Procedura

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 12 maja 2023

Rodzina Zastępcza – jak wygląda procedura

Rodzina zastępcza odgrywa ważną rolę w życiu dziecka, którym się opiekuje. Daje mu ona nie tylko
wsparcie materialne i emocjonalne, ale także pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, co jest kluczowe dla zdrowego rozwoju dziecka.

Bycie rodzicem zastępczym jest odpowiedzialnym zadaniem, podjęcie tej funkcji wymaga poświecenia i
czasu. Do rodzin zastępczych często trafiają dzieci po trudnych, traumatycznych doświadczeniach. Rola
rodzica zastępczego wymaga nie tylko zaangażowania i cierpliwości, ale też odpowiednich umiejętności.
Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka oraz wzmocnienie, a także dbanie o
relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.

Twoja droga do bycia Rodzicem Zastępczym

Procedurę można podzielić na IV główne etapy:

 1. Dostarczenie dokumentów – osoba zainteresowana rodzicielstwem zastępczym powinna skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie w swoim miejscu zamieszkania i złożyć wstępne podanie. Następnie zostanie zaproszona na potkanie informacyjne, podczas którego omówione zostaną wymagania i procedury związane z rodzicielstwem zastępczym.
 2. Ocena warunków mieszkaniowych kandydata na rodzica zastępczego to jeden z etapów procesu kwalifikacyjnego, który ma na celu zapewnienie dziecku odpowiednich warunków do życia i rozwoju. Wbrew pozorom, nie jest to trudne zadanie. Przede wszystkim, ważne jest, aby kandydat na rodzica zastępczego posiadał własne lub wynajmowane, stabilne i bezpieczne mieszkanie lub dom, który jest odpowiednio wyposażony i przystosowany do życia rodziny. Nie ma tutaj potrzeby posiadania luksusowej posiadłości, lecz raczej funkcjonalnego i przyjaznego miejsca do życia, które zapewni komfort i bezpieczeństwo dla dziecka.
 3. Spotkanie z psychologiem i pedagogiem to ważny etap procesu kwalifikacyjnego dla kandydata na rodzica zastępczego. Nie ma jednak potrzeby martwić się, ponieważ to spotkanie ma na celu pomóc kandydatowi w przygotowaniu się do roli rodzica zastępczego oraz zapewnić dziecku najlepszą opiekę i wsparcie.

  Podczas spotkania z psychologiem i pedagogiem, kandydat na rodzica zastępczego będzie miał okazję porozmawiać z doświadczonymi specjalistami na temat swojego życia, doświadczeń oraz oczekiwań związanych z pełnieniem roli rodzica zastępczego. Będą to rozmowy otwarte, a ich celem będzie zapoznanie się z kandydatem oraz zrozumienie jego motywacji i przygotowania do roli opiekuna. W czasie spotkania będziesz miał także okazję skorzystać z porad i wskazówek odnośnie prowadzenia opieki nad dzieckiem, w tym związanych z rozwojem dziecka, wychowaniem czy sposobami radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

  Należy pamiętać, że spotkanie z psychologiem i pedagogiem jest również okazją dla kandydata na rodzica zastępczego do zadania pytań i wyrażenia swoich wątpliwości oraz obaw związanych z pełnieniem tej roli. Specjaliści pomogą mu zrozumieć i rozwiązać każde problemy, które mogą pojawić się w przyszłości.
 4. Szkolenie i kwalifikacja – udział w szkoleniu daje możliwość przygotowania siebie i swojej rodziny do tej funkcji oraz uświadomienia sobie rzeczywistych motywów podejmowanej decyzji. Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową i trwa około 3 miesiące.

  Jego celem jest zapoznanie kandydatów z zasadami funkcjonowania rodzin zastępczych, typowymi zadaniami związanymi z opieką zastępczą i sposobami radzenia sobie z nimi. Szkolenie obejmuje elementy prawa rodzinnego, praw dziecka, elementy pedagogiki, psychologii rozwojowej i wychowawczej, oceny sytuacji rodzinnej dziecka, podstawową wiedzę o uzależnieniach oraz informacje o zadaniach kompetencjach instytucji wspierających.

  Warto zaznaczyć, że szkolenie wstępne to nie tylko nauka teorii, ale także praktycznych umiejętności. Kandydaci na rodziców zastępczych uczą się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak wspierać dziecko w codziennych czynnościach oraz jak budować zdrowe relacje między opiekunem a podopiecznym.

  Po ukończeniu szkolenia i pozytywnej opinii komisji kwalifikującej kandydaci otrzymują zaświadczenie kwalifikacyjne.