Współpraca rodzin zastępczych z organizatorami pieczy zastępczej – szkolenie.

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 29 czerwca 2023

Współpraca z Rodzinami Zastępczymi: wzmacnianie profesjonalnej opieki

Nasz program szkoleniowy skierowany jest do pracowników Organizatorów Pieczy Zastępczej oraz Jednostek Pomocy Społecznej, którzy chcą wzmocnić swoje umiejętności w zakresie współpracy z rodzinami zastępczymi. Naszym celem jest budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między organizatorem a rodzinami zastępczymi, a także wspólne rozważanie trudności i problemów, które pojawiają się w życiu codziennym, oraz znajdowanie skutecznych rozwiązań.

Wsparcie w budowaniu partnerstwa z rodzinami zastępczymi

Nasze szkolenie odpowie na pytania dotyczące tego, jak stać się wartościowym partnerem dla rodzin zastępczych. Dowiesz się, jak budować trwałe relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu. Zdobędziesz praktyczne umiejętności, które pomogą Ci skutecznie komunikować się i współpracować z rodzinami zastępczymi w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i wsparcia dla powierzonych dzieci.

Współpraca z lokalną społecznością dla dobra dzieci

W trakcie szkolenia omówimy także, jak efektywnie współpracować z lokalnym społeczeństwem dla dobra dzieci. Dowiesz się, jak nawiązywać i utrzymywać pozytywne relacje z innymi podmiotami, takimi jak organizacje pozarządowe, instytucje i sądy. Będziesz miał/a możliwość zdobycia praktycznych wskazówek dotyczących koordynacji działań i wspólnego podejmowania inicjatyw na rzecz dzieci w pieczy zastępczej.

Pozyskiwanie rodzin zaprzyjaźnionych w instytucjonalnej pieczy zastępczej

W ramach szkolenia omówimy również strategie pozyskiwania rodziny zaprzyjaźnionej dla dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Przedstawimy praktyczne metody identyfikacji i angażowania potencjalnych kandydatów, a także omówimy skuteczne sposoby budowania relacji i zachęcania do zaangażowania w pieczę naszych podopiecznych.

W ramach naszego szkolenia będziemy dzielić się sprawdzonymi praktykami, które pomogą Ci w procesie pozyskiwania rodzin zaprzyjaźnionych. Poznasz sprawdzone metody komunikacji i budowania zaufania, które zachęcą rodziny do podjęcia ważnej roli w życiu tych dzieci.

Nasze szkolenie zostało starannie zaprojektowane, aby dostarczyć praktycznych umiejętności i wiedzy, które będą pomocne w Twojej codziennej pracy. Wspólnie omówimy konkretne sytuacje, przeprowadzimy interaktywne dyskusje i zapewnimy praktyczne materiały, które pozwolą Ci natychmiast wdrożyć nowe umiejętności w praktyce.

Dołącz do naszego szkolenia i zdobądź niezbędne narzędzia i wiedzę, aby skutecznie współpracować z rodzinami zastępczymi i lokalnym społeczeństwem w celu zapewnienia dzieciom najlepszej opieki i wsparcia. Razem możemy tworzyć pozytywną zmianę w życiu tych małych podopiecznych i pomagać im osiągnąć pełny potencjał.

Nie czekaj, zapisz się już dziś i dołącz do naszej wspólnoty profesjonalistów zaangażowanych w pieczę zastępczą.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 3000 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w
przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 6 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Jadwiga Jagieło posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi zdobywa od 12 lat, wspierając dzieci pozbawione opieki, rodziców biologicznych, rodziny zastępcze a także organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wiedzę zdobywa na szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Polski i zagranicy. Od 2013 roku jest zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Jej praca społeczna przyniosła skutek w organizacji wielu spotkań rodziców zastępczych z sędziami, organizatorami pieczy zastępczej oraz stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie podkarpackim. Od 2017 roku prowadzi Fundację Wielkie Serce dla Dzieci, która wspiera dzieci i rodziny zastępcze z województwa podkarpackiego. Szerzy wiedzę wśród osób pracujących z dziećmi poprzez organizowanie akcji informacyjnych, konferencji i warsztatów.
Pomaga podopiecznym w procesie usamodzielniania się, organizuje kolonie i obozy dla dzieci.
Prywatnie jest mamą biologiczną i zastępczą trójki dzieci w tym chłopca z zespołem FAS.