Yuliia Sholkova

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 20 kwietnia 2023

Pedagog specjalny, surdopedag, logopeda.

Absolwentka National Pedagogical Dragomanov University. Stopień Magistra na kierunku: Pedagogika Specjalna, w specjalności: Surdopedagogika.

Jestem specjalistą nauczania zintegrowanego z doświadczeniem z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pracuję z dziećmi z implantami słuchu i niedosłyszącymi.

W Fundacji prowadzę zajęcia logopedyczne, edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia kreatywne oraz neurograficzne.