DOM – Dziecięcy Ośrodek Wsparcia – Children’s Support Center

utworzone przez | gru 20, 2021

Children’s Support Center

Ruszyła świetlica ” Mozaika pokoleń”.
Zapraszamy Was na ulicę Bohaterów Westerplatte 18A/26, obok apteki PIGUŁA w Krośnie.
Z niecierpliwością czekamy na wszystkie dzieci polskie i ukraińskie, które chcą spędzić czas w gronie rówieśników.
Rodziców natomiast zachęcamy do zapisu dzieci na zajęcia.
Pedagodzy, nauczyciele i psycholodzy zapraszają na:
-język angielski w dwóch grupach wiekowych
– zajęcia świetlicowe
-język polski w dwóch grupach wiekowych
-zajęcia terapeutyczne: play therapy oraz integracji sensorycznej i rehabilitacji
– indywidualne spotkania z psychologiem dla dzieci i integracyjne dla dorosłych
Każda mam znajdzie coś też dla siebie.
Aby zapisać się lub uzyskać więcej informacji prosimy kontaktować się przez Messengera lub pod numerem telefonu 533 211 555
The "Mosaic of generations" club was launched.
The Children's Support Center invites you to ul. Bohaterów Westerplatte 18A / 26, next to the PIGUŁA pharmacy in Krosno.
We are waiting impatiently for all Polish and Ukrainian children who want to spend time with their peers. Parents, on the other hand, are encouraged to enroll their children in classes.
Educators, teachers and psychologists invite you to:
- club activities
-English in two age groups
- Polish language in two age groups
-therapeutic classes: play therapy and sensory integration and rehabilitation
- individual meetings with a psychologist for children and integration meetings for adults
To subscribe or for more information, please contact Messenger or call 533 211 555
 

 

Children’s Support Center

 

 

U nas już niedługo wielkie otwarcie psst…

Czekamy na stół krzesła i meble kuchenne, będziemy kroić, kleić , gotować …

Będziemy się bawić, zaraz rusza świetlica !

Jest lokal, są narzędzia terapeutyczne, jest zespół wolontariuszy gotowych szkolić i wspierać merytorycznie grupę zatrudnionych psychologów i psychoterapeutów. To czego teraz najbardziej potrzeba, to środki na zatrudnienie tych specjalistów ze znajomością języka ukraińskiego. Gorąco zachęcamy do wpłat za pośrednictwem skarbonki Fundacji na naszej zrzutce: https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/pzxwjn.

Serdecznie DZIĘKUEJMY wszystkim wolontariuszom, za poświęcony czas !   Zrobiliście kawał DOBREJ ROBOTY!

what we have soon a great opening psst We are waiting for the table, chairs and kitchen furniture, we will cut, glue, cook … We will have fun, common room is about to start

There is a place, there are therapeutic tools, there is a team of volunteers ready to train and support a group of employed psychologists and psychotherapists. What is most needed now is the means to hire these specialists with knowledge of the Ukrainian language. We strongly encourage you to make payments via the Foundation’s piggy bank on our screenshot: https://zrzutka.pl/dzieciukrainy/s/pzxwjn.

We sincerely THANK all volunteers for their time! You’ve done a good job!

 

Children’s Support Center

 

Kochani potrzebujemy na już CZŁOWIEKA od dziś !! do szpachlowania i pomalowania naszej integracyjnej świetlicy Mozaika Pokoleń.
 
Kilka dni i mamy to !
 
Kochani czy ktoś chciałby zostać z nami twórcą Dziecięcego Ośrodka Wsparcia?  https://zrzutka.pl/gndkag
 

30 marca

Uruchomiliśmy Salę do Play Therapy, w której dzieci poprzez zabawę są  wspomagane terapeutycznie. sposobem wyrażania się przez dzieci jest zabawa.  Zabawa poprzez prace artystyczne, kreatywne, malowanie, rysowanie, odgrywanie ról. Dostęp do piaskownicy terapeutycznej pozwala dzieciom na ukazywanie ich świata w miniaturze za pomocą dostępnych figur i metafory. Messy play, czyli brudna zabawa ze slime’ami czy zwykłą wodą i piaskiem (błoto! :)), ale też lepienie z gliny, plasteliny, budowanie z klocków. Dzieci pokazują swój świat w ruchu, grze na instrumentach, tańcu. Pacynki i lalki opowiedzą niejedną historię, nie potrzebują też żadnych słów by zostać usłyszane. Ten pokój będzie pełen dziecięcych światów, a dzięki temu pozwoli dzieciom rozwijać się, rozwiązywać problemy, nabywać pewności siebie i zwiększać poczucie własnej wartości. 

Beloved, we need a HUMAN from today !! to putty and paint our integration club „Mosaic of Generations”.

A few days and we have it!

Dear ones, would anyone like to be the founder of the Children’s Support Center with us? https://zrzutka.pl/gndkag

March 30

We have launched the Play Therapy Room, where children are supported therapeutically through play. the way children express themselves is through play. Fun through artistic and creative work, painting, drawing, role-playing. Access to the therapeutic sandbox allows children to show their world in miniature using available figures and metaphors. Messy play, i.e. dirty play with slimes or ordinary water and sand (mud! :)), but also modeling clay, plasticine, building with blocks. Children show their world in movement, playing instruments, dancing. Hand puppets and dolls will tell many stories, and they don’t need any words to be heard. This room will be full of children’s worlds, and thanks to this, it will allow children to develop, solve problems, gain self-confidence and increase their self-esteem.

 

 

Cały czas pilnie pracujemy.

Sytuacja, zmusza nas do przyśpieszenia prac aby przygotować świetlicę dla dzieci i młodzieży mocno odczuwającej skutki izolacji pandemicznej i grupy dzieci i młodzieży ogromnie dotkniętej kryzysem migracyjnym związanym z wojną rosyjsko-ukraińską. Kochani   społeczeństwo z Ukrainy musiało opuścić swój kraj, są zagubieni  w ogromnym stresie.

Potrzebujemy świetlicy i sal terapeutycznych bo:

wiemy jak pracować  terapeutycznie z dzieckiem, które doświadczyło traumy wojny lub jest jej świadkiem”:
🔵 jak pomagać dzieciom z Ukrainy, które przeżyły traumę wojenną;
🔵 jak organizować im czas, w co się z nimi bawić;
🔵 jak otoczyć opieką swoje własne dzieci, które na co dzień spotykają się z doniesieniami o wojnie.

Udało nam się pomalować ściany, ułożyć panele. Brakuje nam na wykończenie świetlicy z aneksem kuchennym. W świetlicy chcemy położyć wykładzinę lub panele wysokiej jakości, potrzebujemy solidnego stołu z wygodnymi fotelami, telewizora, sprzętu AGD do kuchni, oraz lamp.

Serdecznie DZIĘKUJEMY firmie ATLAS za materiały na wylewkę samopoziomującą.

DZIĘKUJEMY też ogromnie naszym WOLONTARIUSZOM   DARKOWI i MAĆKOWI przepracowali już u nas na kwotę 24 tys.

 
Kochani czy ktoś chciałby zostać z nami twórcą Dziecięcego Ośrodka Wsparcia?  https://zrzutka.pl/gndkag
 

18 marca 2022

 

 

UWAGA ! KOMUNIKAT!
SZUKAMY firmy osoby, która wstawi nam ścianę szklana z drzwiami szklanymi . WYMIARY ściana 120×236 cm
Prosimy o udostępnienie i dopytywanie znajomych, czy ktoś nie chciałby zostać naszym współtwórcą Dziecięcego Ośrodka Wsparcia https://zrzutka.pl/gndkag
 

19 luty 2022

Mamy                                                                                                                                chcemy mieć

 

Sala do Play Teraphy, będziemy montować białe póleczki na figurki, potrzebujemy białej płyty:

półki :

na długość  490 cm  szerokość 20/30 cm 5 sztuk

na długość  126,5  szerokość 20/30 cm  5 sztuk

https://zrzutka.pl/gndkag

 

19  luty 2022

jest                                                                                                                         a będzie

 

Wykończyliśmy salę do Play Teraphy, pracujemy nad biurem i nasza kanapa pojechała do Kri-Kri Tapicerstwo

Serdeczne wyrazy wdzięczności dla wlaściciela firmy BOG -Mar z Rymanowa pana Mariana Skolarczyk za przekazanie nam 80m paneli

Co jeszcze potrzebujemy:

 • kuchnia z  jadalnią (przebudowa jednej ściany, sprzęt AGD mały i duży, stoły, krzesła, meble kuchenne)

  mamy lodówke do zabudowy  od darczyńcy <3

 • świetlica ogólnodostępna “Mozaika pokoleń” , centrum konferencyjne (stoły, krzesła, sofy, dywan, zabwaki, klocki lego, lalki, także takie typu bobas + akcesoria, gry, książki) ok. 40 000 zł

https://zrzutka.pl/gndkag

 

6 luty 2022

27 styczeń 2022

przygotowanie pokoju do Play Therapy. Już niedługo malowanie.

