Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 05 lipca 2023

Szkolenie dla rodziców, nauczycieli i osób pracujących z dziećmi z zespołem FAS

Zapraszamy rodziców i nauczycieli dzieci z FAS (Zespołem Fetalnego Alkoholowego) na warsztat poświęcony tematowi „Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD”. FAS to stan spowodowany narażeniem płodu na alkohol w czasie ciąży, który może wpływać na rozwój dziecka i wywoływać różnorodne trudności w jego funkcjonowaniu, zwłaszcza w szkolnym środowisku.

Dziecko z zespołem FAS trudności i wyzwania

Celem tego warsztatu jest zapoznanie rodziców i nauczycieli z trudnościami, które szczególnie ujawniają się w szkole u dzieci z FAS. Będziemy skupiać się na wypracowaniu konkretnych sposobów pomocy dziecku zarówno od strony nauczyciela, jak i od strony rodzica. Dodatkowo, skoncentrujemy się na budowaniu modelu efektywnej współpracy między rodzicami a nauczycielami.

Podczas warsztatu omówimy różne aspekty funkcjonowania dzieci z FAS w szkole, takie jak trudności w uczeniu się, regulacji emocji, radzeniu sobie z impulsywnością, interakcjami społecznymi i adaptacją do wymagań szkolnych. Przedstawimy praktyczne techniki i narzędzia, które mogą pomóc zarówno nauczycielom, jak i rodzicom w zaspokajaniu unikalnych potrzeb tych dzieci.

Bardzo istotnym elementem warsztatu będzie wypracowanie modelu współpracy między rodzicami a nauczycielami. Omówimy, jak skutecznie komunikować się i wymieniać informacjami na temat dziecka, jak tworzyć spójne podejście wobec jego potrzeb oraz jak tworzyć wsparcie i zrozumienie dla niego zarówno w domu, jak i w szkole. Ważne jest, aby rodzice i nauczyciele działali jako zespół, aby dziecko miało spójne przesłanie i otrzymywało wsparcie we wszystkich obszarach swojego życia.

Dołącz do naszego warsztatu „Jak pracować z dzieckiem z FAS – funkcjonowanie w szkole dzieci z FASD” i zdobądź praktyczne narzędzia oraz strategie, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i wspierać dzieci z FAS w środowisku szkolnym. Pracujmy razem, aby stworzyć dla nich przyjazne, wspierające i twórcze miejsce nauki, w którym będą mogły rozwijać swoje umiejętności i osiągać sukcesy.

Informacje i zapisy na szkolenie

Szkolenie dla grup:
Data i miejsce: indywidualnie ustalana
Cena szkolenia dla grupy osób: 1600 zł/ grupa do 20 osób + zwrot kosztów dojazdu i noclegu w przypadku szkolenia poza terenem województwa podkarpackiego
Czas trwania: 4 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Szkolenie dla osób indywidualnych w DOM Dziecięcy Ośrodek Wsparcia w Krośnie:
Data: zadzwoń i zapytaj o najbliższy termin szkolenia w Krośnie
Cena szkolenia: 200 zł /osoba – zaliczka 100 zł
Czas trwania: 4 godzin
Zapisy i informacje: 533 211 555

Warsztaty poprowadzi:

Karina Świątek – absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Rzeszowskim kierunek pedagogika. Oligofrenopedagog, terapeuta autyzmu, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych, ukończyła również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Przez kilka lat pracowała jako asystent rodziny, wspierała dzieci, pomagała rodzicom i opiekunom w poprawie ich sytuacji życiowej. Udzielała pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi.

Prowadziła grupę wsparcia dla rodziców zastępczych, warsztaty i szkolenia dla rodziców zastępczych, adopcyjnych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodziców mających trudności wychowawcze. Przez wiele lat pełniła funkcję rodziny zastępczej, obecnie babcia zastępcza trzech wnuczek. Prywatnie żona, mama trójki dzieci, przez wiele lat mama zastępcza. Uwielbiam pracę z dziećmi, zwierzęta, fotografię, podróże i trekking, zdobywca Korony Gór Polski.