Katarzyna Jastrząb

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 20 kwietnia 2023

Przewodnicząca Rady Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci.

Specjalistka w dziedzinie pieczy zastępczej, opieki nad dzieckiem, pracy z nastolatkami, poradnictwa i profilaktyki społecznej.

Terapeuta Snoezelen, Treningu Umiejętności Społecznych i terapii z użyciem klocków.

Nieustannie rozwija swoje kompetencje zawodowe aktualnie w trakcie studiów Poradnictwo i Profilaktyka Społeczna na WSTS w Warszawie i Teologia Protestancka na ChAT w Warszawie

Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności w organizacjach pozarządowych.

Była inicjatorem, organizatorem, pomocnikiem podczas różnych imprez dla dzieci i rodziców zastępczych. Bardzo chętnie działa społecznie na rzecz rozwoju i promocji rodzicielstwa zastępczego. Uczestnik wielu szkoleń, warsztatów, konferencji w tematyce rodzicielstwa zastępczego. W fundacji zajmuje się działaniami kierowanymi do rodzin zastępczych, dzieli się swoimi doświadczeniami i służy pomocą innym.

Od 20 lat z mężem tworzy rodzinę zastępczą w której ponad 30 dzieci znalazło schronienie, miłość i bezpieczeństwo. 

Za swoją pracę na rzecz dzieci, Katarzyna i Mariusz zostali odznaczeni Srebrnymi Krzyżami Zasługi nadanymi przez Prezydenta RP.

Aktualnie jest mamą 7 dzieci, w tym dwie dziewczynki z zespołem Downa.