POTRZEBUJEMY

na teraz :

80 m paneli  + podkład 

farby

Materiały budowlane i farby ok. 20 000 zł.

 • kuchnia z  jadalnią (przebudowa jednej ściany, sprzęt AGD mały i duży, stoły, krzesła, meble kuchenne)

  mamy lodówke do zabudowy  od darczyńcy <3

 • świetlica ogólnodostępna “Mozaika pokoleń” , centrum konferencyjne (stoły, krzesła, sofy, dywan, zabwaki, klocki lego, lalki, także takie typu bobas + akcesoria, gry, książki) ok. 40 000 zł

https://zrzutka.pl/gndkag

8 stycznia 2022

Dziecięcy Ośrodek Wsparcia  dla dzieci i rodzin – to innowacyjna odpowiedź na codzienną potrzebę dzieci i rodzin. Ośrodek będzie działał na terenie województwa podkarpackiego, ale swoim wsparciem chce objąć rodziny w całej Polsce. Będzie zapewniał kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych borykających się z różnymi problemami.

Kierujemy swoje działania przede wszystkim do rodzin zastępczych i adopcyjnych, a w szczególności do dzieci wychowujących się w tych rodzinach, ale chcemy pomagać także  rodzinom wielodzietnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Chcemy wspierać całą  komórkę rodzinną, jak i rodziców zastępczych, którzy mimo, że wychowują dzieci z nimi nie spokrewnione, wraz z dziećmi biologicznymi tworzą dla nich ciepły dom. Pragniemy także, pomóc usamodzielniającej się młodzieży, zapewnić solidny start dorastającym podopiecznym poprzez pracę w ośrodku i organizowanie im praktyk i warsztatów.

W Ośrodku będą prowadzone zajęcia, terapie i warsztaty wyrównawcze, grupy wsparcia, organizowane konferencje i szkolenia, oraz świetlica Mozaika Pokoleń – Klub Seniora z tego będą mogli korzystać także mieszkańcy lokalnej społeczności.

W budynku powstanie:

 • gabinet Play Therapy

 • sala do zabaw i ćwiczeń z elementami integracji sensorycznej i rehabilitacji  dla najmłodszych

 • pomieszczenie do spotkań kameralny pokój spotkań dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z rodzicami z ograniczeniem praw do opieki. Pokój ten będzie też bezpiecznym miejscem do przesłuchań policyjnych, sądowych. Będzie on też służył jako gabinety terapeutyczne (psychologiczny, logopedyczny, psychiatryczny, socjoterapeutyczny, pedagogiczny i porad prawnych specjalizujących się w prawie rodzinnym ) Zamontowane zostanie lustro weneckie.

 • świetlica ogólnodostępna “Mozaika pokoleń”, miejsce dziennego wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej,  zagrożonych opuszczeniem rodziny biologicznej, niepełnosprawnych, a także dla seniorów. W tym  miejscu każde osamotnione dziecko znajdzie swoją “babcię” lub swojego “dziadka”. Chcemy stworzyć przystań do wymiany doświadczeń, spędzania wolnego czasu i przekazywania mądrości życiowych. Chcemy by dzieci dzieliły się z nami swoimi pasjami, zaraziły nas swoimi marzeniami. Dobrze byłoby, aby dzieci i młodzież poznawały tradycje rodzinne, by przekazywać je nowym pokoleniom. Chcemy nauczyć młode pokolenie szacunku do osób starszych, spojrzenia na nich jak na skarbnicę wiedzy.

 • doświadczenie  – Dzięki wymianie doświadczeń, pokażemy i zwrócimy uwagę na fundamenty rodzinne, pielęgnowanie korzeni, zachęcimy do dialogu międzypokoleniowego. Zaangażujemy wolontariuszy ze szkół miejskich do pomocy w nauce i rozwijaniu działalności świetlicy. W świetlicy będziemy prowadzić także warsztaty dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

 • Największa sala na co dzień wykorzystywana jako świetlica w miarę potrzeb będzie służyła jako centrum konferencyjne z innowacyjną salą, z możliwością wideokonferencji,  do wymiany doświadczeń rodzin zastępczych z całej Polski i Europy (czerpanie wiedzy od doświadczonych  ekspertów, możliwość szkoleń na odległość)

