Podsumowanie projektu współpraca z międzynarodową organizacją UNICEF

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 30 kwietnia 2023

Współpraca z UNICEF

Od września 2022 r. do lutego 2023 roku Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci, jako jedna z niewielu w całej Polsce, realizowała projekt na podstawie bezpośredniej współpracy z międzynarodową organizacją UNICEF. W ramach współpracy w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie mogliśmy zaoferować wsparcie dla dzieci zarówno z objętej wojną Ukrainy jak i dzieci z Polski. Wszystkie prowadzone zajęcia miały na celu zintegrowanie rodzin uchodźczych z lokalną społecznością oraz zapewnienie dzieciom i ich opiekunom potrzebnej opieki – psychologicznej, pedagogicznej, edukacyjnej w bezpiecznym środowisku i w profesjonalny sposób

Dla rodziców i opiekunów zaoferowano pomoc psychologiczną oraz szkolenia pozwalające na wzmocnienie kompetencji rodzicielskich i wychowawczych a także naukę języka polskiego na kilku poziomach zaawansowania.

W ramach projektu, fundacja zatrudniała specjalistów polskich oraz ukraińskich – psychologów, psychoterapeutów, pedagogów, którzy wspomagali kompleksowo rodziny w trudnej sytuacji, rodziny zastępcze oraz opiekunów domów dziecka w działaniach edukacyjnych i społecznych.

W naszej siedzibie w Krośnie, przy ul. Bohaterów Westerplatte 18a prowadziliśmy bezpłatne zajęcia dla dzieci i dorosłych: naukę języka polskiego i języka angielskiego, zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, matematykę dla zainteresowanych, naukę pływania, dogoterapię, arteterapię oraz inne zajęcia terapeutyczne na wielu płaszczyznach. W ramach spotkań integracyjnych organizowane były spotkania z ciekawymi ludźmi, pozwalające dzieci i młodzieży na poznanie nowych możliwości spędzania wolnego czasu oraz rozwijania swoich pasji. Dla młodzieży, zarówno z Polski jak i Ukrainy zorganizowane zostały spotkania integracyjne z elementami rozwijania kompetencji społecznych.

Dla osób niezmotoryzowanych, mieszkających w sąsiednich powiatach zorganizowano transport zapewniający udział w prowadzonych zajęciach

Dla opiekunów dzieci Ukraińskich zorganizowane zostały warsztaty w zakresie radzenia sobie z konfliktami, emocjami, przygotowane również zostały materiały do ochrony dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Szkolenia dla opiekunów dzieci z nowoczesnego narzędzia terapeutycznego jakim są Karty Przyjaźni zostały przeprowadzone na terenie całej Polski Dla dzieci biorących udział w projekcie organizowane były spotkania i wycieczki integracyjne, w tym odbyły się dwie wycieczki całodniowe oraz dziesięciodniowy integracyjny obóz narciarski.

W ramach współpracy i realizowanego projektu w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia powstała sala doświadczania świata Snoezelen oraz przeszkolona została kadra terapeutów. W sali Snoezelen realizowane są zajęcia wspierające proces terapii i rehabilitacji dla dzieci i osób dorosłych potrzebujących wielosensorycznej stymulacji. Terapia ta jest polecana dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci nadpobudliwych, z zaburzeniami koncentracji uwagi oraz w zaburzeniach lękowych czy zaburzeniach zachowania i emocji, działa wspierająco w terapii dzieci po traumie, z problemami w edukacji czy zachowaniu – dzięki czemu jest odpowiednia dla wszystkich członków rodziny w szeroko rozumianym kryzysie lub po kryzysowych doświadczeniach.

Współpraca z UNICEF – podsumowanie w liczbach

W trakcie trwania projektu:

12 016 – Dzieci i opiekunowie otrzymało  dostęp do wsparcia pchychosocjalnego

10 557  – Dzieci otrzymało  dostęp do formalnej i nieformalnej edukacji

330 –  Nauczycieli i opiekunów przeszkolonych

12 668  Dzieci  będzie korzystało z materiałów edukacyjnych

           4 531 w tym dzieci pozostające bez opieki

5 640 – Kobiet, dziewcząt i chłopców otrzymało dostęp do zgłoszenia nadużyć (bezpieczne miejsce)

8 355 – Dzieci i dorosłych  ma dostęp/możliwość zgłoszenia nadużyć seksualnych

293 – Partnerów zostało  przeszkolonych pod kątem ochrony dzieci i otrzymało dostęp do zgłoszenia nadużyć

