Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym specyficznych potrzeb dzieci objętych pieczą zastępczą. To szkolenie pomoże uczestnikom zrozumieć przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Często zachowanie, które wydaje się nieadekwatne do sytuacji, nie jest wynikiem złośliwości dziecka, lecz jest spowodowane olbrzymimi deficytami wynikającymi z wcześniejszego życia dziecka.

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się skutecznych sposobów pracy ze swoimi dziećmi, aby w codziennym życiu ograniczyć trudne sytuacje do minimum. Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów z elementami mini-wykładów, które zachęcają do aktywnego uczestnictwa. Zajęcia oparte będą głównie na autentycznych przypadkach, a prezentowana teoria będzie wsparta przykładami dobrych praktyk.

Program szkolenia:

 1. Charakterystyka dziecka w pieczy zastępczej:
  • Deficyty rozwojowe: Omówienie różnych obszarów rozwoju, w których dzieci objęte pieczą zastępczą mogą mieć opóźnienia lub braki.
  • Zaburzenie więzi: Analiza wpływu trudnej historii życia na tworzenie więzi i relacji dziecka z innymi ludźmi.
  • Zaburzenia zachowania: Zrozumienie, dlaczego niektóre dzieci mogą wykazywać trudne zachowania i jak radzić sobie z nimi.
  • Mechanizmy obronne: Poznanie mechanizmów, które dzieci stosują w celu radzenia sobie ze stresem i trudnościami.
 2. Sposoby budowania poczucia własnej wartości u dziecka:
  • Koncepcja mocnych stron i potrzeb: Zaprezentowanie strategii skoncentrowanych na identyfikowaniu i rozwijaniu mocnych stron dziecka oraz odpowiedzi na jego potrzeby.
  • Warunki niezbędne do budowania poczucia wartości: Przedstawienie kluczowych elementów, takich jak poczucie przynależności, wyjątkowości, posiadanie wpływu i korzystanie z wartościowych wzorców.
 3. Praca zespołowa w celu osiągnięcia stabilizacji dziecka:
  • Współpraca rodzic – nauczyciel – specjalista: Omówienie znaczenia i strategii skutecznej współpracy między rodzicami, nauczycielami a specjalistami w celu zapewnienia stabilności i wsparcia dziecku.

Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności

Dołącz do naszego szkolenia „Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą” i zdobądź
praktyczne narzędzia, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i obsłużyć specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą. Nasze szkolenie skupia się na praktycznych umiejętnościach, które mogą być natychmiast stosowane w codziennej pracy z dziećmi.

Nasze szkolenie „Specyficzne potrzeby dzieci objętych pieczą zastępczą” opiera się na autentycznych przypadkach i prezentuje konkretne przykłady dobrych praktyk.

Dołącz do naszej społeczności specjalistów i osób zaangażowanych w opiekę nad dziećmi objętymi pieczą zastępczą. Zdobądź praktyczną wiedzę i umiejętności, które pomogą Ci w lepszym zrozumieniu i obsłudze tych dzieci.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 1200 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 8 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 8 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.