Nie chce czy nie może – interpretacja i rozumienie trudnych zachowań u dzieci umieszczanychw rodzinnej pieczy zastępczej

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Trudne zachowania u dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, które poświęcone jest interpretacji i zrozumieniu trudnych zachowań u dzieci umieszczanych w rodzinnej pieczy zastępczej. Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności, które pomogą im lepiej zinterpretować zachowanie dziecka oraz skutecznie mu pomóc w radzeniu sobie z trudnościami.

Tematyka i program szkolenia:

 1. Opieka nad dzieckiem osieroconym – specyfika dzieci umieszczanych w rodzinnych formach opieki zastępczej:
  • Poznanie wyzwań związanych z opieką nad dziećmi, które doświadczyły utraty rodziny biologicznej i aktualnie przebywają w rodzinach zastępczych.
  • Zrozumienie specyficznych potrzeb i trudności, jakie mogą pojawić się u tych dzieci.
 2. Wczesne lata rozwoju a późniejsze przystosowanie się:
  • Analiza wpływu wczesnego okresu rozwoju na dalsze funkcjonowanie dziecka.
  • Zidentyfikowanie czynników, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju i adaptacji dziecka.
 3. Charakterystyka trudnych zachowań występujących u dzieci:
  • Diagnostyka podstawowych zaburzeń występujących u dzieci osieroconych, takich jak doświadczenia kompleksowej traumy, FAS (Zespół Fetalnego Alkoholowego), zaburzenia więzi, elementy teorii przywiązania, zaburzenia rozwoju.
 4. Znaczenie więzi w rozwoju dziecka:
  • Przeanalizowanie roli więzi emocjonalnych w procesie rozwoju i przystosowania dziecka.
  • Omówienie strategii budowania i wzmacniania więzi z dziećmi objętymi pieczą zastępczą.
 5. Znaczenie strat w rodzinnej pieczy zastępczej:
  • Świadomość wpływu doświadczenia straty i rozłąki na dziecko oraz jego zachowanie.
  • Wskazówki dotyczące radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z tych strat.
 6. Osoby prowadzące rodzinne formy opieki – obciążenia i zasoby:
  • Rozważenie wyzwań i obciążeń związanych z pełnieniem roli opiekuna zastępczego.
  • Przedstawienie istotnych zasobów i wsparcia dostępnego dla opiekunów zastępczych.
 7. Konstruktywne metody postępowania opiekunów zastępczych:
  • Przedstawienie skutecznych strategii i technik pracy z dzieckiem w ramach rodziny zastępczej.
  • Omówienie sposobów radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i sytuacjami, które mogą się pojawić w codziennym życiu.

Podczas szkolenia będziemy się skupiać na praktycznych aspektach i podejściach, które mogą być zastosowane w pracy z dziećmi umieszczonymi w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykorzystamy autentyczne przypadki, aby lepiej zrozumieć różnorodne trudności, z jakimi mogą się spotykać opiekunowie zastępczy.

Program szkolenia będzie obejmować prezentacje multimedialne, studia przypadków, a także warsztaty praktyczne, które umożliwią uczestnikom aktywne uczestnictwo i zdobycie konkretnych umiejętności.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 2000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.