Rodzina w Zastępstwie

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 12 września 2023

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym przez Fundację Wielkie Serce dla Dzieci którego celem jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, w szczególności rozwój systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w regionie, w tym wspieranie i promowanie działań na rzecz pozyskiwania kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin pomocowych. Projekt wspiera działania w zakresie kształtowania polityk publicznych na poziomie lokalnym skupiając się na wsparciu rodzin i systemu pieczy zastępczej. 

Działania projektu skierowane są do mieszkańców województwa podkarpackiego w szczególności do kandydatów na rodziców zastępczych, osób działających społecznie w organizacjach pozarządowych, radnych, osób pracujących w samorządach, nauczycieli, policjantów oraz wszystkich zainteresowanych rodzicielstwem zastępczym.

Wszystkie zaplanowane działania w ramach realizacji projektu ukierunkowane są na pobudzenie do działania w zakresie funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej oraz

wymiany informacji pomiędzy organizacjami obywatelskimi, władzami publicznymi, organizacjami publicznymi, tak aby w wyniku realizacji projektu powstały trwałe rozwiązania instytucjonalne w zakresie polityki informacyjnej oraz wzrost wiedzy na temat rodzinnej pieczy zastępczej.

Projekt jest realizowany w okresie od 1  2023 roku do 15 grudnia 2023

W ramach projektu realizowane będą:

  • Forum wymiany dobrych praktyk

Skierowane do instytucji wspierających system pieczy zastępczej, pracowników Organizatora Pieczy Zastępczej, sądów rodzinnych, rodzin zastępczych, pracowników organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi, ekspertów pracujących z rodzinami zastępczymi m.in. psychologów, kuratorów, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych, nauczycieli, wychowawców, policjantów itp.

  • Klub dla rodzin

Dla mieszkańców województwa podkarpackiego, osób w trakcie kwalifikacji na rodzinę zastępczą, rodzin zastępczych wraz z dziećmi.

  • Punkt konsultacyjny

Dla mieszkańców województwa podkarpackiego, dla rodziców, osób zainteresowanych wsparciem rodzin zastępczych a także dla kandydatów.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można składać
Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,
telefonicznie: 533 211 555
lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26

Organizator: Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

Projekt “RODZINA W ZASTĘPSTWIE”  jest finansowany z Budżetu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

Całkowita wartość projektu: 33 635 zł
Dofinansowanie: 25 823 zł

Harmonogram spotkań:

Forum wymiany

15 września 2023 w RZESZOWIE
20 października 2023 w NISKU
17 listopada 2023 w PRZEWORSKU
08 grudnia 2023 KROSNIE

Klub dla rodzin zastępczych 

09 września 2023
21 października 2023 
25 listopada 2023
02 grudnia 2023

Punkt konsultacyjny 

W poniedziałki
Mama zastępcza   – rodzina specjalistyczna  

wrzesień
11.09.2023 godz. 10:00 – 12:30
25.09.2023 godz. 10:00 – 12:30

październik
02.10.2023 godz. 10:00 – 12:30
23.10.2023 godz. 10:00 – 12:30

listopad
13.11.2023 godz. 10:00 – 12:30
27.11.2023 godz. 10:00 – 12:30

grudzień
04.12.2023 godz. 10:00 -12:30

We wtorki
Mama Zastępcza dziecko z FAS / trener  

wrzesień
05.09.2023 godz. 15:30 – 17:00
12.09.2023 godz. 16:00 – 17:00
19.09.2023 godz. 15:30 – 17:00
26.09.2023 godz. 16:00 – 17:00

październik
03.10.2023 godz. 15:30 – 17:00
10.10.2023 godz. 16:00 – 17:00
17.10.2023 godz. 15:30 – 17:00
24.10.2023 godz. 16:00 – 17:00

listopad
07.11.2023 godz. 15:30 – 17:00
14.11.2023 godz. 16:00 – 17:00
21.11.2023 godz. 15:30 – 17:00
28.11.2023 godz. 16:00 – 17:00

grudzień
05.12.2023 godz. 15:30 – 17:00
12.12.2023 godz. 16:00 – 17:00

W środy
Mama zastępcza zawodowa

wrzesień
06.09.2023 godz. 12:00 – 13:00
13.09.2023 godz. 9:00 – 10:30
20.09.2023 godz. 12:00 – 13:00
27.09.2023 godz. 9:00 – 10:30

październik
04.10.2023 godz. 12:00 – 13:00
11.10.2023 godz. 9:00 – 10:30
18.10.2023 godz. 12:00 – 13:00
25.10.2023 godz. 9:00 – 10:30

listopad
08.11.2023 godz. 12:00 – 13:00
15.11.2023 godz. 9:00 – 10:30
22.11.2023 godz. 12:00 – 13:00
29.11.2023 godz. 9:00 – 10:30

grudzień
06.12.2023 godz. 9:00 – 10:30
13.12.2023 godz. 12:00 – 13:00

W czwartki
Mama zastępcza zawodowa oraz opieka nad dziećmi z Trisomią 21

wrzesień
14.09.2023 godz. 9:00 – 11:30
28.09.2023 godz. 9:00 – 11:30

październik
12.10.2023 godz. 9:00 – 11:30
26.10.2023 godz. 9:00 – 11:30

listopad
09.11.2023 godz. 9:00 – 11:30
23.11.2023 godz. 9:00 – 11:30

grudzień
07.12.2023 godz. 9:00 – 11:30

Koordynator ds współpracy z rodzinami i instytucjami  – dni robocze 9.00 – 17.00

Zgłoszenia do udziału w projekcie
Mailowo na adres: biuro@fundacjawielkieserce.org,
telefonicznie: 533 211 555
lub osobiście w Dziecięcym Ośrodku Wsparcia w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 18A/26