Karina Świątek

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 20 kwietnia 2023

Terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych.

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, Terapeuta autyzmu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w pracy jako asystent rodziny, wspierałam dzieci, pomagałam rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Prowadziłam grupę wsparcia i  szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze.

Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza.

Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.