Konflikt – jeśli chcesz komuś urwać głowę

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 24 maja 2023

Zapraszamy opiekunów, rodziców zastępczych, nauczycieli, pracowników organizatorów pieczy zastępczej i jednostek pomocy społecznej oraz osoby pracujące w grupie pracowników firm na nasze specjalistyczne szkolenie. Nasze warsztaty skupiają się na efektywnym budowaniu relacji z rodziną, pracownikami i kolegami. To szkolenie pomoże Ci wytyczyć nowe standardy w pracy i w rodzinie, a także usprawni komunikację, umożliwiając umiejętne wykorzystanie konfliktu do rozwoju relacji.

Konflikt – jeśli chcesz komuś urwać głowę. Warsztaty komunikacji i rozwiązywania konfliktów.

Konflikt, jako siła budująca lub niszcząca, jest tematem głównym naszego szkolenia. Przez konflikt można przejść w sposób konstruktywny, zbliżając się do siebie, ale jeśli nie potrafimy prowadzić kłótni w sposób umiejętny, emocje stają się murem oddzielającym nas od innych. Naucz się, jak zadbać o wzajemne więzi, szczególnie w sytuacjach, gdy w tych więziach pojawia się dużo złości, niezrozumienia i żalu. Konflikty mogą być destrukcyjne, ale również pełnić funkcję wzmacniającą wartości i normy społeczne, jeśli tylko nauczymy się szukać rozwiązań sporów.

Tematyka szkolenia obejmuje:

  1. Poznanie i nazwanie własnych emocji w sytuacjach konfliktowych – naucz się rozpoznawać swoje emocje w trudnych sytuacjach konfliktowych, co pozwoli Ci lepiej nimi zarządzać.
  2. Zdobycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów – otrzymaj narzędzia i techniki, które pomogą Ci skutecznie rozwiązywać konflikty, dbając o dobro wszystkich stron.
  3. Zdobycie umiejętności świadomego zarządzania konfliktem – naucz się prowadzić konflikty w sposób kontrolowany i efektywny, unikając eskalacji i szkodliwych skutków.
  4. Zdobycie umiejętności przeciwdziałania presji i manipulacji – naucz się rozpoznawać manipulacje i techniki nacisku oraz opanuj strategie przeciwdziałania im.
  5. Zdobycie umiejętności nabrania dystansu i opanowania emocji w sytuacjach konfliktowych – naucz się kontrolować swoje emocje, zachowując zdrowy dystans i umiejętność racjonalnego podejścia w trudnych sytuacjach.
  6. Budowa zaufania i empatyczne bycie z drugą osobą – naucz się budować zaufanie w relacjach oraz rozwijać umiejętność empatycznego bycia z drugą osobą, co jest kluczowe dla konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

Nasze szkolenie składa się z praktycznych ćwiczeń, studiów przypadków oraz interaktywnych dyskusji, które pozwolą Ci zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. Dzięki naszym doświadczonym trenerom otrzymasz cenne wskazówki i techniki, które można natychmiast zastosować w życiu osobistym i zawodowym.

Nie trać szansy na rozwój swoich umiejętności w obszarze budowania relacji i rozwiązywania konfliktów. Zapisz się na nasze szkolenie już dziś i odkryj siłę konstruktywnego podejścia do konfliktów, która przyniesie korzyści zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Szkolenie kończy się otrzymaniem Certyfikatu.

Informacje i zapisy na szkolenie:

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 2500 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w
przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzą:

Jadwiga Jagieło posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi zdobywa od 12 lat, wspierając dzieci pozbawione opieki, rodziców biologicznych, rodziny zastępcze a także organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wiedzę zdobywa na szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Polski i zagranicy. Od 2013 roku jest zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Jej praca społeczna przyniosła skutek w organizacji wielu spotkań rodziców zastępczych z sędziami, organizatorami pieczy zastępczej oraz stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie podkarpackim. Od 2017 roku prowadzi Fundację Wielkie Serce dla Dzieci, która wspiera dzieci i rodziny zastępcze z województwa podkarpackiego. Szerzy wiedzę wśród osób pracujących z dziećmi poprzez organizowanie akcji informacyjnych, konferencji i warsztatów.
Pomaga podopiecznym w procesie usamodzielniania się, organizuje kolonie i obozy dla dzieci.
Prywatnie jest mamą biologiczną i zastępczą trójki dzieci w tym chłopca z zespołem FAS.

Elżbieta Janicka Koordynator Dziecięcego Ośrodka Wsparcia DOM w Krośnie. Czuwa nad pracą całego ośrodka, koordynuje jego działania i wraz z zespołem planuje zajęcia. Ela prowadzi również zajęcia z dziećmi w Sali Doświadczania Świata Snoezelen oraz warsztaty rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem Kart Przyjaźni dla dzieci i dorosłych. Jako mama dorosłej osoby z niepełnosprawnością i autyzmem – prowadzi Grupę wsparcia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.