administracji rządowej i samorządowej oraz zawodowy opiekun zastępczy. Od prawie 7 lat współpracuje z trzecim sektorem prowadząc szkolenia dla rodzin zastępczych oraz udzielając wsparcia prawnego. 

Przez ponad rok pracowała jako koordynator ukraińskich rodzin zastępczych, który  z ramienia Fundacji Przystanek Rodzina  pomagała rodzinom goszczonym przez fundację w Polsce.

Jest współautorką „Vademecum prawnego opiekuna zastępczego” przygotowanym w 2021 roku przez Fundację EY. W 2023 nawiązała współpracę  z Fundacją EY w ramach projektu „Wsparcie Koordynatora” oraz „Zrozumieć dziecko lokalnie” i przeprowadziła szkolenia dla pracowników instytucji wspierających rodzinę i pieczę zastępczą. Dzięki wiedzy oraz praktyce potrafi mówić o prawie w sposób przystępny, wychodzi zawsze naprzeciw potrzebom szkolonym.

Miejsce szkolenia – Krosno
Data: 28 sierpnia
czas trwania -około 6-7 godzin
koszt uczestnictwa – 350 zł

Zapisy: 
telefonicznie: 533 211 555
mailowo: biuro@fundacjawielkieserce.org

Szczegółowe miejsce szkolenia zostanie podane po zebraniu grupy.
Prosimy o wstępne zadeklarowanie ilości uczestników z Państwa instytucji.

Niepełnosprawni Pełnosprawni

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 13 lipca 2023

To projekt realizowany przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci skierowany do całych rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym z województwa podkarpackiego, opiekunów dzieci z niepełnosprawnością i ich wszystkich dzieci, również pełnoletnich.

Projekt jest realizowany w okresie od 1 lipca 2023 roku do 15 grudnia 2023

Celem projektu jest tworzenie warunków do włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami,  wsparcie dla osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin, działaniami objęte zostaną osoby z niepełnosprawnością, ich rodzice lub opiekunowie oraz rodzeństwo.

Aby wziąć udział w projekcie wymagane jest:

 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/podopiecznego
 • miejsce zamieszkania w województwie podkarpackim
 • zgłoszenie do projektu u organizatora

W ramach projektu realizowane będa:

 • Grupa wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych
 • Klub dla rodzin
 • Dogoterapia
 • Alpakoterapia
 • Grupa terapeutyczna dla rodzeństwa osób z niepełnosprawnością
 • Zajęcia integracyjne – warsztaty tematyczne

Część zajęć będzie prowadzona przez psychologa

Zgłoszenia do udziału w projekcie należy składać drogą internetową przez formularz: https://forms.gle/kSsZQrCAtRq8L3WE9

Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,

 telefonicznie: 533 211 555

lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Organizator: Fundacja WIelkie Serce dla Dzieci

Projekt jest finansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Całkowita wartość projektu: 55 678 zł

Dofinansowanie: 44600 zł

Harmonogram spotkań:

Grupa wsparcia dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych- środy co dwa tygodnie ( 11 spotkań) czas trwania spotkania 2 godziny – tylko opiekunowie

 • 05.07.2023 godz. 10:00 -12:00
 • 19.07.2023  godz. 10:00 – 12:00
 • 02.08. 2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 16.08.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 06.09.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 20.09.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 04.10.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 18.10.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 08.11.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 22.11.2023 godz. 10:00 – 12:00
 • 13.12.2023 godz. 10:00 – 12:00

Klub dla rodzin – soboty raz w miesiącu (6 spotkań) czas trwania 3 godziny – całe rodziny

 • 15.07.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 12.08.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 16.09.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 14.10.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 18.11.2023 godz. 10:00 – 13:00
 • 9.12.2023 godz. 10:00 – 13:00 

Dogoterapia – wtorki co dwa tygodnie (11 spotkań ) czas trwania 1 godzina – dla dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodzeństwa

 1. 11.07.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 25.07.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 08.08.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 22.08.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 05.09.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 19.09.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 03.10.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 17.10.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 07.11.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 21.11.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00
 1. 12.12.2023
  I grupa godz. 16:00
  II grupa godz. 17:00

