O nas

Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji

Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY.

Nasza Misja

 • pomoc Rodzinom i Dzieciom (szczególnie z rodzin zastępczych) w sytuacjach trudnych, związanych z traumą przygarniętych dzieci, z problemami w dostępie do specjalistów (lekarzy, psychologów, pedagogów, terapeutów), z kłopotami związanymi z prowadzeniem rodzin zastępczych;
 • dążymy do utworzenia Dziecięcego Ośrodka Wsparcia DOM – miejsca, gdzie prócz doraźnej pomocy i porad odbywać się będą terapie dla dzieci i młodzieży, konsultacje dla rodzin, spotkania grup wsparcia, szkolenia, warsztaty oraz przysposobienie młodzieży do samodzielnego życia.
 • Marzymy o utworzeniu Międzypokoleniowej Świetlicy Rekreacyjno- Terapeutycznej MOZAIKA POKOLEŃ, w której istniałoby bezpieczne miejsce spotkań, zabaw i warsztatów pozalekcyjnych. Miejsce spotkań również dla seniorów zainteresowanych rozwijaniem swoich pasji czy wspólnym spędzaniem wolnego czasu, w którym seniorzy mogliby współpracować z dziećmi i młodzieżą niosąc im pomoc w odrabianiu zadań, czytaniu książek, zajęciach warsztatowych czy w zwykłych rozmowach

Czym Się Zajmujemy?

W szczególności chcemy wspierać rodzinę poprzez:

 • indywidualną pomoc rodzinom w dostępie do specjalistów: lekarza, psychologa, prawnika;
 • pomoc w przygotowaniu dzieci / wychowanków do samodzielnego życia;
 • pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach rodzinnych;
 • propagowanie i tworzenie ruchu rodzicielstwa zastępczego;
 • propagowanie wiedzy z zakresu praw dzieci i rodziny;
 • reagowanie na sytuacje skierowane przeciwko dzieciom, krzywdzące i naruszające ich prawa, ale również przejawy złości, agresji i nienawiści występujące wśród dzieci i młodzieży poprzez założenie tzw. „skrzynki korczakowskiej”;
 • organizację konferencji, eventów, szkoleń, warsztatów dla rodziców i młodzieży,
 • organizację kolonii, obozów, integracyjnych wyjazdów rodzinnych o charakterze integracyjnym oraz terapeutycznym.

Jak Pomagamy?

ZESPÓŁ Fundacji dobiera indywidualnie rodzaj pomocy czy terapii; na najwyższym poziomie stara się zaopiekować kompleksowo DZIECKIEM i RODZINĄ. Czuwamy nad przestrzeganiem szacunku, bezpieczeństwa, prawa.

Tworzymy zespół osób doświadczonych w pracy społecznej na różnych płaszczyznach – zaczynając od rad osiedlowych, lokalnych organizacji pozarządowych pro-dziecięcych takich jak “Dziecko w Krośnie – koło TPD w Krośnie, Podkarpackie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego, aż po ogólnopolskie, takie jak WOŚP czy Koalicja na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Każde z tych działań uczyło nas, rozwijało, dostarczało nowych doświadczeń i przygotowywało do kolejnego etapu działalności społecznej jakim jest praca dla Fundacji.

Potrzebujesz Pomocy

Struktura Fundacji

Jadwiga Jagieło – Prezes

Jadwiga Jagieło –  żona, mama biologiczna i zastępcza trójki dzieci. Widzi potrzeby dzieci pozbawionych opieki, rodziców biologicznych, potrzeby rodzin zastępczych. Od roku 2013 była członkiem Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce, jednak pierwsze działania na rzecz rodzin zastępczych podejmowała już w roku 2012. We wrześniu 2014 roku została wybrana do Zarządu Koalicji ogólnopolskiej organizacji Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej , gdzie pełniła społecznie funkcję Członka Zarządu a od września 2016 funkcję Przewodniczącej  do kwietnia 2017 roku.Od maja 2012 roku opiekuje się chłopcem z Płodowym Zespołem Alkoholowym (FAS). Społeczna praca w stowarzyszeniu oraz w zarządzie Podkarpackiego Stowarzyszenia Rodzicielstwa Zastępczego Wielkie Serce i Koalicji na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej pozwoliła na organizację wielu spotkań rodziców zastępczych z sędziami, organizatorami pieczy zastępczej, stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego z woj. podkarpackiego.

Katarzyna Jastrząb

Katarzyna Jastrząb – od 2010 roku działa społecznie w organizacjach pozarządowych na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Uczestnik wielu szkoleń, warsztatów i konferencji. Chętnie dzieli się nabytymi umiejętnościami w sferze pieczy zastępczej i wychowania dzieci. Mama biologiczna i zastępcza. Od 2002 roku, wraz z mężem tworzą rodzinę zastępczą. Od początku ich przygody z rodzicielstwem zastępczym schronienie, miłość i bezpieczeństwo znalazło w ich domu łącznie 26 dzieci.Uważa, że każda osoba zasługuje na: rodzinę, miłość, szacunek i dobre słowo. Za swoją pracę na rzecz dzieci, Katarzyna i Mariusz zostali odznaczeni Srebnymi Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta RP.

Barbara Sługocka – Wilk

Barbara Sługocka – Wilk  – prywatnie mężatka z dwójką dzieci, psem i kotem. Uwielbia książki (szczególnie te o tematyce fantastycznej) i podróże. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Logopeda, terapeuta słuchu i mowy, pedagog. Prowadzi Pracownię Terapii Logopedycznej i Psychostymulacji “LOGRUS” w Krośnie. Nauczyciel akademicki i edukator zewnętrzny (PWSZ w Krośnie, POEN w Jaśle). Twórca programu autorskiego z logorytmiki (połączenie elementów rytmiki, ruchu i profilaktyki wad wymowy) wraz z opracowaniem metodycznym i podręcznikiem. W Fundacji odpowiedzialna za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży (kolonie i półkolonie).

