Snoezelen terapia sensoryczna w sali doświadczania świata

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 24 kwietnia 2023

Integracja sensoryczna: by lepiej zrozumieć świat poprzez zmysły i ćwiczenia terapeutyczne

Terapia Snoezelen jest formą terapii sensorycznej, która jest stosowana w pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak autyzm, zespół Aspergera, zespół downa, opóźnienie rozwoju mowy i ruchu oraz zaburzenia integracji sensorycznej.

Wyposażenie sali doświadczania świata w Krośnie

Sala doświadczania świata jest specjalnie zaprojektowane pomieszczenie z odpowiednio dobranym wyposażeniem, które oferuje różnorodne bodźce sensoryczne w bezpiecznym i kontrolowanym otoczeniu. Snoezelen – sala jest wyposażona jest w różnorodne urządzenia, takie jak projektor wizualny, kolumny dźwiękowe, dmuchane koce i materace, a także różnorodne światła i kolory, aromaty i tekstury, które stymulują zmysły dziecka i zachęcają je do eksploracji otaczającego świata. Zajęcia w sali doświadczania świata dostarczają dziecku kontakt z różnymi bodźcami oraz zapewniają pobudzenie wielu zmysłów: węch, słuch, dotyk, wzrok.

Sala Doświadczania Świata Snoezelen znajduje się w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia DOM w Krośnie. Z sali mogą korzystać dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Na czym polega metoda Snoezelen i jak wygląda terapia

W trakcie terapii Snoezelen, dziecko jest prowadzone przez terapeutę do sali doświadczania świata, gdzie może spędzić czas na eksploracji różnych bodźców sensorycznych. Terapeuta ma za zadanie zapewnić dziecku poczucie bezpieczeństwa i kontrolować środowisko, aby uniknąć nadmiernych bodźców, które mogłyby być przytłaczające dla dziecka.

Każda sesja Snoezelen jest indywidualnie dopasowana do potrzeb i umiejętności dziecka. Terapeuta może skupić się na jednym lub kilku zmysłach, stosując różne techniki, takie jak muzykoterapia, aromaterapia, terapia światłem czy wibracje dźwięków. Celem terapii jest zwiększenie zainteresowania dziecka otaczającym światem i poprawa jego umiejętności społecznych i komunikacyjnych. Sesje terapeutyczne w takiej sali mogą służyć m.in. do relaksacji i aktywizacji lub pobudzenia.

Terapia Snoezelen jest uważana za skuteczną i bezpieczną formę terapii sensorycznej, która może przynieść wiele korzyści dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi. Może pomóc w zmniejszeniu niepokoju, stresu i agresji, zwiększyć zdolność do koncentracji i poprawić koordynację ruchową. Ponadto, terapia Snoezelen może pomóc dziecku w rozwijaniu pozytywnych doświadczeń i zwiększeniu poczucia własnej wartości, co ma wpływ na ogólny rozwój dziecka.

Efekty indywidualnej terapii sensorycznej

  1. Redukcja niepokoju i stresu – dzięki zastosowaniu różnorodnych bodźców sensorycznych, terapia Snoezelen może pomóc dzieciom w zmniejszeniu poziomu niepokoju i stresu, pozwala na odprężenie się i przyczynia się do poprawy ogólnego samopoczucia dziecka.
  2. Zwiększenie zdolności do koncentracji – terapia Snoezelen może pomóc w rozwijaniu zdolności dziecka do skupiania uwagi i koncentracji, co może przynieść korzyści w codziennych sytuacjach.
  3. Poprawa koordynacji ruchowej – poprzez stymulowanie zmysłu równowagi, terapia Snoezelen może pomóc dziecku w poprawie koordynacji ruchowej i rozwijaniu umiejętności motorycznych.
  4. Rozwijanie pozytywnych doświadczeń – terapia Snoezelen może pomóc dziecku w rozwijaniu pozytywnych doświadczeń, co może przyczynić się do poprawy samooceny i poczucia własnej wartości.
  5. Poprawa umiejętności społecznych i komunikacyjnych – terapia Snoezelen może pomóc dziecku w rozwijaniu umiejętności społecznych i komunikacyjnych, takich jak nawiązywanie kontaktu wzrokowego, rozpoznawanie emocji innych osób i wyrażanie własnych emocji.
  6. Redukcja agresji – terapia Snoezelen może pomóc w redukcji zachowań agresywnych i niepożądanych, co może przyczynić się do poprawy funkcjonowania dziecka w codziennych sytuacjach.

Informacje terapia Snoezelen

Termin sesji terapeutycznej i częstotliwość dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

Koszt udziału: 80 zł/ sesja
Czas trwania: 45 minut.

Chcesz zapisać dziecko na terapię w Sali Doświadczania Świata w Krośnie

Jeśli Państwa dziecko:

  • brało już udział w zajęciach w naszym ośrodku prosimy o rezerwację miejsca telefonicznie: 533 211 555
  • będzie pierwszy raz na zajęciach: prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://bit.ly/3ZiN9vd oraz o kontakt telefoniczny w celu zarezerwowania miejsca: 533 211 555

Nasi terapeuci, pracujący z dziećmi metodą Snoezelen – sala doświadczania świata

Karolina Moldovan – psycholog, terapeuta w Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci.
Absolwentka Prykarpatskiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka na kierunku „Psychologia” kwalifikowana jako psycholog, wykładowca. Terapeuta Snoezelen.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. jako nauczyciel pracy plastycznej, psycholog szkolny i pedagog, pracownik służby społecznej w pracy z rodzinami i osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
Współpracowałam z uczestnikami działań wojennych w Ukrainie od 2014 roku oraz wewnętrznymi uchodźcami z wschodniej części kraju jako psycholog kryzysowy. Prowadziłam grupowe treningi i konsultacje jako psycholog perinatalny z kobietami w ciąży.
W czas wolny uwielbiam zajmować się rękodziełem i jeździć rowerem.

Yuliia Sholkova – pedagog specjalny, surdopedag, logopeda.
Absolwentka National Pedagogical Dragomanov University. Stopień Magistra na kierunku: Pedagogika Specjalna, w specjalności: Surdopedagogika. Terapeuta Snoezelen.
Jestem specjalistą nauczania zintegrowanego z doświadczeniem z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pracuję z dziećmi z implantami słuchu i niedosłyszącymi.
W fundacji prowadzę zajęcia logopedyczne, edukacji wczesnoszkolnej, zajęcia kreatywne oraz neurograficzne.

Karina Świątek – terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych.
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Terapeuta Snoezelen, Oligofrenopedagog, Terapeuta autyzmu.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in w pracy jako asystent rodziny, wspierałam dzieci, pomagałam rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Prowadziłam grupę wsparcia i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze.
Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza.
Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.

Elżbieta Janicka – Koordynator Dziecięcego Ośrodka Wsparcia DOM w Krośnie
Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Politolog i specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Terapeuta Snoezelen, Empathy Dols, po liczne szkoleniach z zakresu terapii autyzmu i dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, m.in. III stopniowy kurs Stosowanej Analizy Zachowania, Wspieranie komunikacji osób ze spektrum autyzmu, zabawa inspirująca rozwój,
zapobieganie przemocy rówieśniczej i inne.
Koordynuję pracę zespołu, ośrodka oraz planuję bieżące zajęcia.
Prowadzę zajęcia z dziećmi w Sali Doświadczania Świata Snoezelen oraz warsztaty rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem Kart Przyjaźni dla dzieci i dorosłych.
Jako mama dorosłej osoby z niepełnosprawnością i autyzmem – prowadzę grupę wsparcia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami.