Koordynator Rodziny Zastępczej – rola i znaczenie dla dziecka

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 24 maja 2023

Szkolenie skierowane jest do pracowników organizatora pieczy zastępczej i jednostek pomocy społecznej. 

Nasze szkolenie dotyczy istotnych aspektów pracy koordynatora rodziny zastępczej oraz koncentruje się na budowaniu efektywnych relacji z rodzinami zastępczymi w trosce o dobro dzieci. Przedstawiamy praktyczne odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak wspierać i budować trwałe relacje z rodzinami zastępczymi?
  • Jak skutecznie współpracować z rodzinami zastępczymi, mając na uwadze dobro dzieci?
  • Jak razem rozwiązywać problemy i radzić sobie z kryzysami?
  • Jak zdobyć umiejętności rozwiązywania konfliktów?

W ramach szkolenia zapewniamy uczestnikom możliwość poszukiwania indywidualnych rozwiązań oraz inspiracji z innych przypadków. Wykorzystujemy autentyczne, trudne historie rodzin zastępczych oraz realistyczne opisy towarzyszących im emocji, aby umożliwić praktyczne zrozumienie pracy koordynatora. Korzystamy z metody studium przypadku.

Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować z  narzędziem Karty Przyjaźni. 

Dzięki naszemu warsztatowi, uczestnicy zdobędą nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie i empatycznie wspierać rodziny zastępcze. Nasze szkolenie zapewnia interaktywną i inspirującą atmosferę, umożliwiając uczestnikom analizę swojego własnego warsztatu pracy. Szkolenie kończy się otrzymaniem Certyfikatu. 

Dołącz do nas i rozwijaj swoje umiejętności jako koordynator rodziny zastępczej!

Informacje i zapisy na szkolenie: 

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 3000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w
przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi: 

Jadwiga Jagieło posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi zdobywa od 12 lat, wspierając dzieci pozbawione opieki, rodziców biologicznych, rodziny zastępcze a także organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wiedzę zdobywa na szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Polski i zagranicy. Od 2013 roku jest zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Jej praca społeczna przyniosła skutek w organizacji wielu spotkań rodziców zastępczych z sędziami, organizatorami pieczy zastępczej oraz stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie podkarpackim.  Od 2017 roku prowadzi Fundację Wielkie Serce dla Dzieci, która wspiera dzieci i rodziny zastępcze z województwa podkarpackiego. Szerzy wiedzę wśród osób pracujących z dziećmi poprzez organizowanie akcji informacyjnych, konferencji i warsztatów.
Pomaga podopiecznym w procesie usamodzielniania się, organizuje kolonie i obozy dla dzieci.
Prywatnie jest mamą biologiczną i zastępczą trójki dzieci w tym chłopca z zespołem FAS.