Alpakoterapia – środy raz w miesiącu (6 spotkań) czas trwania 1 godzina – dla dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunem lub innym członkiem rodziny:

 1. 12.07.2023 godz. 16:00-17:00
 2. 14.08.2023 godz. 16:00-17:00
 3. 11.09.2023 godz. 16:00-17:00
 4. 16.10. 2023 godz. 16:00-17:00
 5. 13.11.2023 godz. 16:00-17:00
 6. 11.12.2023 godz. 16:00-17:00

Grupa terapeutyczna dla rodzeństwa dzieci z niepełnosprawnością – piątki dwa razy w miesiącu (11 spotkań ) czas trwania 2 godziny:

 1. 07.07.2023 godz. 16:00
 2. 21.07.2023 godz. 16:00
 3. 04.08.2023 godz. 16:00
 4. 18.08.2023 godz. 16:00
 5. 08.09.2023 godz. 16:00
 6. 22.09.2023 godz. 16:00
 7. 06.10.2023 godz. 16:00
 8. 20.10.2023 godz. 16:00
 9. 03.11.2023 godz. 16:00
 10. 17.11.2023 godz. 16:00
 11. 01.12.2023 godz. 16:00

Zajęcia integracyjne – warsztaty tematyczne – środy raz w tygodniu ( 22 spotkania) czas trwania 2 godziny  – dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodzeństwa oraz podopiecznych Fundacji:

 1. 12.07.2023 godz. 16:00
 2. 19.07.2023 godz. 16:00
 3. 26.07.2023 godz. 16:00
 4. 02.08.2023 godz. 16:00
 5. 09.08.2023 godz. 16:00
 6. 16.08.2023 godz. 16:00
 7. 23.08.2023 godz. 16:00
 8. 30.08.2023 godz. 16:00
 9. 06.09.2023 godz. 16:00 
 10. 13.09.2023 godz. 16:00
 11. 20.09.2023 godz. 16:00
 12. 27.09.2023 godz. 16:00
 13. 04.10.2023 godz. 16:00
 14. 11.10.2023 godz. 16:00
 15. 18.10.2023 godz. 16:00
 16. 25.10.2023 godz. 16:00
 17. 02.11.2023 godz. 16:00
 18. 08.11.2023 godz. 16:00
 19. 15.11.2023 godz. 16:00
 20. 22.11.2023 godz. 16:00
 21. 29.11.2023 godz. 16:00
 22. 06.12.2023 godz. 16:00

Zgłoszenia do udziału w projekcie przez formularz: https://forms.gle/kSsZQrCAtRq8L3WE9

Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,

telefonicznie: 533 211 555

lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Szkolenie dla rodziców, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z zespołem FAS

Zapraszamy rodziców i nauczycieli dzieci z FAS (Zespołem Fetalnego Alkoholowego) na warsztat poświęcony tematowi „Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD”. FAS to stan spowodowany narażeniem płodu na alkohol w czasie ciąży, który może wpływać na rozwój dziecka i wywoływać różnorodne trudności w jego funkcjonowaniu, zwłaszcza w szkolnym środowisku.

Dziecko z zespołem FAS trudności i wyzwania

Celem tego warsztatu jest zapoznanie rodziców i nauczycieli z trudnościami, które szczególnie ujawniają się w szkole u dzieci z FAS. Będziemy skupiać się na wypracowaniu konkretnych sposobów pomocy dziecku zarówno od strony nauczyciela, jak i od strony rodzica. Dodatkowo, skoncentrujemy się na budowaniu modelu efektywnej współpracy między rodzicami a nauczycielami.

Podczas warsztatu omówimy różne aspekty funkcjonowania dzieci z FAS w szkole, takie jak trudności w uczeniu się, regulacji emocji, radzeniu sobie z impulsywnością, interakcjami społecznymi i adaptacją do wymagań szkolnych. Przedstawimy praktyczne techniki i narzędzia, które mogą pomóc zarówno nauczycielom, jak i rodzicom w zaspokajaniu unikalnych potrzeb tych dzieci.

