TUS Trening umiejętności społecznych zajęcia dla dzieci i młodzieży

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 24 kwietnia 2023

Trening umiejętności społecznych TUS w Krośnie

Czy Twoje dziecko ma trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami? Czy wydaje Ci się, że brakuje mu umiejętności społecznych, które pomogłyby mu w relacjach z innymi ludźmi? Jeśli tak, to zajęcia TUS – Trening Umiejętności Społecznych są właśnie dla niego!

TUS to program stworzony specjalnie dla dzieci w różnym wieku. W trakcie zajęć uczestnicy ćwiczą rozwijanie umiejętności społecznych. Podczas cyklu zajęć Twoje dziecko nauczy się, jak budować relacje z innymi, jak radzić sobie z konfliktami, jak wyrażać swoje emocje w sposób konstruktywny. Pozna rodzaje zachowań niepożądanych, w czasie całego treningu uczestnicy otrzymują od terapeuty podpowiedzi i ćwiczenia, które uczą konkretnych umiejętności i sposobów reagowania na emocje innych osób.

Zajęcia TUS dla dzieci i młodzieży, komu polecamy udział w cyklu zajęć

Zajęcia TUS są rekomendowane dla dzieci, które mają trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, dla tych, którzy czują się niepewnie w nowych sytuacjach i dla tych, którzy mają trudności w radzeniu sobie z emocjami. Zajęcia TUS są idealne dla dzieci z różnych środowisk i różnymi potrzebami.

Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci jest pomocny w rozwiązywaniu wielu problemów wychowawczych, w tym:

  • Trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami – zajęcia TUS pomogą dziecku zwiększyć swoją pewność siebie i umiejętności komunikacyjne, dzięki czemu łatwiej będzie mu nawiązywać przyjaźnie i relacje z innymi dziećmi.
  • Brak umiejętności rozwiązywania konfliktów – dziecko na zajęciach TUS będzie uczyć się skutecznych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, co przyczyni się do zwiększenia jego samoakceptacji i pewności siebie.
  • Trudności w wyrażaniu emocji – zajęcia TUS pomogą dziecku zrozumieć swoje emocje i nauczą go, jak wyrażać je w sposób konstruktywny i skuteczny, dzięki czemu będzie mógł lepiej radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami.
  • Nieśmiałość i lęk społeczny – program TUS składa się z ćwiczeń i zabaw, które mają na cel.
  • Problemy w relacjach z rodzeństwem lub innymi członkami rodziny – dzieci uczą się, jak budować pozytywne relacje z innymi i jak radzić sobie w trudnych sytuacjach w rodzinie.
  • Trudności w dostosowaniu się do nowych sytuacji – pozytywna motywacja podczas pracy w grupie rówieśniczej uczy strategii radzenia sobie z różnymi trudnościami, uczy prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Jak wyglądają zajęcia w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia DOM w Krośnie

Program TUS składa się z różnorodnych ćwiczeń i zabaw, które mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych dziecka w sposób przyjemny i interaktywny. Warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone w małych grupach. Zajęcia odbywają się w przyjaznej, pełnej akceptacji atmosferze, są zindywidualizowane i dostosowane do wieku oraz potrzeb grupy.

Grupowe spotkania odbywają się raz w tygodniu, czas trwania zajęć to około 1 godzina. TUS trening umiejętności społeczny prowadzony jest w Sali Doświadczania Świata Snoezelen w Krośnie.

Prowadzący zajęcia to doświadczony pedagog, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą.

Informacje i terminy: trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek z podziałem na grupy:

I grupa dla dzieci godz. 15:30
II grupa dla dzieci godz. 16:30
III grupa dla młodzieży godz. 17:30
Zajęcia grupowe trwają godzinę.
Koszt udziału: 80 zł/ spotkanie

Chcesz zapisać dziecko na trening umiejętności społecznych TUS

Jeśli Państwa dziecko:

  • brało już udział w zajęciach w naszym ośrodku prosimy telefonicznie umówić się na spotkanie: 533 211 555
  • będzie pierwszy raz na zajęciach: prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://bit.ly/3ZiN9vd oraz kontakt telefoniczny w celu zarezerwowania miejsca: 533 211 555

Trener TUS:

Karina Świątek – terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych.
Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, Terapeuta autyzmu.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam m.in. w pracy jako asystent rodziny, wspierałam dzieci, pomagałam rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej.
Prowadziłam grupę wsparcia i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze.
Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza.
Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.