Rodzice w zastępstwie

Dziecko ma prawo do rodziny

Dziecko ma prawo do rodziny

Dziecko ma prawo do rodziny   Z Jadwigą Jagieło, fundatorem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci, o rodzinnej pieczy zastępczej rozmawia Wioletta Zimmermann-Szubra – Czy rodzicielstwo zastępcze to dobra alternatywa dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą...

Potrzebni rodzice zastępczy

Potrzebni rodzice zastępczy

Rodzice zastępczy są zobligowani do współpracy z organizatorem, jednak często widzą przebywanie w pieczy dziecka w zupełnie inny sposób. Oczywiście są oni dużo bliżej dziecka, znają jego uczucia i problemy i z czasem tworzy się więź emocjonalna. Organizator Pieczy Zastępczej – Organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej jest wyznaczona przez starostę jednostka organizacyjna powiatu lub podmiot, któremu powiat zlecił realizację tego zadania na podstawie art. 190 ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastępczej..