Zostań Rodzicem Zastępczym

Utworzone przez Przemek Chruścicki | 12 maja 2023

Rodzicielstwo Zastępcze

Rodzicielstwo zastępcze to piękna i szlachetna droga, wybierają ją osoby, które chcą pomóc dziecku w potrzebie. Daje to szansę na normalne życie, bezpieczeństwo, miłość i wsparcie. To także szansa na odnalezienie swojego miejsca w świecie, poznania samego siebie i nabycie cennych doświadczeń. Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci działa aby pomóc Ci zrozumieć, czym jest rodzicielstwo zastępcze i jak możesz pomóc dziecku, które potrzebuje Twojej pomocy. W naszej społeczności znajdziesz informacje, porady i wsparcie, które pomogą Ci w tej trudnej, ale pięknej drodze. Na naszej stronie znajdziesz wiele wartościowych treści dotyczących rodzicielstwa zastępczego. Przygotowaliśmy dla Ciebie poradniki, artykuły i wywiady z ekspertami, którzy podzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą. Poznasz historię osób, które zdecydowały się na zostanie rodzicem zastępczym. Zapraszamy Cię do dołączenia do naszej społeczności rodziców zastępczych i podjęcia tej szlachetnej misji. Razem możemy zmieniać życie dzieci i pomagać im w osiągnięciu ich marzeń.
SZCZEGÓŁY

Procedura

Rodzina zastępcza odgrywa ważną rolę w życiu dziecka, którym się opiekuje. Daje mu ona nie tylko wsparcie materialne i emocjonalne, ale także pozwala na rozwijanie umiejętności społecznych i emocjonalnych, co jest kluczowe dla zdrowego rozwoju dziecka. Bycie rodzicem zastępczym jest odpowiedzialnym zadaniem, podjęcie tej funkcji wymaga poświecenia i czasu. Do rodzin zastępczych często trafiają dzieci po trudnych, traumatycznych doświadczeniach. Rola rodzica zastępczego wymaga nie tylko zaangażowania i cierpliwości, ale też odpowiednich umiejętności. Zadaniem rodzica zastępczego jest zaspokajanie potrzeb dziecka oraz wzmocnienie, a także dbanie o relacje z rodziną naturalną, chyba, że sąd postanowi inaczej.
SZCZEGÓŁY

Formy Wsparcia

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje wiele form wsparcia dla osób tworzących rodzinę zastępczą, w celu zapewnienia jak najlepszej opieki i wychowania dla dzieci. Wsparcie to obejmuje zarówno formy materialne, jak i niematerialne. Formy wsparcia materialnego obejmują między innymi comiesięczne środki pieniężne na pokrycie kosztów związanych z opieką nad dzieckiem. Przy przyjmowaniu nowego dziecka można otrzymać pomoc na zakup najpotrzebniejszych rzeczy ( łózko, pościel, fotelik samochodowy, komoda itp.). Świadczenia fakultatywne to: raz w roku dofinansowanie do wypoczynku dzieci, środki na częściowe pokrycie kosztów niezbędnego remontu, jednorazową pomoc z tytułu zdarzeń losowych.
SZCZEGÓŁY