Warsztaty TUS

Warsztaty TUS dla dzieci z trudnościami

 

TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych – to warsztatowe zajęcia grupowe podczas których trenerzy modelują zachowania dzieci i młodzieży w różnych sytuacjach społecznych m.in.:

 • rozróżnianie emocji, nazywanie i radzenie sobie z nimi,
 • nauka radzenia sobie w sytuacjach trudnych tj. reagowanie na dręczenie, poniżanie, obrażanie, bicie,
 • zawieranie znajomości, w tym odmowa nieznajomemu przyjęcia prezentu czy podanie danych osobowych,
 • uważne słuchanie i rozmowa na temat,
 • umiejętność wyrażania krytyki, ale również szanowania zdania innych.

W trakcie zajęć TUS Trenerzy modelują zachowania i podają szczegółowe instrukcje zachowania się w konkretnych sytuacjach. Uczestnicy odgrywają scenki i omawiają mocne strony zachowania oraz korygują niewłaściwe postawy. Nabycie konkretnych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i przenoszenie ich na sytuacje życia codziennego, zmniejsza stres dziecka i podnosi samoocenę. 

ZAPISY:

 1. Prześlij zgłoszenie – WYPEŁNIJ FORMULARZ
  2. Po otrzymaniu formularza – obowiązkowa bezpłatna konsultacja rodzica z Trenerem TUS w celu uzyskania informacji o funkcjonowaniu dziecka
  3. Realizacja zajęć TUS (10 spotkań)
  4. Po 9 zajęciach spotkanie z opiekunem w celu podania informacji zwrotnych o dziecku.

Organizacja grupy:

 • Grupy zamknięte od 8 do 10 osób. Po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy
 • Wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników

Dla kogo zajęcia TUS?

 • dla dzieci przejawiających trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych,
 • dzieci wycofanych i nieśmiałych,
 • w normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Williamsa, Zespołem Downa

 

Zajęcia odbywają się 1 x w tygodniu