Koordynator – wróg czy przyjaciel: szkolenie dla pracowników organizatorów pieczy zastępczej i jednostek pomocy społecznej

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 24 maja 2023

Zapraszamy pracowników organizatorów pieczy zastępczej oraz jednostek pomocy społecznej na nasze specjalistyczne szkolenie, które koncentruje się na efektywnym budowaniu relacji z rodziną zastępczą. Rola koordynatora jest niezwykle trudna, ponieważ musi pełnić funkcję rzecznika dziecka, jednocześnie wspierając rodziców w spełnianiu ich obowiązków. Nasze szkolenie pomoże Ci wyznaczyć nowe standardy w pracy z rodziną zastępczą oraz usprawnić komunikację i relacje w kontakcie z nimi.

Program szkolenia  Koordynator – wróg czy przyjaciel.

1. Budowanie relacji z rodziną zastępczą – naucz się skutecznie budować trwałe i zaufane relacje z rodzinami zastępczymi, aby wspólnie dbać o dobro i rozwój powierzonych dzieci.

 • Koordynator aktywnym członkiem zespołu.
 • Etyka w pracy koordynatora.
 • Jakość relacji z rodziną zastępczą a rozwój dziecka powierzonego.
 • Jak skutecznie pomagać dziecku i rodzinie

2. Sytuacja dziecka w rodzinie zastępczej –  różne aspekty wpływające na dobrostan i rozwój dziecka w tej specyficznej rodzinnej konfiguracji. Poznaj praktyczne narzędzia i zdobądź wiedzę, która pomoże Ci lepiej zrozumieć i efektywnie reagować na wyzwania, z jakimi możesz się spotkać w swojej pracy. Omówimy wybrane przyczyny zaburzeń zachowania dziecka ich następstwa: 

 • Przemoc fizyczna i seksualna.
 • Odrzucenie przez rodzinę, konflikt lojalności.
 • Zaburzenie więzi.

3. Analiza sytuacji rodziny zastępczej jest istotnym elementem naszego szkolenia, mającym na celu zapewnienie uczestnikom kompleksowego spojrzenia na to, jak rozwija się i funkcjonuje ta specyficzna rodzina oraz jakie trudności mogą pojawić się w pracy rodziców zastępczych. 

W ramach tego podpunktu, koncentrujemy się na następujących aspektach:

 • Rozwój rodziny zastępczej: przedstawiamy procesy rozwojowe, które występują w rodzinach zastępczych, od momentu przyjęcia dziecka po pełne zaangażowanie rodziny w rolę opieki i wychowania. Omawiamy zmiany, jakie zachodzą zarówno u rodziców zastępczych, jak i u samego dziecka, oraz jakie wyzwania może stawiać rozwój rodziny zastępczej.
 • Trudności w pracy rodzica zastępczego: analizujemy specyficzne trudności, z jakimi mogą się borykać rodzice zastępczy w codziennym życiu i wychowaniu dzieci. Omawiamy takie aspekty, jak adaptacja dziecka do nowego środowiska, radzenie sobie z problemami emocjonalnymi, wyzwaniami w komunikacji z biologicznymi rodzicami dziecka, a także obciążenie emocjonalne i organizacyjne związane z pełnieniem roli rodzica zastępczego.

4. Komunikacja i współpraca koordynatora z rodziną zastępczą skupimy się na rozwijaniu umiejętności efektywnej komunikacji oraz budowania zdrowych i konstruktywnych relacji z rodzicami zastępczymi. W pracy koordynatora pieczy zastępczej, kluczowe jest nawiązanie zaufanej i wspierającej współpracy z rodzinami, aby zapewnić jak najlepszą opiekę i wsparcie dla dziecka. 

 • Skuteczna komunikacja.
 • Bariery komunikacyjne.
 • Współpraca w zespole.

Korzyści z udziału w szkoleniu 

Nasze szkolenie umożliwia głębsze zrozumienie sytuacji rodziny zastępczej poprzez analizę konkretnych przypadków, wymianę doświadczeń między uczestnikami oraz omówienie praktycznych strategii radzenia sobie z trudnościami. Dzięki temu uczestnicy będą bardziej świadomi i przygotowani do efektywnej pracy z rodzinami zastępczymi, zarówno w obszarze wsparcia dziecka, jak i rodziny jako całości. Szkolenie kończy się otrzymaniem Certyfikatu. 

Informacje i zapisy na szkolenie: 

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 3000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w
przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi: 

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek.  Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.