Jutro przewożenie rzeczy z siedziby w Korczynie.

A teraz zobaczcie tak jest:                                                                 … a tak będzie:

POTRZEBUJEMY

na teraz :

80 m paneli  + podkład 

farby

Materiały budowlane i farby ok. 20 000 zł.

 • kuchnia z  jadalnią (przebudowa jednej ściany, sprzęt AGD mały i duży, stoły, krzesła, meble kuchenne)

  mamy lodówke do zabudowy  od darczyńcy <3

 • świetlica ogólnodostępna “Mozaika pokoleń” , centrum konferencyjne (stoły, krzesła, sofy, dywan, zabwaki, klocki lego, lalki, także takie typu bobas + akcesoria, gry, książki) ok. 40 000 zł

https://zrzutka.pl/gndkag

8 stycznia 2022

Dziecięcy Ośrodek Wsparcia  dla dzieci i rodzin – to innowacyjna odpowiedź na codzienną potrzebę dzieci i rodzin. Ośrodek będzie działał na terenie województwa podkarpackiego, ale swoim wsparciem chce objąć rodziny w całej Polsce. Będzie zapewniał kompleksowe wsparcie rodzin zastępczych borykających się z różnymi problemami.

Kierujemy swoje działania przede wszystkim do rodzin zastępczych i adopcyjnych, a w szczególności do dzieci wychowujących się w tych rodzinach, ale chcemy pomagać także  rodzinom wielodzietnym i zagrożonym wykluczeniem społecznym. Chcemy wspierać całą  komórkę rodzinną, jak i rodziców zastępczych, którzy mimo, że wychowują dzieci z nimi nie spokrewnione, wraz z dziećmi biologicznymi tworzą dla nich ciepły dom. Pragniemy także, pomóc usamodzielniającej się młodzieży, zapewnić solidny start dorastającym podopiecznym poprzez pracę w ośrodku i organizowanie im praktyk i warsztatów.

W Ośrodku będą prowadzone zajęcia, terapie i warsztaty wyrównawcze, grupy wsparcia, organizowane konferencje i szkolenia, oraz świetlica Mozaika Pokoleń – Klub Seniora z tego będą mogli korzystać także mieszkańcy lokalnej społeczności.

W budynku powstanie:

 • gabinet Play Therapy

 • sala do zabaw i ćwiczeń z elementami integracji sensorycznej i rehabilitacji  dla najmłodszych

 • pomieszczenie do spotkań kameralny pokój spotkań dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej z rodzicami z ograniczeniem praw do opieki. Pokój ten będzie też bezpiecznym miejscem do przesłuchań policyjnych, sądowych. Będzie on też służył jako gabinety terapeutyczne (psychologiczny, logopedyczny, psychiatryczny, socjoterapeutyczny, pedagogiczny i porad prawnych specjalizujących się w prawie rodzinnym ) Zamontowane zostanie lustro weneckie.

 • świetlica ogólnodostępna “Mozaika pokoleń”, miejsce dziennego wsparcia dla dzieci z pieczy zastępczej,  zagrożonych opuszczeniem rodziny biologicznej, niepełnosprawnych, a także dla seniorów. W tym  miejscu każde osamotnione dziecko znajdzie swoją “babcię” lub swojego “dziadka”. Chcemy stworzyć przystań do wymiany doświadczeń, spędzania wolnego czasu i przekazywania mądrości życiowych. Chcemy by dzieci dzieliły się z nami swoimi pasjami, zaraziły nas swoimi marzeniami. Dobrze byłoby, aby dzieci i młodzież poznawały tradycje rodzinne, by przekazywać je nowym pokoleniom. Chcemy nauczyć młode pokolenie szacunku do osób starszych, spojrzenia na nich jak na skarbnicę wiedzy.

 • doświadczenie  – Dzięki wymianie doświadczeń, pokażemy i zwrócimy uwagę na fundamenty rodzinne, pielęgnowanie korzeni, zachęcimy do dialogu międzypokoleniowego. Zaangażujemy wolontariuszy ze szkół miejskich do pomocy w nauce i rozwijaniu działalności świetlicy. W świetlicy będziemy prowadzić także warsztaty dla rodziców i osób pracujących z dziećmi.

