Polityka Ochrony Dzieci

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 20 kwietnia 2023

Fundacja Wielkie Serce powstała z myślą o wspieraniu rodzin i systemu pieczy zastępczej. Fundacja poprzez wszystkie swoje działania ma na celu pomoc i wspieranie rodziny w każdej sytuacji.

Każda RODZINA jest WAŻNA.

Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa.

Każde dziecko ma prawo do RODZINY.

MISJA  Stworzenie bezpiecznego miejsca dla DZIECKA I RODZINY. Miejsca, do którego może przyjść każdy po pomoc, poradę wsparcie. Gdzie niezależnie od polityki, układów, będziemy wspierać dziecko, rodzinę.
Cały zespół Fundacji pomaga – dobiera pomoc, terapię, opiekuję się na najwyższym poziomie DZIECKIEM i RODZINĄ. Czuwamy nad naszymi podopiecznymi, nad przestrzeganiem prawa, zapewnieniem szacunku i bezpieczeństwa.