Świetlica Mozaika w ramach programu Pajacyk – pomoc psychospołeczna

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 25 września 2023

W ramach programu Pajacyk, który jest finansowany przez PAH ( Polską Akcję Humanitarną),  Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci rozpoczyna projekt Świetlica Mozaika.

W ramach projektu realizowane będą:

  • indywidualne wsparcie psychologiczne dla dzieci i dla rodziców/opiekunów, zarówno z Polski jak i z Ukrainy.
  • zajęcia grupowe: arteterapia, bajkoterapia oraz warsztaty Karty Przyjaźni

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu profilaktykę problemów zdrowia psychicznego a także polepszenie dobrostanu psychologicznego oraz ogólnej sytuacji życiowej dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych oraz wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich prawidłowego rozwoju.

Projekt realizowany jest w okresie  01.09.2023 do 31.12.2024. 

Szczegóły projektu oraz warunków uczestnictwa w nim

pod numerem telefonu: 533 211 555

oraz mailowo: biuro@fundacjawielkieserce.org

Wartość projektu 97 440 zł