SZKOLENIE z nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 08 sierpnia 2023

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu  dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wspieranie i ochrona dziecka i rodziny – nowe rozwiązania prawne wynikające z nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw (tzw. Ustawa Kamilka)

Szkolenie składa się z III modułów:

I moduł: Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej: nowe obowiązki uczestników systemu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (w tym

zmiany związane z umowami dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz świadczeniami)

II moduł: Ochrona danych osobowych – rejestr czy rejestry  w pieczy zastępczej?

III moduł: Omówienie zarysu nowych rozwiązań prawnych i wynikających z nich obowiązków dla instytucji wspierających – tzw. Ustawa Kamilka

Dodatkowo:

Na szkoleniu będzie możliwość omówienia konkretnych przypadków z jakimi można spotkać się w pracy z ustawami. Pytania można przesłać wcześniej –  po rejestracji/zapisie na szkolenie

Z uwagi na prowadzone obecnie w parlamencie prace związane z nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw omówione zostaną również jej zapisy pod kątem ewentualnych nowych obowiązków instytucji wspierających systemu pieczy zastępczej

Szkolenie poprowadzi Aleksandra Nawrocka  COACHING PRAWNY 

Aleksandra Nawrocka: z wykształcenia  prawnik, przez lata pracownik administracji rządowej i samorządowej oraz zawodowy opiekun zastępczy. Od prawie 7 lat współpracuje z trzecim sektorem prowadząc szkolenia dla rodzin zastępczych oraz udzielając wsparcia prawnego. 

Przez ponad rok pracowała jako koordynator ukraińskich rodzin zastępczych, który  z ramienia Fundacji Przystanek Rodzina  pomagała rodzinom goszczonym przez fundację w Polsce.

Jest współautorką „Vademecum prawnego opiekuna zastępczego” przygotowanym w 2021 roku przez Fundację EY. W 2023 nawiązała współpracę  z Fundacją EY w ramach projektu „Wsparcie Koordynatora” oraz „Zrozumieć dziecko lokalnie” i przeprowadziła szkolenia dla pracowników instytucji wspierających rodzinę i pieczę zastępczą. Dzięki wiedzy oraz praktyce potrafi mówić o prawie w sposób przystępny, wychodzi zawsze naprzeciw potrzebom szkolonym.

Miejsce szkolenia – Krosno
Data: 28 sierpnia
czas trwania -około 6-7 godzin
koszt uczestnictwa – 350 zł

Zapisy: 
telefonicznie: 533 211 555
mailowo: biuro@fundacjawielkieserce.org

Szczegółowe miejsce szkolenia zostanie podane po zebraniu grupy.
Prosimy o wstępne zadeklarowanie ilości uczestników z Państwa instytucji.