Dziecko z FAS – radość i wyzwania dnia codziennego

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Dziecko z FAS – radość i wyzwania dnia codziennego

Zapraszamy pracowników organizatorów pieczy zastępczej, jednostek pomocy społecznej oraz rodziny zastępcze i adopcyjne na szkolenie dotyczące tematu „Dziecko z FAS – radość i wyzwania dnia codziennego”. FAS (Zespół Fetalnego Alkoholowego) to stan spowodowany narażeniem płodu na alkohol w czasie ciąży. Ten stan niesie ze sobą różnorodne wyzwania zarówno dla samego dziecka, jak i dla osób zajmujących się jego opieką.

Opieka i wsparcie dziecka z FAS

Celem tego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi niezbędnych do skutecznej pracy z dzieckiem obciążonym FAS. Szkolenie skupia się na odpowiedziach na kilka kluczowych pytań, które często pojawiają się w kontekście opieki nad dzieckiem z FAS:

  1. Jak diagnozować dziecko z FAS? Gdzie można dokonać diagnozy i jakie są najważniejsze kroki w tym procesie?
  2. Jak efektywnie współpracować z lokalnym społeczeństwem dla dobra dziecka? Omówimy zagadnienia, które pomogą zbudować wsparcie i zrozumienie wokół dziecka z FAS w środowisku, w którym się rozwija.
  3. Jak pełnić rolę terapeuty dla dziecka?
  4. Jak ustalać zasady i czerpać radość z życia z dzieckiem z FAS? Podzielimy się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi budowania harmonii i pozytywnych relacji z dzieckiem, jednocześnie zapewniając mu odpowiednie ramy i strukturę.

Dodatkowo, w ramach szkolenia, uczestnicy wezmą udział w warsztacie opartym na prawdziwej historii mamy zastępczej dziecka z FAS. Poprzez praktyczne ćwiczenia, omówienia przypadków i wymianę doświadczeń, uczestnicy będą mieli okazję zdobyć praktyczne umiejętności i spojrzeć na wyzwania związane z opieką nad dzieckiem z FAS z różnych perspektyw.

Dołącz do naszego szkolenia „Dziecko z FAS – Radość i wyzwania dnia codziennego” i zgłęb swoją wiedzę na temat tego ważnego zagadnienia. Przygotuj się do lepszej pracy z dziećmi obciążonymi FAS i do zapewnienia im wsparcia i troski, które są niezbędne dla ich zdrowia i rozwoju.

Jakie korzyści daje udział w szkoleniu

Po ukończeniu szkolenia, uczestnicy będą mieli solidne podstawy do pracy z dziećmi z FAS. Będą bardziej świadomi specyfiki i wyzwań, jakie towarzyszą temu stanowi, oraz będą wyposażeni w narzędzia i strategie, które pomogą im w zapewnieniu wsparcia i troski tym dzieciom i ich rodzinom.

Jeśli jesteś pracownikiem organizatora pieczy zastępczej, jednostki pomocy społecznej, rodziny zastępczej lub adopcyjnej, to szkolenie „Dziecko z FAS – Radość i wyzwania dnia codziennego” jest idealnym miejscem dla Ciebie. Dołącz do naszej społeczności osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi z FAS i wspólnie rozwijajmy nasze umiejętności i wiedzę, aby stworzyć dla nich najlepsze warunki do rozwoju i szczęśliwego życia.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 3000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w
przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Jadwiga Jagieło posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi zdobywa od 12 lat, wspierając dzieci pozbawione opieki, rodziców biologicznych, rodziny zastępcze a także organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wiedzę zdobywa na szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Polski i zagranicy. Od 2013 roku jest zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Jej praca społeczna przyniosła skutek w organizacji wielu spotkań rodziców zastępczych z sędziami, organizatorami pieczy zastępczej oraz stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie podkarpackim. Od 2017 roku prowadzi Fundację Wielkie Serce dla Dzieci, która wspiera dzieci i rodziny zastępcze z województwa podkarpackiego. Szerzy wiedzę wśród osób pracujących z dziećmi poprzez organizowanie akcji informacyjnych, konferencji i warsztatów.
Pomaga podopiecznym w procesie usamodzielniania się, organizuje kolonie i obozy dla dzieci.
Prywatnie jest mamą biologiczną i zastępczą trójki dzieci w tym chłopca z zespołem FAS.