DOW Dziecięcy Ośrodek Wsparcia

DOW Dziecięcy Ośrodek Wsparcia

Działania Fundacji skierowane są na wsparcie przede wszystkim dziecka i rodziny. Zależy nam na profesjonalnym i wielopłaszczyznowym podejściu do dziecka i rodziny. Widzimy braki w społecznym systemie pomocy i wsparcia. Wśród naszych podopiecznych mamy:
dzieci wychowujące się w rodzinach zastępczych, stąd wiemy, jakiego zaopatrzania potrzebują dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, oraz jakiej pomocy potrzebują rodzice zastępczy.
dzieci niepełnosprawne – dlatego bliska nam jest wiedza na temat potrzeb rodzin w których wychowuje się dziecko z niepełnosprawnością,
dzieci z tzw.”zwykłych rodzin” które doświadczyły rozwodu rodziców, lub innych trudnych przeżyć.
Często zwracają się do nas o pomoc rodzice, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji np. finansowej z powodu utraty pracy, lub choroby w rodzinie.
Jesteśmy wyczuleni na potrzeby drugiego człowieka, dlatego chcemy nieść pomoc w różnej formie.
Do naszych działań potrzebujemy specjalnego miejsca  Dziecięcego Ośrodka Wsparcia w którym, każda osoba w potrzebie znajdzie fachową pomoc realizowaną z Wielkim Sercem.

Biuro, które wynajmuje Fundacja, wykorzystywane jest do “wszystkiego” tzn.: do pracy biurowej, spotkań zarządu i wolontariuszy, warsztatów dla dzieci, grup wsparcia i terapii. Jednak jest tam za mało miejsca, abyśmy mogli zaprosić na raz wszystkich podopiecznych. Kiedy organizowaliśmy spotkanie wigilijne musieliśmy wynająć większą salę. Kiedy organizujemy warsztaty dla podopiecznych, też ogranicza nas ilość osób i czas, musimy dzielić dzieci na 2 lub 3 grupy, aby wszyscy zainteresowani mogli skorzystać.
Zakup budynku z przeznaczeniem Dziecięcy Ośrodek Wsparcia, pozwoliłby na podniesienie standardu zaopatrzenia dziecka i rodziny w potrzebie. Naszą wizją jest Ośrodek w którym będzie: – zatrudniony psycholog, – prowadzona różnego rodzaju terapia, – warsztaty i zajęcia dla dzieci, – punkt konsultacyjny dla rodziców, gdzie pomoc będzie mógł uzyskać każdy rodzic, czy, zastępczy, biologiczny lub posiadających dziecko sprawiające problemy wychowawcze lub dziecko niepełnosprawne.
.
Ważne dla nas jest profesjonalne wyposażenie gabinetów: – psychologa, począwszy od pomocy edukacyjnych po certyfikowane testy psychologiczne. – terapeutycznych we wszystkie niezbędne pomoce: do terapii ręki, treningu umiejętności społecznych, terapii pedagogicznej i socjoterapeutycznej.
Fundacja w większości opiera swoje działanie na pracy społecznej zarządu i wolontariuszy. Do pomocy w pracy biurowej jest zatrudniona jedna osoba na umowę zlecenie, jednak jest to niewystarczające. Warunki zatrudnienia jakie możemy zaoferować, nie są atrakcyjne dla dobrze wykwalifikowanych pracowników. Zatrudnienie osób na umowę o pracę, podniesie poziom wiarygodności organizacji. Dzięki temu organizacja stanie się prestiżowa i wiarygodna w społeczności lokalnej.
Zatrudnienie i przeszkolenie fundaisiera i księgowej. Pozwoli nam pozyskiwać sponsorów i partnerów do wsparcie dzieci i rodzin.
Powstanie Dziecięcego Ośrodka Wsparcia , stanie się realną misją i przesłaniem ochrony rodziny, najważniejszej komórki ojczyzny. Naszym celem jest inwestycja w dzieci, młodzież, aby byli wychowywani z szacunkiem.
Zespół Fundacji https://fundacjawielkieserce.org/fundacja-wielkie-serce/o-nas/
Współpracujemy https://fundacjawielkieserce.org/wspolpraca/
media społecznościowe https://www.facebook.com/fwielkieserce
Czego nauczyły mnie zbiórki?
dużo zaangażowania trzeba dać z siebie , umieć prosić, jest jakaś bariera – której nie umiemy pokonać