Bardzo istotnym elementem warsztatu będzie wypracowanie modelu współpracy między rodzicami a nauczycielami. Omówimy, jak skutecznie komunikować się i wymieniać informacjami na temat dziecka, jak tworzyć spójne podejście wobec jego potrzeb oraz jak tworzyć wsparcie i zrozumienie dla niego zarówno w domu, jak i w szkole. Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele działali jako zespół, aby dziecko miało spójne przesłanie i otrzymywało wsparcie we wszystkich obszarach swojego życia.

Dołącz do naszego warsztatu „Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD” i zdobądź praktyczne narzędzia oraz strategie, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i wspierać dzieci z FAS w środowisku szkolnym. Pracujmy razem, aby stworzyć dla nich przyjazne, wspierające i twórcze miejsce nauki, w którym będą mogły rozwijać swoje umiejętności i osiągać sukcesy.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 1600 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 4 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 4 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.

Relacje w rodzinie – budowanie prawidłowych więzi poprzez wspólną zabawę

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Relacje w rodzinie – budowanie prawidłowych więzi

Serdecznie zapraszamy na nasz inspirujący warsztat skierowany do rodziców, którego celem jest skupienie się na budowaniu i utrzymywaniu prawidłowych więzi w rodzinie poprzez wspólną zabawę. Często w trudnościach wychowawczych zapominamy o prostych, ale istotnych metodach pracy z dzieckiem. Zapisujemy je na różnego rodzaju terapie i zajęcia, a zapominamy, że nasza obecność i tworzenie pozytywnych relacji mają ogromny potencjał uzdrawiający.

Tematyka i program szkolenia:

 1. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka – poznamy znaczenie więzi emocjonalnej w rozwoju dziecka i jak możemy budować i wzmacniać relację z naszym dzieckiem.
 2. Konsekwencje i nagrody – dowiemy się, jak stawiać odpowiednie granice, konsekwentnie egzekwować zasady oraz jak nagradzać pozytywne zachowania, aby utrzymać harmonię w rodzinie.
 3. Słowa ranią – czyli o przemocy słownej – nauczymy się radzić sobie ze swoimi emocjami w kontekście przemocy słownej, a także jak komunikować się w sposób pozbawiony agresji i szacunku wobec siebie nawzajem.
 4. Budowanie poczucia własnej wartości – przedyskutujemy techniki i strategie, które pomogą nam budować zdrowe poczucie własnej wartości u naszych dzieci, co ma kluczowe znaczenie dla ich rozwinięcia i samodzielności.
 5. Słowa mają moc – sposoby budowania poczucia własnej wartości u dziecka . Dowiemy się, jak ważne są nasze słowa i jak możemy wykorzystać je w sposób pozytywny, aby budować poczucie własnej wartości u naszych dzieci.
 6. Co nieco o relacjach – zbadamy różne aspekty relacji między rodzeństwem, jak wspierać ich współpracę i zrozumienie oraz jak radzić sobie z ewentualnymi konfliktami.
 7. Jak dobrze się bawić i czerpać z tego satysfakcję – odkryjemy, jak ważne jest wspólne spędzanie czasu z dzieckiem i jak w pełni cieszyć się radością i satysfakcją płynącymi z zabawy i wspólnych aktywności.

Nasze warsztaty są interaktywne i angażujące. Zapewniamy praktyczne ćwiczenia, dyskusje grupowe i możliwość dzielenia się doświadczeniami. Wszystko to po to, aby uczestnicy mogli z łatwością przenieść zdobytą wiedzę i umiejętności do swojego codziennego życia rodzinnego.

Dołącz do naszego warsztatu i odkryj jak budować silne więzi rodzinne poprzez wspólną zabawę i wzajemne wsparcie!

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 3000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.

Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym specyficznych potrzeb dzieci objętych pieczą zastępczą. To szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Często zachowanie, które wydaje się nieadekwatne do sytuacji, nie jest wynikiem złośliwości dziecka, lecz jest spowodowane olbrzymimi deficytami wynikającymi z wcześniejszego życia dziecka.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się skutecznych sposobów pracy ze swoimi dziećmi, aby w codziennym życiu ograniczyć trudne sytuacje do minimum. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów z elementami mini-wykładów, które zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Zajęcia oparte będą głównie na autentycznych przypadkach, a prezentowana teoria będzie wsparta przykładami dobrych praktyk.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka dziecka w pieczy zastępczej:
  • Deficyty rozwojowe: Omówienie różnych obszarów rozwoju, w których dzieci objęte pieczą zastępczą mogą mieć opóźnienia lub braki.
  • Zaburzenie więzi: Analiza wpływu trudnej historii życia na tworzenie więzi i relacji dziecka z innymi ludźmi.
  • Zaburzenia zachowania: Zrozumienie, dlaczego niektóre dzieci mogą wykazywać trudne zachowania i jak radzić sobie z nimi.
  • Mechanizmy obronne: Poznanie mechanizmów, które dzieci stosują w celu radzenia sobie ze stresem i trudnościami.
 2. Sposoby budowania poczucia własnej wartości u dziecka:
  • Koncepcja mocnych stron i potrzeb: Zaprezentowanie strategii skoncentrowanych na identyfikowaniu i rozwijaniu mocnych stron dziecka oraz odpowiedzi na jego potrzeby.
  • Warunki niezbędne do budowania poczucia wartości: Przedstawienie kluczowych elementów, takich jak poczucie przynależności, wyjątkowości, posiadanie wpływu i korzystanie z wartościowych wzorców.
 3. Praca zespołowa w celu osiągnięcia stabilizacji dziecka:
  • Współpraca rodzic – nauczyciel – specjalista: Omówienie znaczenia i strategii skutecznej współpracy między rodzicami, nauczycielami a specjalistami w celu zapewnienia stabilności i wsparcia dziecku.

Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności

Dołącz do naszego szkolenia „Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą” i zdobądź
praktyczne narzędzia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i obsłużyć specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą. Nasze szkolenie skupia się na praktycznych umiejętnościach, które mogą być natychmiast stosowane w codziennej pracy z dziećmi.

Nasze szkolenie „Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą” opiera się na autentycznych przypadkach i prezentuje konkretne przykłady dobrych praktyk.

Dołącz do naszej społeczności specjalistów i osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi objętymi pieczą zastępczą. Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci w lepszym zrozumieniu i obsłudze tych dzieci.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 1200 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 8 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 8 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.

Nie chce czy nie może – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci umieszczanychw rodzinnej pieczy zastępczej

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Trudne zachowania u dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone jest interpretacji i zrozumieniu trudnych zachowań u dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, które pomogą im lepiej zinterpretować zachowanie dziecka oraz skutecznie mu pomóc w radzeniu sobie z trudnościami.

Tematyka i program szkolenia:

 1. Opieka nad dzieckiem osieroconym – specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej:
  • Poznanie wyzwań związanych z opieką nad dziećmi, które doświadczyły utraty rodziny biologicznej i aktualnie przebywają w rodzinach zastępczych.
  • Zrozumienie specyficznych potrzeb i trudności, jakie mogą pojawić się u tych dzieci.
 2. Wczesne lata rozwoju a późniejsze przystosowanie się:
  • Analiza wpływu wczesnego okresu rozwoju na dalsze funkcjonowanie dziecka.
  • Zidentyfikowanie czynników, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju i adaptacji dziecka.
 3. Charakterystyka trudnych zachowań występujących u dzieci:
  • Diagnostyka podstawowych zaburzeń występujących u dzieci osieroconych, takich jak doświadczenia kompleksowej traumy, FAS (Zespół Fetalnego Alkoholowego), zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, zaburzenia rozwoju.
 4. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka:
  • Przeanalizowanie roli więzi emocjonalnych w procesie rozwoju i przystosowania dziecka.
  • Omówienie strategii budowania i wzmacniania więzi z dziećmi objętymi pieczą zastępczą.
 5. Znaczenie strat w rodzinnej pieczy zastępczej:
  • Świadomość wpływu doświadczenia straty i rozłąki na dziecko oraz jego zachowanie.
  • Wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z tych strat.
 6. Osoby prowadzące rodzinne formy opieki – obciążenia i zasoby:
  • Rozważenie wyzwań i obciążeń związanych z pełnieniem roli opiekuna zastępczego.
  • Przedstawienie istotnych zasobów i wsparcia dostępnego dla opiekunów zastępczych.
 7. Konstruktywne metody postępowania opiekunów zastępczych:
  • Przedstawienie skutecznych strategii i technik pracy z dzieckiem w ramach rodziny zastępczej.
  • Omówienie sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i sytuacjami, które mogą się pojawić w codziennym życiu.

