Szkolenia

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci serdecznie zaprasza pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej – Asystentów Rodziny do udziału w szkoleniu na temat: „Jak być prawdziwym liderem zmiany w rodzinie – jak wywierać  wpływ i zachęcać rodziny do podjęcia odpowiedzialności za...

Rodziny Zastępcze na Forum Wymiany Doświadczeń

Głównym problemem jaki omawiany jest podczas Forum Wymiany Doświadczeń to  brak dobrej współpracy pomiędzy rodzinami zastępczymi, a Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie. Przedstawiciele rodzin zwracają uwagę na brak kontaktu, izolacje rodzin między sobą oraz brak...

Zajęcia rozwijające dla młodzieży

Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne   Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne zorganizowane będą dla dzieci mających trudności w nawiązywaniu satysfakcjonujących relacji w grupie rówieśniczej i prawidłowej komunikacji z...

Półkolonie 2022

ZAPRASZAMY NA NASZE PÓŁKOLONIE Czas WAKACJI to czas aktywności i odpoczynku– i MY tą aktywność i wypoczynek zapewniamy na najwyższej jakości 🙂 PÓŁKOLONIE odbywać się będą w Szkole Podstawowej nr 15 w Krośnie (Guzikówka) w terminach:I turnus: 04.07. – 15.07.2022II...

Kolonia Piwniczna Zdrój 2022

ZAPRASZAMY NA KOLONIĘ TURYSTYCZNO- SPORTOWĄ Piwniczna Zdrój – pięknie położone, malownicze miasto uzdrowiskowe nad rzeką Poprad w powiecie nowosądeckim. Piękne Uzdrowisko jest wolne od zagrożeń przemysłowych. Profil leczniczy tego górskiego uzdrowiska to choroby...