Czym się zajmujemy

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 24 kwietnia 2023

Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej.
Fundacja poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji.
Tworzymy zespół osób doświadczonych w pracy społecznej na różnych płaszczyznach.

Obszary naszych działań:

DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie

RODZICIELSTWO ZASTĘPCZE wsparcie rodzin i kandydatów

KARTY PRZYJAŹNI prowadzenie szkoleń i warsztatów

SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA terapie sensoryczne

ORGANIZACJA WYPOCZYNKU jesteśmy organizatorem kolonii i półkolonii dla dzieci i młodzieży