 • Centrum wolontariatu z Wielkim Sercem

W przyszłości chcemy rozszerzenia działalności o:

 • gabinety lekarskie dla lekarzy specjalistów zajmujących się FAS (Fetal Alcohol Syndrome), autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, zaburzeniami neurologicznymi, psychiatrycznymi,

 • gabinet porad prawnych

 • pełnowymiarową salę do integracji sensorycznej i rehabilitacji

Chcemy pomagać poprzez:

 • pomoc psychologiczno-interwencyjną (pełnienie stałych dyżurów psychologów tzw. pierwszego kontaktu),

 • konsultacje eksperckie – pomoc ekspertów mających wysoce specjalistyczną wiedzę i doświadczenie (np. ekspert od diagnozowania i prowadzenia terapii w przypadku osób z zaburzeniami więzi typu RAD).

 • prowadzenie treningu kompetencji społecznych, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, uwzględniający elementy treningu asertywności i rozwiązywania konfliktów z użyciem technik mediacyjnych,

 • prowadzenie innowacyjnej bazy wiedzy dla rodzin zastępczych – globalne wsparcie rozwiązania każdego problemu,

 • centrum doradztwa zawodowego, gdzie młodemu człowiekowi zostanie wytyczona ścieżka rozwoju zawodowego, z możliwością jej korygowania.

 • Chcemy zapewnić solidny start dorastającym podopiecznym poprzez pracę w ośrodku i organizowanie im praktyk i warsztatów.

Nasz potencjał

Działalność Fundacji opiera się na społecznej pracy Zespołu Fundacji to profesjonaliści w dziedzinie opieki nad dzieckiem – rodzice zastępczy, z wieloletnim doświadczeniem. Wspierani przez  grupę ekspertów – terapeutów pracujących z naszymi podopiecznymi. Wolontariusze – Fundament Centrum wolontariatu z Wielkim Sercem,  to młode, aktywne osoby, które dorastały w rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci biologiczne i powierzone rodziców zastępczych.

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci powstała w 2017 roku z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji, oraz promocję rodzicielstwa zastępczego.

Nasze motto: Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY.

Od początku Naszym celem  jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla DZIECKA I RODZINY. Główny pion działalności to wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Organizujemy: szkolenia, eventy, konferencje, terapie, półkolonie, warsztaty dla dzieci, korepetycje, kolonie i wyjazdy rodzinne o charakterze terapeutycznym. Występujemy jako prelegenci podczas konferencji, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem,  Wspieramy rodziny w potrzebie materialnie i merytorycznie. Bierzemy udział w konsultacjach w MRPiPS do wprowadzenia zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Sztandarowy projekt Fundacji

Sztandarowy projekt Fundacji to wprowadzanie też innowacyjnego narzędzia edukacyjnego – Karty Przyjaźni – Rozwiązywanie Konfliktów są nowym narzędziem edukacyjnym mającym na celu poprawę jakości życia użytkowników. Karty zostały opracowane przez Fundację Relacje na Zawsze Relationships are Forever Foundation  z Malty, z zamiarem pomagania dzieciom i młodzieży w rozwoju ich umiejętności w budowaniu silnych relacji z ich rodzinami, przyjaciółmi i innymi ludźmi, których poznają w trakcie swojego życia. Pomagają również w nazywaniu i rozumienie emocji, oraz rozwiązywaniu konfliktów. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci i Chrześcijańska Fundacja Młodzież z Misją organizuje warsztaty. Uczestnicy otrzymują  komplet kart i certyfikat ukończenia szkolenia uprawniający do prowadzenia zajęć i uczenia metody na licencji Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci i Relationships are Forever Foundation .

Fundacja współpracuje z wieloma urzędami i organizacjami pozarządowymi.

Niektóre z naszych działań:                                                              

Regionalna Konferencję Dziecko w pieczy i co dalej? 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie,

Konferencja RATUJMY WIĘZI RODZINNE 2019 r. PWSZ Krosno dofinansowana z Gmina Miasto Krosno,

KOLONIA INTEGRACYJNA Z WIELKIM SERCEM dofinansowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

PODKARPACKI DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO w Zamku Krasiczyn dofinansowany przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA POTRZEBNI RODZICE ZASTĘPCZY połączony z premierą spotu mającego zachęcić osoby do zostania rodziną zastępczą –  dofinansowany przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

ROZWÓJ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO obecnie realizujemy projekt dofinansowany z  programu NOWE FIO i NIW

PÓŁKOLONIE I KOLONIE letnie dla podopiecznych  Fundacji i w miarę wolnych miejsc dla dzieci z zewnątrz. Podkarpacki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Ponadto w okresie pandemii cały czas jesteśmy dostępni dla rodzin, organizujemy grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty on line, oraz stacjonarne – o ile to jest możliwe.