„Działalność społeczna weszła mi już w krew. Nie wyobrażam sobie, bym mogła przejść obojętnie obok problemów, które dotyczą najbardziej pokrzywdzonych przez los.”

Bożena Baran

Bożena Baran – pedagog, długoletni dyrektor szkoły, organizator wielu przedsięwzięć na terenie zarządzanych przez nią placówek. Praca z młodzieżą to dla niej pasja, która przyniosła jej wiele satysfakcji. Obecnie, po 40 latach pracy, w tym 21 lat pełnienia funkcji dyrektora jako emerytowany nauczyciel zaangażowała się w działania Fundacji, bo ” Świat dopiero wtedy staje się wspaniały, kiedy robimy coś dla innych” – Lama Ole Nydahl

Ukończyła szkolenia specjalistyczne: Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Ręki oraz Kurs Rysowania z Wykorzystaniem Myślenia Wizualnego

 

Aleksandra Kustra 

Aleksandra Kustra – psycholog oraz specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Pedagogiki Specjalnej z zakresu Autyzmu i Zespołu Aspergera. Uczestniczka oraz współorganizatorka wielu szkoleń i konferencji. Ukończyła Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania – poziom podstawowy w Katowicach, Sesję terapeutyczno-szkoleniową z Terapii Simontonowskiej w Krakowie oraz Kurs Edukatora Seksualnego w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.

Ukończyła szkolenia specjalistyczne: Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Ręki oraz Kurs Rysowania z Wykorzystaniem Myślenia Wizualnego

 

Elżbieta Janicka

Elżbieta Janicka – prywatnie żona i mama trójki dzieci, w tym dorosłego, niepełnosprawnego „autysty”. W swojej działalności społecznej zaangażowana jestem w pracę w szeroko pojętej sferze praw dziecka, w szczególności z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Angażuję się w propagowanie niedyrektywnych form terapii oraz w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. W Fundacji jestem koordynatorem współpracy z instytucjami oraz odpowiadam za bieżącą obsługę
biura.

Klaudia Kozak – Półchłopek

Klaudia Kozak- Półchłopek – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia oraz pedagogika specjalna, resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Ignatianum. Na co dzień pracuje jako psycholog i logopeda w prywatnym gabinecie z dziećmi i ich rodzinami. Kieruje się zasadą całościowego i indywidualnego podejścia do terapii. Uczestnik szkoleń z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz metody Attention Autism. Ukończyła trzystopniowe szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz bazowy kurs w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. 
Prywatnie żona Męża, mama Syna, z wielkim podziwem dla wszystkich Rodziców. 

 

Ewa Wereszczyńska

Ewa Wereszczyńska – Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, pedagogiki społeczno – opiekuńczej z diagnozą i terapią pedagogiczną, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, spektrum autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja. Swoją wiedzę wzbogaciła o kursy: TUS – trening umiejętności społecznych, SAZ – stosowana analiza zachowania, Attention Autism. W 2019 roku ukończyła certyfikowane 2 – stopniowe szkolenie integracja sensoryczna – diagnoza i terapia. Na co dzień pracuje w przedszkolu specjalnym na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej. Prywatnie uwielbia czytać książki i spędzać czas ze swoją suczką Melą.

Klaudia Banach

Klaudia Banach – studentka psychologii, wolontariusz Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci.  Pełna ciepła i miłości do drugiego człowieka, empatyczna i gotowa do działań dziewczyna. W wolnych chwilach gra na pianinie i czyta książki ( oparte na faktach, w tematyce rodzinnej ). Klaudia od najmłodszych lat działa w różnych organizacjach, ponieważ sprawia jej to radość i wie jak wielką wartość ma niesiona, bezinteresowna pomoc. 

Prywatnie Klaudia od 2007 roku jest w rodzinie zastępczej, której wiele zawdzięcza. Uważa, że w życiu nie ma przypadków i wszystko ma swój cel. Uwielbia podróżować oraz poznawać kulturę i funkcjonowanie odwiedzanych miejsc. Uważa, że zmianę świat, należy zacząć od siebie samego. Klaudia jest bardzo wrażliwa i nie lubi jak krzywdzi się drugiego człowieka.

Beata Urbanik

Maciej Jagieło

Marzanna Węgrzyn

Chcesz dołaczyć do nas?

Dokumenty Fundacji

Status Fundacji

 Sprawozdania Roczne

Regulaminy

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci
ul. Kopalniana 2, 38-400 Krosno
biuro@fundacjawielkieserce.org
tel.  533 211 555,  696 042 270

 

NIP: 6842645700, KRS 0000668474

Numery rachunków:
BNP Paribas Bank Polska S.A., Krosno
SWIFT: PPABPLPK

PL 89 1600 1462 1807 6416 7000 0001  - waluta PLN
PL 24 1600 1462 1807 6416 7000 0007  - - waluta EUR 

Rachunki pomocnicze

62 1600 1462 1807 6416 7000 0002  - waluta PLN

35 1600 1462 1807 6416 7000 0003   - waluta PLN

08 1600 1462 1807 6416 7000 0004   - waluta PLN
78 1600 1462 1807 6416 7000 0005   - waluta PLN

Napisz Wiadomość

Masz dla nas jakieś informacje? Chcesz o coś zapytać? Napisz nam o tym.

Copyright 2017-2020 © FUNDACJA WIELKIE SERCE DLA DZIECI