Specjaliści

Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą

5 lipca 2023
Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym specyficznych potrzeb dzieci objętych pieczą zastępczą. To szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Często zachowanie, które wydaje się nieadekwatne do sytuacji, nie jest wynikiem złośliwości dziecka, lecz jest spowodowane olbrzymimi deficytami wynikającymi z wcześniejszego życia dziecka.
SZCZEGÓŁY

Nie chce czy nie może – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci umieszczanychw rodzinnej pieczy zastępczej

5 lipca 2023
Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone jest interpretacji i zrozumieniu trudnych zachowań u dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, które pomogą im lepiej zinterpretować zachowanie dziecka oraz skutecznie mu pomóc w radzeniu sobie z trudnościami.
SZCZEGÓŁY

Dziecko z FAS – radość i wyzwania dnia codziennego

5 lipca 2023
Zapraszamy pracowników organizatorów pieczy zastępczej, jednostek pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze i adopcyjne na szkolenie dotyczące tematu "Dziecko z FAS - radość i wyzwania dnia codziennego". FAS (Zespół Fetalnego Alkoholowego) to stan spowodowany narażeniem płodu na alkohol w czasie ciąży. Ten stan niesie ze sobą różnorodne wyzwania zarówno dla samego dziecka, jak i dla osób zajmujących się jego opieką.
SZCZEGÓŁY

Współpraca rodzin zastępczych z organizatorami pieczy zastępczej – szkolenie.

29 czerwca 2023
Nasz program szkoleniowy skierowany jest do pracowników Organizatorów Pieczy Zastępczej oraz Jednostek Pomocy Społecznej, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w zakresie współpracy z rodzinami zastępczymi. Naszym celem jest budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między organizatorem a rodzinami zastępczymi, a także wspólne rozważanie trudności i problemów, które pojawiają się w życiu codziennym, oraz znajdowanie skutecznych rozwiązań.
SZCZEGÓŁY

Koordynator Rodziny Zastępczej – rola i znaczenie dla dziecka

24 maja 2023
Szkolenie skierowane jest do pracowników organizatora pieczy zastępczej i jednostek pomocy społecznej.  Nasze szkolenie dotyczy istotnych aspektów pracy koordynatora rodziny zastępczej oraz koncentruje się na budowaniu efektywnych relacji z rodzinami zastępczymi w trosce o dobro dzieci
SZCZEGÓŁY

Konflikt – jeśli chcesz komuś urwać głowę

24 maja 2023
Zapraszamy opiekunów, rodziców zastępczych, nauczycieli, pracowników organizatorów pieczy zastępczej i jednostek pomocy społecznej oraz osoby pracujące w grupie pracowników firm na nasze specjalistyczne szkolenie. Nasze warsztaty skupiają się na efektywnym budowaniu relacji z rodziną, pracownikami i kolegami. To szkolenie pomoże Ci wytyczyć nowe standardy w pracy i w rodzinie, a także usprawni komunikację, umożliwiając umiejętne wykorzystanie konfliktu do rozwoju relacji.
SZCZEGÓŁY

Koordynator – wróg czy przyjaciel: szkolenie dla pracowników organizatorów pieczy zastępczej i jednostek pomocy społecznej

24 maja 2023
Zapraszamy pracowników organizatorów pieczy zastępczej oraz jednostek pomocy społecznej na nasze specjalistyczne szkolenie, które koncentruje się na efektywnym budowaniu relacji z rodziną zastępczą. Rola koordynatora jest niezwykle trudna, ponieważ musi pełnić funkcję rzecznika dziecka, jednocześnie wspierając rodziców w spełnianiu ich obowiązków. Nasze szkolenie pomoże Ci wyznaczyć nowe standardy w pracy z rodziną zastępczą oraz usprawnić komunikację i relacje w kontakcie z nimi.
SZCZEGÓŁY

Szkolenie TBRI – interwencja oparta na zaufaniu

16 lutego 2023
Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci i Chrześcijańska Fundacja Młodzież z Misją z Rzeszowa serdecznie zaprasza do udziału w kontynuacji szkoleń prowadzonych przez Davida Little z USA. Nasz gość wraz żoną są trenerami w podejściu Trust Based Relational Intervention (TBRI) oraz Circle of Security Parenting (COSP). Pracują z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi w Stanach Zjednoczonych, a także podróżują, aby szkolić i trenować rodziców, którzy wychowują i adoptują dzieci w innych krajach.
SZCZEGÓŁY