W ramach współpracy z UNICEF zrealizowaliśmy między innymi następujące zajęcia

 • dogoterapia zajęcia odbywały się dwa razy w miesiącu – w zajęciach wzięło w sumie udział 48 dzieci: 15 niepełnosprawnych oraz 16 w kryzysie,
 • alpakoterapia zajęcia odbywały się raz w miesiącu – udział wzięło 31 dzieci w tym 13 niepełnosprawnych i 16 w kryzysie,
 • muzykoterapia – zajęcia odbywały się 2 razy w miesiącu – udział wzięło 30 dzieci w tym niepełnosprawnych 10 i 12 w kryzysie,
 • aquaterapia – zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu – dla 30 dzieci w tym 2 niepełnosprawnych i 12 w kryzysie,
 • arteterapia – zajęcia odbywały się raz w tygodniu – uczestniczyło w nich 59 dzieci w tym 15 niepełnosprawnych i 22 w kryzysie,
 • zajęcia kulinarne, częstotliwość raz w tygodniu –  uczestniczyło w nich 89 dzieci w tym 13 niepełnosprawnych i 25 w kryzysie,
 • zajęcia integracyjne, częstotliwość  raz w tygodniu – uczestniczyło w nich 54 dzieci w tym 13 niepełnosprawnych i 15 w kryzysie,
 • TUS ( trening umiejętności społecznych), częstotliwość raz w tygodniu – liczba uczestników 24,
 • zajęcia edukacji wczesnoszkolnej, częstotliwość  2 razy w tygodniu – w zajęciach uczestniczyło 23 dzieci,
 • nauka matematyki, częstotliwość raz w tygodniu – w zajęciach wzięło udział 24 dzieci w tym 3 niepełnosprawnych i 11 w kryzysie,
 • wsparcie psychologiczne – częstotliwość: w miarę zapotrzebowania – wsparcie otrzymało 90 osób w tym 23 osoby dorosłe i 67 dzieci – w tym 16 dzieci z niepełnosprawnością oraz 23 z rodzin w kryzysie,
 • 2 wycieczki wyjazdowe i obóz integracyjny – udział w nich wzięło w sumie około 60 dzieci, w tym 9 niepełnosprawnych 9 i 15 w kryzysie,

W ramach projektu Fundacja zrealizowała szkolenia z innowacyjnego narzędzia jakim są Karty Przyjaźni, na terenie całej Polski w miejscach, gdzie trafiły ewakuowane z Ukrainy domy dziecka, internaty czy szkoły specjalne. Karty Przyjaźni stworzone zostały przez Fundację Relacje na Zawsze i opracowane przez specjalistów z dziedziny pedagogiki oraz psychologii z zamysłem pomagania dzieciom i młodzieży w rozwoju ich umiejętności budowania silnych relacji z innymi ludźmi. Realizując szkolenia zwracaliśmy szczególną uwagę na poprawę jakości pracy opiekunów. Szkolenia kierowane były zarówno do osób na stałe mieszkających z podopiecznymi w Ośrodkach oraz do tych, którzy mieszkają poza nimi. Kierując działania “na dzieci” pomocy udzieliliśmy również ich opiekunom, którzy zostawiając swoje rodziny w objętej wojną Ukrainie, sami nie otrzymali przez cały okres pobytu, trwającego już drugi rok,  żadnego wsparcia psychologicznego. Podczas przeprowadzanych szkoleń w miejscach zakwaterowania dzieci i ich opiekunów można było przekonać się, że o ile Ich podstawowe potrzeby zostały zaspokojone, o tyle tak ważne wsparcie w odbudowie dobrostanu psychicznego zostało całkowicie pominięte. Realizując szkolenia skierowane na poprawę jakości życia dzieci, udzieliliśmy wsparcia emocjonalnego również ich opiekunom, którzy chcąc zapewnić opiekę potrzebującym dzieciom, sami pozostali bez wsparcia.

W ramach zrealizowanych szkoleń wsparcie merytoryczne otrzymało w 11 miejscach 120 opiekunów, pod których opieką łącznie przebywa 1230 dzieci.

Uczestnikom szkoleń przekazana została także wiedza i podstawowe informacje na temat uregulowań prawnych oraz ochrony dzieci przebywających na terenie Polski.

W ramach przeprowadzonych szkoleń zrealizowane zostały zarówno warsztatów dla samych opiekunów jak i  opiekunów wraz z dziećmi. Na szkoleniach duży nacisk położony został na metody oparte na relacjach metodą TBRI. Zrealizowane zostało:

 • 100 godzin warsztatów dla opiekunów, w tym: jak pracować z Kartami Przyjaźni, zasady pracy metodami opartymi na relacjach ( TBRI), podstawy uregulowań prawnych dotyczących polskich przepisów odnośnie praw i ochrony dzieci;
 • 100 godzin warsztatów dla opiekunów z dziećmi , w tym jak używać Kart Przyjaźni, praca na relacjach ( metody TBRI) oraz zajęcia sensoryczne.