Jadwiga Jagieło

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 20 kwietnia 2023

Prezes Fundacji Wielkie Serce, specjalista Rodzicielstwa Zastępczego.

Pedagog, Certyfikowany Trener Friendship Cards, prowadzi warsztaty i szkolenia w całej Polsce dla dzieci i dorosłych. Wspólnie z zespołem tworzy Dziecięcy Ośrodek Wsparcia DOM w Krośnie.  

Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła podczas pracy w zarządzie stowarzyszenia oraz jako przewodnicząca ogólnopolskiego związku stowarzyszeń. Organizator akcji #RODZINANIEDOMDZIECKA, broni prawa dziecka do rodziny. Współpracuje z ośrodkami pomocy rodzinie, instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Tworzy projekty dzięki, którym rodziny znajdujące się w kryzysowej sytuacji otrzymują pomoc. Pomaga dzieciom, rodzicom i opiekunom w poszukiwaniu rozwiązań, terapii, wiedzy na temat zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych u dzieci.

Prywatnie mama biologiczna i zastępcza od 11 lat dziecka z niepełnosprawnością. Tworząc rodzinę zastępczą napotkała na swojej drodze wiele trudności, które poprowadziły do zaangażowania się w  działalność promującą rozwój Rodzinnej Pieczy Zastępczej i wspieraniu rodzin oraz przyszłych rodziców zastępczych.

Od 5 lat tworzy Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci w Krośnie, której misją jest pomoc każdemu dziecku, znajdującemu się w trudnej sytuacji.