Klaudia Kozak- Półchłopek – psycholog

absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku psychologia oraz pedagogika specjalna, resocjalizacja. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu logopedii na Akademii Ignatianum. Na co dzień pracuje jako psycholog i logopeda w prywatnym gabinecie z dziećmi i ich rodzinami. Kieruje się zasadą całościowego i indywidualnego podejścia do terapii. Uczestnik szkoleń z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych oraz metody Attention Autism. Ukończyła trzystopniowe szkolenie ze Stosowanej Analizy Zachowania oraz bazowy kurs w Polskim Stowarzyszeniu Terapii Behawioralnej. Prywatnie żona Męża, mama Syna, z wielkim podziwem dla wszystkich Rodziców.

Aleksandra Kustra – psycholog oraz specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku psychologia. Ukończyła studia podyplomowe z Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Pedagogiki Specjalnej z zakresu Autyzmu i Zespołu Aspergera. Uczestniczka oraz współorganizatorka wielu szkoleń i konferencji. Ukończyła Szkolenie z Racjonalnej Terapii Zachowania – poziom podstawowy w Katowicach, Sesję terapeutyczno-szkoleniową z Terapii Simontonowskiej w Krakowie oraz Kurs Edukatora Seksualnego w Instytucie Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach.  Ukończyła szkolenia specjalistyczne: Trening Umiejętności Społecznych, Terapia Ręki oraz Kurs Rysowania z Wykorzystaniem Myślenia Wizualnego

Irina Durkalevych – dr psychologii

certyfikowany trener zastępowania agresji, po szkoleniach z zakresu komunikacji i zachowań trudnych oraz szkoleniu specjalistycznym dotyczącym pracy z dziećmi doświadczającymi uchodźctwa i wojny. Pracuje z dziećmi oraz osobami dorosłymi po traumie. Doświadczenie zawodowe jako psycholog szkolny oraz prowadzący szkolenia dla psychologów i nauczycieli. Możliwe konsultacje i zajęcia zarówno w języku polskim jak i ukraińskim

Rejestracja telefoniczna lub FB  

tel. 696 042 270  600 837 231   533 211 555

 

Spotkanie w Ośrodku Wsparcia Fundacji, w Krośnie na ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26