Bożena Baran – pedagog

długoletni dyrektor szkoły, organizator wielu przedsięwzięć na terenie zarządzanych przez nią placówek. Praca z młodzieżą to dla niej pasja, która przyniosła jej wiele satysfakcji. Obecnie, po 40 latach pracy, w tym 21 lat pełnienia funkcji dyrektora jako emerytowany nauczyciel zaangażowała się w działania Fundacji, bo ” Świat dopiero wtedy staje się wspaniały, kiedy robimy coś dla innych” – Lama Ole Nydahl  Ukończyła szkolenia specjalistyczne: Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Ręki oraz Kurs Rysowania z Wykorzystaniem Myślenia Wizualnego

 

Ewa Wereszczyńska –  pedagog
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na kierunku pedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, pedagogiki społeczno – opiekuńczej z diagnozą i terapią pedagogiczną, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, spektrum autyzmu – diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja. Swoją wiedzę wzbogaciła o kursy: TUS – trening umiejętności społecznych, SAZ – stosowana analiza zachowania, Attention Autism. W 2019 roku ukończyła certyfikowane 2 – stopniowe szkolenie integracja sensoryczna – diagnoza i terapia. Na co dzień pracuje w przedszkolu specjalnym na stanowisku terapeuty integracji sensorycznej. Prywatnie uwielbia czytać książki i spędzać czas ze swoją suczką Melą.

 

Jacek Marszałek pedagog specjalny

tytuł licencjata z pedagogiki społeczno-opiekuńczej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie.  2013 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  zdobyłem tytuł magistra ze specjalizacji resocjalizacyjna-opiekuńczo-wychowawczej. Obecnie w Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku  kończę studia podyplomowe ze specjalizacji oligofrenopedagogika. Pragnąc podnosić kwalifikacje zawodowe w 2016 roku ukończyłem kurs III stopniowy Stosowanej Analizy Zachowania w Krakowie. W 2018 roku ukończyłem kurs Terapii Ręki. Zdobytą na studiach wiedzę wykorzystywałem w pracy zawodowej z osobami w różnym wieku ( osoby dorosłe, dzieci ). Prywatnie interesuję się muzyką, oraz sportem (siłownia, rower ). Bardzo lubię podróżować.

 

Rejestracja telefoniczna lub FB  

 

Spotkania indywidualne w siedzibie Fundacji Korczyna ul. Spółdzielcza 4 lub on- line