Szkolenia i warsztaty

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE I WARSZTATY

 

 

TRAUMA, czym jest, jak pracować z dzieckiem

Celem szkolenia będzie pogłębienie wiedzy na temat specyficznych trudności dzieci doświadczających traumy (krzywdzenie, wykorzystywanie seksualne) umieszczonych w rodzinie zastępczej; rozwijanie umiejętności identyfikowania objawów traumy oraz nabycie umiejętności podejmowania różnych form kontaktu z dzieckiem pozwalających na odreagowanie traumy. Dlatego  ćwiczenie umiejętności wzmacniania stabilizacji dziecka w nowym środowisku. 

Program szkolenia
 1. Charakterystyka form krzywdzenia i ich wpływ na rozwój dziecka
 2. Konsekwencje urazów psychicznych i fizycznych na rozwój dziecka  a także portret psychologiczny
 3. Objawy charakterystyczne dla traumy chronicznej
 4. Trauma relacyjna dlatego  style przywiązania
 5. Czynniki predyscynujące do wystąpienia zaburzeń u dzieci w wyniku doświadczeń traumatycznych
 6. Budowanie resilience u dzieci jako strategia pomagania.
 7. Po pierwsze Wybrane metody pracy z dzieckiem 
 8. Po drugie Specyficzne trudności w pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie
 9. Rola rodziców zastępczych w łagodzeniu skutków ostrych zdarzeń urazowych
 10. Analiza przypadków wnoszonych przez uczestników szkolenia
 Kiedy Termin szkolenia
  5 marca  i 6 marca 2021


Planowany harmonogram zajęć   Piątek  16.00 – 20.00  i Sobota 9:00 do 18:00

Teresa Jadczak-Szumiło
dr n.społecznych, psycholog

Psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – promotor prof. Elżbieta Hornowska. Absolwentka studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka. Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195. Certyfikowany specjalista ds. przemocy.  Specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach. Jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001. Prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR. Specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci – opracowała w tym obszarze kwestionariuszn do badania dzieci i niemowląt BND. Jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS – skala do oceny noworodków T. Brazeltona

 
 

WARSZTATY DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW on- line

Program szkolenia
 1. Wprowadzenie
 2. Umiejętności emocjonalne
 3. Objawy charakterystyczne dla traumy chronicznej
 4. Karty Przyjaźni teoria i praktyka
 5. Opowiadanie historii
 6. Rozwiązywanie konfliktów
 7. Ćwiczenia praktyczne
 Kiedy Termin szkolenia
 19 luty 2021 godz.19.00


Prowadzący
Akredytowani trenerzy Kart Przyjaźni
 
Jadwiga Jagieło
Tamara Statkiewicz
Irina Kropiwnicka

 

 

KOSZT WARSZTATÓW 30 zł spotkanie – planujemy 3 spotkania, w razie potrzeby umówimy się na kolejne. nr r-ku: 40 8642 1083 2002 8330 0877 0001

CZY masz Karty Przyjaźni jeśli tak przygotuj je na nasze spotkanie jeśli nie możesz nabyć je wpłacając darowiznę 30 zł na rzecz naszej Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci 

nr r-ku: 40 8642 1083 2002 8330 0877 0001