Szkolenia

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci serdecznie zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej – Asystentów Rodziny do udziału w szkoleniu na temat: „Jak być prawdziwym liderem zmiany w rodzinie – jak wywierać  wpływ i zachęcać rodziny do podjęcia odpowiedzialności za...

Rodziny Zastępcze na Forum Wymiany Doświadczeń

Głównym problemem jaki omawiany jest podczas Forum Wymiany Doświadczeń to  brak dobrej współpracy pomiędzy rodzinami zastępczymi, a Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Przedstawiciele rodzin zwracają uwagę na brak kontaktu, izolacje rodzin między sobą oraz brak...

Zajęcia rozwijające dla młodzieży

Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne   Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zorganizowane będą dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej i prawidłowej komunikacji z...

Jak pomagać dzieciom z domu dziecka

W związku z kilkoma doświadczeniami ostatniego czasu postanowiłam zabrać głos w sprawie pomagania dzieciom w domach dziecka, szczególnie  w okresie świątecznym. Domy Dziecka zasypywane są słodyczami i maskotkami. Wiem wiem, wywołam burzę, jednak proszę doczytać do...

MIKOŁAJE 2021

MIKOŁAJE 2021 Wybieramy dziecko, któremu chcemy kupić prezent i zgłaszamy pod numerem telefonu 533 211 555 lub email: biuro@fundacjawielkieserce.org PREZENT  ładnie pakujemy, podpisujemy PREZENT przekazujemy do biura Fundacji  do 20 grudnia do 12.00   Emilia ,...