 • Największa sala na co dzień wykorzystywana jako świetlica w miarę potrzeb będzie służyła jako centrum konferencyjne z innowacyjną salą, z możliwością wideokonferencji,  do wymiany doświadczeń rodzin zastępczych z całej Polski i Europy (czerpanie wiedzy od doświadczonych  ekspertów, możliwość szkoleń na odległość)

 • Centrum wolontariatu z Wielkim Sercem

W przyszłości chcemy rozszerzenia działalności o:

 • gabinety lekarskie dla lekarzy specjalistów zajmujących się FAS (Fetal Alcohol Syndrome), autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, zaburzeniami neurologicznymi, psychiatrycznymi,

 • gabinet porad prawnych

 • pełnowymiarową salę do integracji sensorycznej i rehabilitacji

Chcemy pomagać poprzez:

 • pomoc psychologiczno-interwencyjną (pełnienie stałych dyżurów psychologów tzw. pierwszego kontaktu),

 • konsultacje eksperckie – pomoc ekspertów mających wysoce specjalistyczną wiedzę i doświadczenie (np. ekspert od diagnozowania i prowadzenia terapii w przypadku osób z zaburzeniami więzi typu RAD).

 • prowadzenie treningu kompetencji społecznych, w tym umiejętności radzenia sobie ze stresem, uwzględniający elementy treningu asertywności i rozwiązywania konfliktów z użyciem technik mediacyjnych,

 • prowadzenie innowacyjnej bazy wiedzy dla rodzin zastępczych – globalne wsparcie rozwiązania każdego problemu,

 • centrum doradztwa zawodowego, gdzie młodemu człowiekowi zostanie wytyczona ścieżka rozwoju zawodowego, z możliwością jej korygowania.

 • Chcemy zapewnić solidny start dorastającym podopiecznym poprzez pracę w ośrodku i organizowanie im praktyk i warsztatów.

Nasz potencjał

Działalność Fundacji opiera się na społecznej pracy Zespołu Fundacji to profesjonaliści w dziedzinie opieki nad dzieckiem – rodzice zastępczy, z wieloletnim doświadczeniem. Wspierani przez  grupę ekspertów – terapeutów pracujących z naszymi podopiecznymi. Wolontariusze – Fundament Centrum wolontariatu z Wielkim Sercem,  to młode, aktywne osoby, które dorastały w rodzinnej pieczy zastępczej, dzieci biologiczne i powierzone rodziców zastępczych.

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci powstała w 2017 roku z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Poprzez swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji, oraz promocję rodzicielstwa zastępczego.

Nasze motto: Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY.

Od początku Naszym celem  jest stworzenie bezpiecznego miejsca dla DZIECKA I RODZINY. Główny pion działalności to wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Organizujemy: szkolenia, eventy, konferencje, terapie, półkolonie, warsztaty dla dzieci, korepetycje, kolonie i wyjazdy rodzinne o charakterze terapeutycznym. Występujemy jako prelegenci podczas konferencji, gdzie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem,  Wspieramy rodziny w potrzebie materialnie i merytorycznie. Bierzemy udział w konsultacjach w MRPiPS do wprowadzenia zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Sztandarowy projekt Fundacji

Sztandarowy projekt Fundacji to wprowadzanie też innowacyjnego narzędzia edukacyjnego – Karty Przyjaźni – Rozwiązywanie Konfliktów są nowym narzędziem edukacyjnym mającym na celu poprawę jakości życia użytkowników. Karty zostały opracowane przez Fundację Relacje na Zawsze Relationships are Forever Foundation  z Malty, z zamiarem pomagania dzieciom i młodzieży w rozwoju ich umiejętności w budowaniu silnych relacji z ich rodzinami, przyjaciółmi i innymi ludźmi, których poznają w trakcie swojego życia. Pomagają również w nazywaniu i rozumienie emocji, oraz rozwiązywaniu konfliktów. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci i Chrześcijańska Fundacja Młodzież z Misją organizuje warsztaty. Uczestnicy otrzymują  komplet kart i certyfikat ukończenia szkolenia uprawniający do prowadzenia zajęć i uczenia metody na licencji Fundacji Wielkie Serce Dla Dzieci i Relationships are Forever Foundation .

Fundacja współpracuje z wieloma urzędami i organizacjami pozarządowymi.

