Karty Przyjaźni

Pandemia, zdalne nauczanie, powrót do szkoły – Wiemy, że jest bardzo trudny okres utrzymania relacji z uczniami, nastolatkami.
Nauczycielu mamy dla Ciebie rozwiązanie ! Karty Przyjaźni – relacje są na zawsze!
Możesz już dziś zacząć używać on-line a jutro przydadzą Ci się w szkole!
Pomogą Ci nawiązać relacje co dziś czuje uczeń i co Ty nauczycielu czujesz? Możecie w Kartach
Przyjaźni znaleźć rozwiązanie!
Co czuje uczeń gdy ma słaby internet lub nie umiał rozwiązać zadania! Dlaczego nie włącza kamery czy mikrofonu?
Dzięki aplikacji on-line możecie porozmawiać z kartami i znaleźć rozwiązanie !
Pamiętajcie 15 minut lekcji na rozmowie z uczniami pozwoli Wam efektywnie przeprowadzić proces edukacji przez pozostałe 30 minut

Karty Przyjaźni są innowacyjnym narzędziem edukacyjnym mającym na celu poprawę jakości życia użytkowników. Mogą być traktowane zarówno jako narzędzie profilaktyczne (uczą dzieci rozpoznawać i nazywać swoje emocje i uczucia oraz rozwiązywać konflikty zanim jeszcze one nastąpią) a także terapeutyczne (pokazują, że negatywne zachowanie nie prowadzi do rozwiązania problemu czy konfliktu; co zrobić, żeby rozwiązać trudną sytuację; jak wybaczyć; jak stworzyć silne relacje z innymi).
Karty zostały opracowane przez Fundację Relacje na Zawsze (Relationships are Forever Foundation z Malty) z zamiarem pomagania dzieciom i młodzieży w rozwoju ich umiejętności w budowaniu silnych relacji z ich rodzinami, przyjaciółmi i innymi ludźmi, których poznają w trakcie swojego życia.

Karty Przyjaźni są tak przygotowane, aby użytkownicy:

  • poznali emocje, nauczyli się je nazywać, wiedzieli jakie zdarzenia je wywołują;
  • nauczyli się rozwiązywać problem za pomocą swojego zachowania;
  • nauczyli się rozróżniać złe i dobre zachowanie;
  • poczuli się komfortowo mówiąc, jak się czują, rozmawiając ze sobą i dowiadując się, co spowodowało niezgodę;
  • byli świadomi, że mogą powiedzieć lub zrobić coś złego;
  • umieli skoncentrować się na podejmowaniu pozytywnych kroków i unikaniu szkodliwych zachowań, by ponownie zaprzyjaźnić się, przeprosić, czy wybaczyć.

Grafika w Kartach Przyjaźni jest tak skonstruowana, aby każde dziecko mogło z nich skorzystać ze zrozumieniem. Front karty zawiera ilustrację uczucia lub zachowania, wraz z krótkim tytułem – na rewersie zawarte są tematy i pytania do przemyślenia i rozmowy oraz refleksja lub sugestia możliwego
kierunku działania.

Karty Przyjaźni używane sa dziś w całej Polsce. Dzięki firmie DPD Polska rozpowszechniamy Karty Przyjaźni do dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych po uprzednim przeszkoleniu kadry.

Fundacja prowadzi szkolenia dla osób zainteresowanych używaniem Kart Przyjaźni.
ZAPISY
https://forms.gle/ZosJcaLQfPKx3WSw6

Komplet Kart Przyjaźni to 32 dwustronne kolorowe karty. Wykonane są z trwałego materiału dostosowanego do wielokrotnego użytku, spakowane w kartonowe kolorowe pudełko.

https://www.facebook.com/244586145712676/videos/361617207810614