Kodeks Etyki

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 20 kwietnia 2023

Wszystkie osoby zaangażowane w działania Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci (w formie zatrudnienia lub wolontariatu) kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach obowiązującego prawa a także poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają swoim działaniem na otoczenie oraz deklarują postępowanie zgodnie z następującymi wartościami etycznymi.