Podczas szkolenia będziemy się skupiać na praktycznych aspektach i podejściach, które mogą być zastosowane w pracy z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykorzystamy autentyczne przypadki, aby lepiej zrozumieć różnorodne trudności, z jakimi mogą się spotykać opiekunowie zastępczy.

Program szkolenia będzie obejmować prezentacje multimedialne, studia przypadków, a także warsztaty praktyczne, które umożliwią uczestnikom aktywne uczestnictwo i zdobycie konkretnych umiejętności.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 2000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.

Dziecko z FAS – radość i wyzwania dnia codziennego

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Dziecko z FAS – radość i wyzwania dnia codziennego

Zapraszamy pracowników organizatorów pieczy zastępczej, jednostek pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze i adopcyjne na szkolenie dotyczące tematu „Dziecko z FAS – radość i wyzwania dnia codziennego”. FAS (Zespół Fetalnego Alkoholowego) to stan spowodowany narażeniem płodu na alkohol w czasie ciąży. Ten stan niesie ze sobą różnorodne wyzwania zarówno dla samego dziecka, jak i dla osób zajmujących się jego opieką.

Opieka i wsparcie dziecka z FAS

Celem tego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznej pracy z dzieckiem obciążonym FAS. Szkolenie skupia się na odpowiedziach na kilka kluczowych pytań, które często pojawiają się w kontekście opieki nad dzieckiem z FAS:

 1. Jak diagnozować dziecko z FAS? Gdzie można dokonać diagnozy i jakie są najważniejsze kroki w tym procesie?
 2. Jak efektywnie współpracować z lokalnym społeczeństwem dla dobra dziecka? Omówimy zagadnienia, które pomogą zbudować wsparcie i zrozumienie wokół dziecka z FAS w środowisku, w którym się rozwija.
 3. Jak pełnić rolę terapeuty dla dziecka?
 4. Jak ustalać zasady i czerpać radość z życia z dzieckiem z FAS? Podzielimy się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi budowania harmonii i pozytywnych relacji z dzieckiem, jednocześnie zapewniając mu odpowiednie ramy i strukturę.

Dodatkowo, w ramach szkolenia, uczestnicy wezmą udział w warsztacie opartym na prawdziwej historii mamy zastępczej dziecka z FAS. Poprzez praktyczne ćwiczenia, omówienia przypadków i wymianę doświadczeń, uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności i spojrzeć na wyzwania związane z opieką nad dzieckiem z FAS z różnych perspektyw.

Dołącz do naszego szkolenia „Dziecko z FAS – Radość i wyzwania dnia codziennego” i zgłęb swoją wiedzę na temat tego ważnego zagadnienia. Przygotuj się do lepszej pracy z dziećmi obciążonymi FAS i do zapewnienia im wsparcia i troski, które są niezbędne dla ich zdrowia i rozwoju.

Jakie korzyści daje udział w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą mieli solidne podstawy do pracy z dziećmi z FAS. Będą bardziej świadomi specyfiki i wyzwań, jakie towarzyszą temu stanowi, oraz będą wyposażeni w narzędzia i strategie, które pomogą im w zapewnieniu wsparcia i troski tym dzieciom i ich rodzinom.

Jeśli jesteś pracownikiem organizatora pieczy zastępczej, jednostki pomocy społecznej, rodziny zastępczej lub adopcyjnej, to szkolenie „Dziecko z FAS – Radość i wyzwania dnia codziennego” jest idealnym miejscem dla Ciebie. Dołącz do naszej społeczności osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi z FAS i wspólnie rozwijajmy nasze umiejętności i wiedzę, aby stworzyć dla nich najlepsze warunki do rozwoju i szczęśliwego życia.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 3000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w
przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Jadwiga Jagieło posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi zdobywa od 12 lat, wspierając dzieci pozbawione opieki, rodziców biologicznych, rodziny zastępcze a także organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wiedzę zdobywa na szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Polski i zagranicy. Od 2013 roku jest zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Jej praca społeczna przyniosła skutek w organizacji wielu spotkań rodziców zastępczych z sędziami, organizatorami pieczy zastępczej oraz stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie podkarpackim. Od 2017 roku prowadzi Fundację Wielkie Serce dla Dzieci, która wspiera dzieci i rodziny zastępcze z województwa podkarpackiego. Szerzy wiedzę wśród osób pracujących z dziećmi poprzez organizowanie akcji informacyjnych, konferencji i warsztatów.
Pomaga podopiecznym w procesie usamodzielniania się, organizuje kolonie i obozy dla dzieci.
Prywatnie jest mamą biologiczną i zastępczą trójki dzieci w tym chłopca z zespołem FAS.

Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 29 czerwca 2023

,,Rodzice o Wielkim Sercu” Wojewódzki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego Rzeszów 2023

,,Rodzice o wielkim sercu” wojewódzki dzień rodzicielstwa zastępczego to wydarzenie zorganizowane przez naszą fundację przy współpracy z Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, Galeria Rzeszów, Hotel Rzeszów.

W pierwszym dniu w części oficjalnej wzięło udział blisko 200 osób. A podczas dwudniowych obchodów nasze stoisko i atrakcje dla dzieci odwiedziło ponad 1000 osób.

Panel dyskusyjny, podsumowanie projektu Nowe FIO, którego celem jest promowanie rodzicielstwa zastępczego, wystąpienie rodzica zastępczego, indywidualne rozmowy to tylko niektóre z elementów programu.
Podczas konferencji omawialiśmy problemy i wyzwania z jakimi muszą się mierzyć każdego dnia Rodzice Zastępczy i organizatorowie pieczy zastępczej.

Zobacz relację mediów z tego wydarzenia

Dziękujemy Hotel Rzeszów za wspaniałą obsługę i wsparcie. Galeria Rzeszów za zaangażowanie się i współtworzenie wydarzenia.
Dziękujemy Panu Vice Marszałkowi województwa podkarpackiego Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego za obecność i podzielenie się z nami swoim doświadczeniami w zakresie Rodzicielstwa Zastępczego.
Tego wydarzenia nie byłoby bez Rodzin Zastępczych – jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że tak licznie uczestniczyliście w wydarzeniu. Dziękujemy za każdą rozmowę, wymianę doświadczeń i za wasze WIELKIE SERCE 💛
Dziękujemy organizatorom pieczy zastępczej, pracownikom instytucji i organizacjom, cieszy się, że byliście z nami w tak ważnym dniu.
Dziękujemy mediom TVP3 Rzeszów Polskie Radio Rzeszów, RMF MAXX, Telewizja Obiektyw dzięki waszej obecność i zaangażowaniu mamy możliwość pokazywania szerszemu gronu czym jest Rodzicielstwo Zastępcze.
I na koniec WIELKIE PODZIĘKOWANIA dla naszych fantastycznych Wolontariuszy – dzięki waszemu wsparciu możemy tworzyć tak wyjątkowe wydarzenia.

Ty też możesz pomóc w realizacji takich wydarzeń

Twoje wsparcie daje nadzieję na lepsze życie. Razem z nami możesz zmieniać los dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Jak możesz pomóc:

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno
biuro@fundacjawielkieserce.org
tel. 533 211 555, 696 042 270

NIP: 6842645700, KRS 0000668474
Numery rachunków:
BNP Paribas Bank Polska S.A., Krosno
SWIFT: PPABPLPK

PL 89 1600 1462 1807 6416 7000 0001 – waluta PLN
PL 24 1600 1462 1807 6416 7000 0007 – waluta EUR

Rachunki pomocnicze
62 1600 1462 1807 6416 7000 0002 – waluta PLN
35 1600 1462 1807 6416 7000 0003 – waluta PLN

08 1600 1462 1807 6416 7000 0004 – waluta PLN
78 1600 1462 1807 6416 7000 0005 – waluta PLN