Polityka Ochrony Dzieci

Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez wszystkie swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji. Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa....

Kodeks Etyki

Wszystkie osoby zaangażowane w działania Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci (w formie zatrudnienia lub wolontariatu) kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach obowiązującego prawa a także poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają swoim...

Szkolenia

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci serdecznie zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej – Asystentów Rodziny do udziału w szkoleniu na temat: „Jak być prawdziwym liderem zmiany w rodzinie – jak wywierać  wpływ i zachęcać rodziny do podjęcia odpowiedzialności za...

Rodziny Zastępcze na Forum Wymiany Doświadczeń

Głównym problemem jaki omawiany jest podczas Forum Wymiany Doświadczeń to  brak dobrej współpracy pomiędzy rodzinami zastępczymi, a Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Przedstawiciele rodzin zwracają uwagę na brak kontaktu, izolacje rodzin między sobą oraz brak...

Zajęcia rozwijające dla młodzieży

Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne   Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zorganizowane będą dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej i prawidłowej komunikacji z...