Aktualnie przenosimy się do większego lokalu, o powierzchni co najmniej 140 m lub więcej, gdzie moglibyśmy rozwinąć naszą działalność, a tym samy objąć pomocą i wsparciem większą ilość dzieci i rodzin w potrzebie.

Lokal znajduje się w Krośnie ma powierzchnię 114 m umiejscowiony na parterze,  dużym plusem jest to że  przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, podjazd z parkingu dla wózków inwalidzkich, ale pozostałe pomieszczenia wymagają przystosowania do naszych potrzeb. Potrzebna jest aranżacja aneksu kuchennego z pełnym wyposażeniem i jadalni z dużym stołem.

Cenimy sobie wolontariat dlatego z chęcią zaprosimy do pomocy w pracach remontowo-adaptacyjnych wolontariuszy, pracowników Firmy – osoby wskazane przez inwestora/ sponsora.  Będziemy też zawsze z przyjemnością gościć w Dziecięcym Ośrodku Państwa. Chcemy dzielić się z Państwem pasjami, naszą wiedzą i umiejętnościami. Dzieci z chęcią przygotują podziękowania, kartki świąteczne – a może w nowej kuchni wspólnie upieczemy ciasto na otwarcie ośrodka. Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje.

Z Dziecięcego Ośrodka Wsparcia DOM będą w większości  korzystały rodziny zastępcze z województwa Podkarpackiego, ale będzie on dostępny także dla osób i organizacji z całego kraju. 

Beneficjentem nie będzie tylko dziecko, ani tylko rodzice, ale całe rodziny. Oczywiście beneficjenci nie będą korzystali w jednym czasie, bo różne działania adresowane będą do różnych grup.  W naszej wizji działalności widzimy wolontariuszy z Fundacyjnego Centrum  Wolontariatu i seniorów pomagających w różnych zajęciach dla dzieci, czy to warsztatach hand-made, czy w nadrabianiu zaległości edukacyjnych, czy w wypełnianiu czasu  zabawą i grami planszowymi.

https://zrzutka.pl/gndkag

Szacunkowa liczba odbiorców z województwa: 300 rodzin / biorąc pod uwagę średnio 3 dzieci w rodzinie daje nam to 1500 odbiorców.

Planowane zakupy w ramach środków finansowych (wysokość wsparcia finansowego)

 • gabinet Play Therapy regał lub półki na figury, regał na materiały plastyczne, instrumenty, gry, klocki itd.,  Stół na piaskownicę, Stół lub biurko lub blaty, przy których można usiąść i malować,  Krzesła/fotele,   Dywan lub mata do zabawy na dywanie, Pojemniki plastikowe, pudełka kartonowe, wózek typu pomocnik kuchenny na kartki, papiery, bibuły itd.,  Lustro

  Wyposażenie i adaptacja: ok. 20 000 zł

 • sala do zabaw i ćwiczeń z elementami integracji sensorycznej i rehabilitacji  dla najmłodszych

  Wyposażenie i adaptacja: ok. 30 000

 • kuchnia z  jadalnią (przebudowa jednej ściany, sprzęt AGD mały i duży, stoły, krzesła, meble kuchenne)

  Projekt, adaptacja, wyposażeniem: ok. 30 000 zł

 • kameralny pokój spotkań z instalacja lustra weneckiego ok. 40 000 zł

 • świetlica ogólnodostępna “Mozaika pokoleń” , centrum konferencyjne (stoły, krzesła, sofy, dywan, zabwaki, klocki lego, lalki, także takie typu bobas + akcesoria, gry, książki) ok. 40 000 zł

Na całej powierzchni potrzeba wymienić dywanowe wykładziny podłogowe na panele podłogowe ok. 20 000 zł

Materiały budowlane i farby ok. 20 000 zł.

7 stycznia 2022