Karty Przyjaźni: warsztaty skuteczne metody rozwiązywania konfliktów

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 24 kwietnia 2023

Szkolenia z rozwiązywania konfliktów dla psychologów, pedagogów, osób pracujących z dziećmi, rodziców i opiekunów.

Szkolenie w formie warsztatowej opiera się na pracy z narzędziem o nazwie Karty Przyjaźni – stworzonym przez specjalistów z dziedziny pedagogiki oraz psychologii. Karty zostały opracowane przez Fundację Relacje na Zawsze (Relationships are Forever Foundation z Malty) z zamiarem pomagania dzieciom i młodzieży w rozwoju ich umiejętności budowania silnych relacji z ich rodzinami, przyjaciółmi i innymi ludźmi, których poznają w trakcie swojego życia.

Karty przyjaźni to proste narzędzie do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą w codziennych sytuacjach konfliktowych między rówieśnikami czy rodzeństwem, a także między dziećmi i rodzicami lub innymi dorosłymi.

To narzędzie pomaga samym dzieciom w nauce budowania pozytywnych relacji oraz w rozwijaniu umiejętności komunikacji i radzenia sobie z emocjami.

Można używać je zarówno w szkole, jak i na różnego rodzaju zajęciach gdzie dzieci naturalnie wchodzą w konflikty. Jest to też narzędzie do omawiania emocji i zachowań. Każda emocja jest dobra, to zachowania, które z niej wynikają mogą być dobre bądź złe.

Program szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy będą mieli okazję poznać założenia i metodykę pracy z Kartami Przyjaźni, a także dowiedzą się, jak skutecznie wykorzystać to narzędzie w swojej codziennej pracy z dziećmi.

Podczas warsztatów z Kartami Przyjaźni uczestnicy poznają różne techniki pracy: w tym jak prowadzić rozmowy z dziećmi, jak rozwijać umiejętności komunikacyjne oraz jak pomagać dzieciom radzić sobie z emocjami. Trenerzy omówią także strategie pracy z dziećmi w różnych sytuacjach, takich jak konflikty czy trudności w relacjach międzyludzkich.

Szkolenie jest prowadzone przez doświadczonych trenerów, którzy zapewnią profesjonalne wsparcie i odpowiedzą na wszystkie pytania.

Korzyści wynikające ze stosowania Kart Przyjaźnij w codziennej pracy

Karty Przyjaźnij są innowacyjnym narzędziem edukacyjnym mającym na celu poprawę jakości życia użytkowników, rozwijają empatię oraz pomagają znaleźć dobre rozwiązania sytuacji konfliktowych.

Narzędzie może pomóc:

 • w wielu problemach związanych z rozwojem społecznym i emocjonalnym dzieci. Wspiera ono w szczególności rozwój umiejętności interpersonalnych, takich jak budowanie pozytywnych relacji z rówieśnikami oraz radzenie sobie z konfliktami.
 • w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych, takich jak słuchanie i wyrażanie siebie oraz budowanie zdrowych granic w relacjach międzyludzkich. Pomaga w rozwijaniu empatii i zrozumienia dla innych osób oraz w budowaniu poczucia własnej wartości.
 • może być również pomocne w przypadku problemów emocjonalnych, takich jak lęk czy niepokój. Dzięki ćwiczeniom zawartym w zestawie, dzieci będą mogły nauczyć się radzić sobie z własnymi emocjami oraz rozwijać umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 • w przypadku trudności szkolnych, takich jak problemy z integracją z rówieśnikami czy trudności w nauce. Dzięki pracy z narzędziem, dzieci będą mogły rozwijać swoje umiejętności społeczne i emocjonalne, co pozytywnie wpłynie na ich funkcjonowanie w szkole oraz w życiu codziennym.

Karty Przyjaźni mogą być traktowane

 • jako narzędzie profilaktyczne – uczą dzieci rozpoznawać i nazywać swoje emocje i uczucia oraz rozwiązywać konflikty zanim jeszcze one nastąpią
 • jako pomoc terapeutyczna – pokazują, że negatywne zachowanie nie prowadzi do rozwiązania problemu czy konfliktu.

Pomogą znaleźć odpowiedź na pytanie

 • co zrobić, żeby rozwiązać trudną, konfliktową sytuację,
 • jak wybaczyć, pogodzić się oraz jak stworzyć silne relacje z innymi.

Z perspektywy nauczyciela czy opiekuna – dadzą narzędzie do pomocy dziecku w zrozumieniu własnych uczuć, rozróżnianiu złych i dobrych zachowań oraz do naprowadzenia na samodzielne odnajdywanie właściwych zachowań służących budowaniu relacji.

Warsztaty metody rozwiązywania konfliktów praktyczne umiejętności dla uczestników

Pedagodzy, psycholodzy oraz osoby pracujące z dziećmi będą mieli możliwość zdobycia wielu przydatnych umiejętności w pracy z dziećmi, które będą mogli skutecznie wykorzystać w swojej pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję:

 1. Poznać metody pracy z narzędziem Karty Przyjaźni, a także nauczą się jak wykorzystać go w pracy z dziećmi. Będą w stanie skutecznie stosować ćwiczenia i gry zawarte w zestawie, a także dostosować je do potrzeb i umiejętności swoich podopiecznych.
 2. Nauczyć się jak prowadzić rozmowy z dziećmi, jak zadawać pytania oraz jak słuchać i reagować na to, co mówią. To umiejętność kluczowa w pracy z dziećmi i w budowaniu pozytywnych relacji z nimi.
 3. Poznać metody pracy z emocjami, co jest niezwykle istotne w rozwoju emocjonalnym dzieci. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję nauczyć się jak pomagać dzieciom w radzeniu sobie z emocjami, jak rozwijać empatię i zrozumienie dla innych osób oraz jak budować poczucie własnej wartości.
 4. Poznać sposoby rozwiązywania konfliktów – narzędzie Karty Przyjaźni zawiera wiele ćwiczeń i gier, które pomagają w rozwiązywaniu konfliktów między dziećmi. Uczestnicy szkolenia nauczą się jak skutecznie radzić sobie z konfliktami oraz jak budować zdrowe relacje międzyludzkie.
 5. Nauczyć się jak budować pozytywne relacje międzyludzkie oraz jak pomagać dzieciom w integracji z rówieśnikami.
 6. Nauczyć się jak dostosować Karty Przyjaźni do potrzeb różnych grup wiekowych.

Informacje: termin i koszt udziału

Najbliższy termin szkolenia 25 maj 2024 godz. 9.00

Szkolenie odbędzie się w Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie, na ul. Bohaterów Westerplatte 18a/26

Koszt udziału: 150 zł (do potwierdzenia)  

Zapisy: https://forms.gle/9MAXgGPPfkLfEB729

Cena zwiera: udział w szkoleniu oraz zestaw kart dla każdego uczestnika, istnieje możliwość zakupienie dodatkowego zestawu kart w cenie 50 zł zarówno w języku polskim jak i ukraińskim

Szkolenie z wykorzystaniem Kart Przyjaźnij w Polsce

Nasz zespół przeprowadza szkolenia w całej Polsce. Jeśli chcą Państwo przeprowadzić szkolenie dla swoich pracowników w miejscu pracy prosimy o kontakt, przygotujemy indywidualny program szkoleniowy z technik rozwiązywania konfliktów przy użyciu narzędzia Karty Przyjaźni.

Nasi trenerzy prowadzący szkolenie:

Jadwiga Jagieło posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne. Doświadczenie w pracy z rodzinami zastępczymi zdobywa od 12 lat, wspierając dzieci pozbawione opieki, rodziców biologicznych, rodziny zastępcze a także organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Wiedzę zdobywa na szkoleniach i warsztatach prowadzonych przez specjalistów z Polski i zagranicy. Od 2013 roku jest zaangażowana w pracę organizacji pozarządowych działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego. Jej praca społeczna przyniosła skutek w organizacji wielu spotkań rodziców zastępczych z sędziami, organizatorami pieczy zastępczej oraz stowarzyszeń działających na rzecz rodzicielstwa zastępczego w województwie podkarpackim.  Od 2017 roku prowadzi Fundację  Wielkie Serce dla Dzieci, która wspiera dzieci i rodziny zastępcze z województwa podkarpackiego. Szerzy wiedzę wśród osób pracujących z dziećmi poprzez organizowanie akcji informacyjnych, konferencji i warsztatów.
Pomaga podopiecznym w procesie usamodzielniania się, organizuje kolonie i obozy dla dzieci.
Prywatnie jest mamą biologiczną i zastępczą trójki dzieci w tym chłopca z zespołem FAS.”

Elżbieta Janicka Koordynator Dziecięcego Ośrodka Wsparcia DOM w Krośnie.Czuwa nad pracą całego ośrodka, koordynuje jego działania i wraz z zespołem planuje zajęcia.Ela prowadzi również zajęcia z dziećmi w Sali Doświadczania Świata Snoezelen oraz warsztaty rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem Kart Przyjaźni dla dzieci i dorosłych.Jako mama dorosłej osoby z niepełnosprawnością i autyzmem – prowadzi Grupę wsparcia dla opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami

Klaudia Banach – Studentka Psychologii, interesuje się potrzebami i zasobami ludzkimi. Od początków powstawania fundacji działała jako wolontariusz. Ukończyła kurs z wartości przywódczych oraz posiada uprawnienia do prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą. Terapeutka Snoezelen, prowadzenie zajęć dla dzieci w Sali Doświadczania Świata. Kocha pracę z wszystkimi dziećmi, uważa, że jakakolwiek niepełnosprawność nie jest przeszkodą w dobrej zabawie i w poznawaniu świata. W fundacji pełni funkcję koordynatora, pomaga podczas przygotowań związanych z organizacją wydarzeń, eventów. Koordynacja podczas spotkań z wolontariuszami. Pomoc i opieka nad dziećmi na półkoloniach, kolonii oraz zajęć terapeutycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci. Jako koordynator DOW odpowiedzialna za kompletowanie odpowiednich materiałów, artykułów na potrzeby fundacji, robienie zakupów, rozmowy z darczyńcami, wsparcie pracy specjalistów, Pomoc podczas organizacji wypoczynku dla dzieci (półkolonie, kolonie ).

Kontakt

biuro@fundacjawielkieserce.org

tel 533211555