7 edycja KILOMETRÓW DOBRA

Zebrana kwota przez naszą fundację:

100 zł czyli 0.002 km

Kampania – Kilometry Dobra

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii.

Jest to kampania, która sprawia, że organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także budują swoją sieć wsparcia i wzmacniają swoją sprawność. W ciągu ostatnich 6 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 5,5 mln zł na realizację 220 różnych projektów.

Dlaczego nasza Fundacja bierze udział w Kilometrach Dobra
i na jaki cel zbieramy?

Udział w ogólnopolskiej kampanii KILOMETRY DOBRA pozwala Fundacji zebrać fundusze na działalność i realizację wyznaczonego przez nas celu jakim jest wspieranie dzieci z rodzin zastępczych, dzieci niepełnosprawnych i po traumatycznych przeżyciach. Dzięki wsparciu finansowemu lokalnej społeczności możemy zapewnić tym dzieciom udział w zajęciach ze specjalistami, którzy wyrównują i niwelują zaburzone funkcje. Udział w warsztatach, zajęciach terapeutycznych i integracyjnych oraz korepetycjach wzmacnia ich poczucie własnej wartości.

Nadrzędnym celem Fundacji jest utworzenie DZIECIĘCEGO OŚRODKA WSPARCIA jako centrum pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Ponadto udział w kampanii oprócz pieniądzy, które finansują nasze działania pozwala Fundacji rozwijać kontakty z darczyńcami oraz wzmacniać partnerskie relacje z samorządem i biznesem. Kampania jest doskonałą okazją do promowania naszych działań w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Dla Fundacji ważne jest promowanie rodzicielstwa zastępczego jako alternatywy do wychowania w instytucjach, jakimi są domy dziecka. Udział w KILOMETRACH DOBRA stwarza okazje do kontaktów i spotkań, podczas których możemy szerzyć ideę rodzicielstwa zastępczego.

Placówki które z nami współpracują nad Kampanią

Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie
Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie
Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie
Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośnie
Miejski Zespół Szkół nr 6 w Krośnie
Miejski Zespół Szkół nr 6 w Krośnie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Krośnie
Szkoła Podstawowa nr 5 w Krośnie
Miejski Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa nr 8 w Krośnie
Miejski Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podstawowa nr 8 w Krośnie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 7 w Krośnie
Szkoła Podstawowa nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 7 w Krośnie
Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie
Zespół Szkół Muzycznych w Krośnie
Szkoła Podstawowa w Jedliczu
Szkoła Podstawowa w Jedliczu

Zbieraj z nami miliony złotówek.
Zostań Mistrzem Świata w Dobroci

 

Wspieraj nas

[give_form id="767"]
[give_form id="774"]
[give_form id="776"]
[give_form id="778"]
[give_form id="780"]

Nasi Patronaci 

Jan Pelczar

Jan Pelczar

Starosta Powiatu Krośnieńskiego

Piotr Przytocki

Piotr Przytocki

Prezydent Krosna

Zbieraj z nami miliony złotówek.
Zostań Mistrzem Świata w Dobroci

 

Aktualności z Kampanii

Osoby odpowiedzialne za kampanię

Bożena Baran

Bożena Baran

Manager kampanii Kilometra Dobra w Fundacji

Bożena Baran – pedagog, długoletni dyrektor szkoły, organizator wielu przedsięwzięć na terenie zarządzanych przez nią placówek. Praca z młodzieżą to dla niej pasja, która przyniosła jej wiele satysfakcji. Obecnie, po 40 latach pracy, w tym 21 lat pełnienia funkcji dyrektora jako emerytowany nauczyciel zaangażowała się w działania Fundacji, bo ” Świat dopiero wtedy staje się wspaniały, kiedy robimy coś dla innych” – Lama Ole Nydahl