Baza Danych

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 25 kwietnia 2023

Baza wolnych miejsc/rodzin zastępczych z przeznaczeniem dla jednostek zajmujących się pieczą rodziny zastępczej tj. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci, ROPS-y, MOPR-y, PCPR-y. (program wspomagający instytucje – innowacyjny na poziomie krajowym z możliwością dalszego rozbudowania i wykorzystania na poziomie krajowym )

Grupa docelowa:

  • Fundacja
  • Pracownicy Organizatora Pieczy zastępczej,
  • Sądów rodzinnych

Baza umożliwia dobór rodziny zastępczej dla dziecka, Użytkownik (Organizator Pieczy Zastępczej, Fundacja, Sąd) po sortowaniu wybranych kryteriów, można dobrać rodzinę i uzyskać informacje od właściwego dla rodziny Organizatora Pieczy Zastępczej.

Dane logowania:
Login: gosc123
Hasło: gosc1234

przycisk BAZA  https://baza.fundacjawielkieserce.org/

Jeśli chcesz, mieć wpływ jakie dane są w Twoim Powiecie zgłoś sie do nas po prawa do edycji – biuro@fundacjawielkieserce.org