Agnieszka Guzek

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 28 kwietnia 2023

Nauczyciel matematyki w fundacji.

Absolwentka studiów magisterskich  Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Od 29 lat pracuję w szkole podstawowej. Ukończyłam studia podyplomowe z matematyki, informatyki, socjoterapii, oligofrenopedagogiki oraz edukacji i rewalidacji dzieci z autyzmem.

Na zajęciach korzystam z nowoczesnych narzędzi nauczania i aktywnych metod.

W mojej pracy najważniejsze jest dobro i bezpieczeństwo dziecka. Praca z uczniem daje mi ogromną satysfakcję, a uśmiech, zadowolenie i kreatywne rozwiązywanie zagadnień matematycznych to największa nagroda.