Niektóre z naszych działań:                                                              

Regionalna Konferencję Dziecko w pieczy i co dalej? 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie,

Konferencja RATUJMY WIĘZI RODZINNE 2019 r. PWSZ Krosno dofinansowana z Gmina Miasto Krosno,

KOLONIA INTEGRACYJNA Z WIELKIM SERCEM dofinansowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

PODKARPACKI DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO w Zamku Krasiczyn dofinansowany przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,

WOJEWÓDZKA KONFERENCJA POTRZEBNI RODZICE ZASTĘPCZY połączony z premierą spotu mającego zachęcić osoby do zostania rodziną zastępczą –  dofinansowany przez  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

ROZWÓJ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO obecnie realizujemy projekt dofinansowany z  programu NOWE FIO i NIW

PÓŁKOLONIE I KOLONIE letnie dla podopiecznych  Fundacji i w miarę wolnych miejsc dla dzieci z zewnątrz. Podkarpacki Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Ponadto w okresie pandemii cały czas jesteśmy dostępni dla rodzin, organizujemy grupy wsparcia, szkolenia i warsztaty on line, oraz stacjonarne – o ile to jest możliwe.

Aktualnie przenosimy się do większego lokalu, o powierzchni co najmniej 140 m lub więcej, gdzie moglibyśmy rozwinąć naszą działalność, a tym samy objąć pomocą i wsparciem większą ilość dzieci i rodzin w potrzebie.

Lokal znajduje się w Krośnie ma powierzchnię 114 m umiejscowiony na parterze,  dużym plusem jest to że  przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, podjazd z parkingu dla wózków inwalidzkich, ale pozostałe pomieszczenia wymagają przystosowania do naszych potrzeb. Potrzebna jest aranżacja aneksu kuchennego z pełnym wyposażeniem i jadalni z dużym stołem.

Cenimy sobie wolontariat dlatego z chęcią zaprosimy do pomocy w pracach remontowo-adaptacyjnych wolontariuszy, pracowników Firmy – osoby wskazane przez inwestora/ sponsora.  Będziemy też zawsze z przyjemnością gościć w Dziecięcym Ośrodku Państwa. Chcemy dzielić się z Państwem pasjami, naszą wiedzą i umiejętnościami. Dzieci z chęcią przygotują podziękowania, kartki świąteczne – a może w nowej kuchni wspólnie upieczemy ciasto na otwarcie ośrodka. Jesteśmy otwarci również na Państwa propozycje.

Z Dziecięcego Ośrodka Wsparcia DOM będą w większości  korzystały rodziny zastępcze z województwa Podkarpackiego, ale będzie on dostępny także dla osób i organizacji z całego kraju. 

Beneficjentem nie będzie tylko dziecko, ani tylko rodzice, ale całe rodziny. Oczywiście beneficjenci nie będą korzystali w jednym czasie, bo różne działania adresowane będą do różnych grup.  W naszej wizji działalności widzimy wolontariuszy z Fundacyjnego Centrum  Wolontariatu i seniorów pomagających w różnych zajęciach dla dzieci, czy to warsztatach hand-made, czy w nadrabianiu zaległości edukacyjnych, czy w wypełnianiu czasu  zabawą i grami planszowymi.

https://zrzutka.pl/gndkag

Szacunkowa liczba odbiorców z województwa: 300 rodzin / biorąc pod uwagę średnio 3 dzieci w rodzinie daje nam to 1500 odbiorców.

Planowane zakupy w ramach środków finansowych (wysokość wsparcia finansowego)

 • gabinet Play Therapy regał lub półki na figury, regał na materiały plastyczne, instrumenty, gry, klocki itd.,  Stół na piaskownicę, Stół lub biurko lub blaty, przy których można usiąść i malować,  Krzesła/fotele,   Dywan lub mata do zabawy na dywanie, Pojemniki plastikowe, pudełka kartonowe, wózek typu pomocnik kuchenny na kartki, papiery, bibuły itd.,  Lustro

  Wyposażenie i adaptacja: ok. 20 000 zł

 • sala do zabaw i ćwiczeń z elementami integracji sensorycznej i rehabilitacji  dla najmłodszych

  Wyposażenie i adaptacja: ok. 30 000

 • kuchnia z  jadalnią (przebudowa jednej ściany, sprzęt AGD mały i duży, stoły, krzesła, meble kuchenne)

  Projekt, adaptacja, wyposażeniem: ok. 30 000 zł

 • kameralny pokój spotkań z instalacja lustra weneckiego ok. 40 000 zł

 • świetlica ogólnodostępna “Mozaika pokoleń” , centrum konferencyjne (stoły, krzesła, sofy, dywan, zabwaki, klocki lego, lalki, także takie typu bobas + akcesoria, gry, książki) ok. 40 000 zł

Na całej powierzchni potrzeba wymienić dywanowe wykładziny podłogowe na panele podłogowe ok. 20 000 zł

Materiały budowlane i farby ok. 20 000 zł.

7 stycznia 2022